คอร์ดเพลง ตายใจ – BINGO (วงบิงโก)

  
Text   

INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | C G | Am | C G | Am |

Am 
  เป็นปรากฏการณ์ 
 
F 
ค่เธอเดินผ่านไป
 
แต่ทำ
C 
ให้ใจฉันแตกส
G 
ลาย
Am 
  ก็เรายังเดินด้วยกันเ
F 
มื่อวันวาน
 
แค่
C 
ไม่กี่วันเธอเปลี่ยนไปแล้วห
G 
รือ
Am 
  แต่ฉันต้องทำอย่างไร 
 
ในเ
F 
มื่อไม่มีเธอ
 
นี่ห
C 
รือมันคือความปว
G 
ดร้าว

 
*  
Dm 
  ฉันโง่งมงาย 
 
Am 
ง่งมอยู่เป็นปี
 
ก็ใครต่อใ
F 
คร 
 
บอกฉันให้ได้รู้
G 

 
** ว่าเธอมีใหม่แล้
C 
ว 
 
ว่าเธอไม่รักแล้
G 
 
ว่าเธอไม่เอาแล้
Am 
วเรา
 
ถึงอิช้ำช
C 
อก 
 
ถึงอิโดนห
G 
ลอกก็แค่บอ
Am 
กช้ำ
 
ปล่อยให้ค
F 
นอื่นรู้ฉันไ
G 
ม่รู้ 
 
 
Am 
หรือเธอแค่จะใช้งาน
 
ไม่น่ามาห
F 
ลอกกัน 
 
ให้
G 
ฉัน(ตายใจ)
C 
G 

INSTRU | Am | F | C | G |
INSTRU | Am | C | Dm | F G | Dm |

( *, **, ** )

 
ก็แค่มาหลอ
F 
กกัน 
 
G 
ห้ฉันตายใ
C 

OUTRO | C G | Am | C G | Am | C |

เนื้อเพลง
เป็นปรากฏการณ์แค่เธอเดินผ่านไป
แต่ทำให้ใจฉันแตกสลาย
ก็เรายังเดินด้วยกันเมื่อวันวาน
แค่ไม่กี่วันเธอเปลี่ยนไปแล้วหรือ
แต่ฉันต้องทำอย่างไร ในเมื่อไม่มีเธอ
นี่หรือมันคือความปวดร้าว

* ฉันโง่งมงาย โง่งมอยู่เป็นปี
ก็ใครต่อใคร บอกฉันให้ได้รู้

** ว่าเธอมีใหม่แล้ว ว่าเธอไม่รักแล้ว
ว่าเธอไม่เอาแล้วเรา
ถึงอิช้ำชอบถึงอิโดนหลอกก็แค่บอกช้ำ
ปล่อยให้คนอื่นรู้ฉันไม่รู้ หรือเธอแค่จะใช้งาน
ไม่น่ามาหลอกกัน ให้ฉัน(ตายใจ)

ดนตรี

( *, **, ** )

ก็แค่มาหลอกกัน ให้ฉันตายใจ
MUSIC BY BOYRECORD STUDIO KRABI
Tel. 088 446 3399 / 075 600 714
คอร์ดเพลง ตายใจ - BINGO (วงบิงโก)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend