คอร์ดเพลง สถานะแฟนเก่า – จุลินทรีย์

  
Text   

INTRO | G | Bm | F | C | G |

 
เลิกกั
G 
นไปนานแล้วก็รู้ดี
 
เธอมีค
Bm 
นใหม่ไปแล้วก็เข้าใจ
 
Am 
ต่ฉันก็ยังลืมเธอไม่ได้
 
เธอรู้มั่
D 
งม้าย 
 
ว่าฉันนั้นยังคิดถึง
 
ไปแอ
G 
บดูหน้าเฟสเธอทุกวัน
 
เห็นโพสเธ
Bm 
อนั้นแล้วมันช้ำใจ
 
มีรู
Am 
ปคู่เธอกับแฟนใหม่ 
 
เขียนว่าดีต่
C 
อใจ
 
แต่มันไม่ดีต่
D 
อฉัน

 
* ก่อ
Bm 
นนอนเธอโพสต์บอก 
 
ให้
Em 
เขาฝันดี
 
ตื่
Bm 
นเช้าก็โพสต์บอก 
 
คิ
Em 
ดถึงนะที่รัก
 
มันช่างต่
C 
างกับฉัน 
 
ที่มันไ
Am 
ม่มีเหลือความสำคัญ
 
แต่ในฐ
D 
านะที่เราเคยคบกัน 
 
ฉันอยากจะขอ

 
** ถ้าเธอส
C 
งสารฉันได้โปรดเธอ 
 
อย่
Bm 
าลงรูปเขา
 
เพราะว่
G 
าฉันนั้นยังหวัง 
 
ให้มันนั้นก
C 
ลับมาเป็นรูปเรา
 
ทั้งที่ถู
Bm 
กทิ้ง 
 
ให้เป็นแฟ
Em 
นเก่า ทั้งๆ  
Bm 
ที่เรา 
 
ทุ่
Em 
มเททุกอย่าง
 
แต่ก็
C 
ยังรอ 
 
แม้มันจะดูเลือ
D 
นลาง 
 
เพราะฉันนั้นยังรั
G 
กเธอ
C 
D 

 
สถ
G 
านะของเธอมีคู่ใจ
 
สถ
Bm 
านะฉันไร้คนเคียงข้าง
 
เธ
Am 
อทิ้งฉันไว้กลางทาง 
 
เธอคิดมั่งม้
C 
าย
 
ว่าฉันจะอยู่อย่า
D 
งไร

( * , ** )

INSTRU | C | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am C | D |

( **, ** )

 
แต่ก็ยั
C 
งรอ 
 
แม้มันจะดูเลือ
D 
นลาง

OUTRO | C | Bm | Am | D G |

เนื้อเพลง สถานะแฟนเก่า
เลิกกันไปนานแล้วก็รู้ดี
เธอมีคนใหม่ไปแล้วก้เข้าใจ
แต่ฉันก็ยังลืมเธอไม่ได้
เธอรู้มั่งม้าย ว่าฉันนั้นยังคิดถึง
ไปแอบดูหน้าเฟส เธอทุกวัน
เห็นโพสเธอนั้น แล้วมันช้ำใจ
มีรูปคู่เธอกับแฟนใหม่ เขียนว่าดี ต่อใจ
แต่มันไม่ดีต่อฉัน

* ก่อนนอนเธอโพสต์บอก ให้เขาฝันดี
ตื่นเช้าก็โพสต์บอก คิดถึงนะที่รัก
มันช่างต่างกับฉัน ที่มันไม่มีเหลือความสำคัญ
แต่ในฐานะที่เราเคยคบกัน ฉันอยากจะขอ

** ถ้าเธอสงสารฉันได้โปรดเธอ
อย่าลงรูปเขา
เพราะว่าฉันนั้นยังหวัง
ให้มันนั้นกลับมาเป็นรูปเรา
ทั้งที่ถูกทิ้ง ให้เป็นแฟนเก่า
ทั้งๆ ที่เรา ทุ่มเททุกอย่าง
แต่ก็ยังรอ แม้มันจะดูเลือนลาง
เพราะฉันนั้นยังรักเธอ

สถานะของเธอมีคู่ใจ
สถานะฉันไร้คนเคียงข้าง
เธอทิ้งฉันไว้กลางทาง เธอคิดมั่งม้าย
ว่าฉันจะอยู่อย่างไร

* , **
เพลง : สถานะแฟนเก่า
ศิลปิน : จุลินทรีย์
คำร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์
เรียบเรียง : เดอะชิน (ชินวุฒิ วัฒนาสัจจา)
คอร์ดเพลง สถานะแฟนเก่า - จุลินทรีย์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend