คอร์ดเพลง อยากเป็นแฟนนางฟ้า – เก๋าซึม

  
Text   

INTRO | Bb | Gm | Eb | F |
INTRO | Eb F | Dm Gm | Cm F | Bb | ( 2 Times )

 
โอ้แม่นา
Bb 
งฟ้าเธอมาจากแด
Gm 
นไหน
 
ทำให้ฉันนั้นหล
Eb 
งใหล 
 
ทำให้ฉันได้รั
F 
กเธอ
 
ทำให้พ
Bb 
ร่ำเพ้อคิดถึงเธอทุก
Gm 
ค่ำเช้า
 
F 
ห็น facebook แล้วอยา
Eb 
กกดว้าว
 
รอยยิ้มเธอน่ารั
F 
กดี

 
* จ
Eb 
ะเป็นไ
F 
รไหม 
 
ถ้าเร
Dm 
ามาเป็นแฟนกันสั
Gm 
กที
 
โล
Cm 
กนี้ของสดใ
F 
สนะค
Bb 
นดี
 
อยา
Eb 
กเอาเธอมาคว
F 
งแขน 
 
ขอดู
Dm 
แลเธอซั
Gm 
กที
 
รั
Cm 
บรักผมเถอะ
F 
นะแม่คำ
Bb 
แพง
F 

 
** อยากเอ
Eb 
าเธอมาคว
F 
งแขน
 
ขอค
Dm 
ะแนนผมหน่อยไ
Gm 
ด้ไหม
 
โส
Cm 
ดมาตั้งหลา
F 
ยปี 
 
หัวใจไ
Bb 
ม่มีใครอยากจับจอง
 
Eb 
ยากเอาเป็นเจ้
F 
าของ 
 
ดว
Dm 
งใจดวงนี้ซั
Gm 
กที
 
รั
Cm 
บรักผมเถอ
F 
ะนะแม่คำ
Bb 
แพง

 
อยากใ
Gm 
ห้น้องเชื่อใจตัวพี่ได้ไหม
 
เรามีกันและกันอยู่ด้ว
 
ยกันสองคน
 
อยากใ
 
ห้น้องเชื่อใจอยากให้น้องไว้ใจ
 
พี่ไม่หนีไปไหน เด้อ
 
อีหล่าคำแพง

 
อยากใ
Gm 
ห้น้องเชื่อใจอยู่กับพี่ได้ไหม
 
เรามีกันและกันและอยู่ด้วยกันสองคน
 
 
อยากให้น้องเชื่อใจอยากให้น้องไว้ใจ
 
 
ที่ไม่หนีไปไหน เด้ออีหล่าคำแพง
 

INSTRU | Eb F | Dm Gm | Cm F | Bb | ( 2 Times )
INSTRU | Gm | Gm | Gm | Gm Bb |
( *, **, ** )

OUTRO | Eb F | Dm Gm | Cm F | Bb | ( 2 Times )
OUTRO | Bb |

เนื้อเพลง
โอ้แม่นางฟ้าเธอมาจากแดนไหน
ทำให้ฉันนั้นหลงใหล ทำให้ฉันได้รักเธอ
ทำให้พร่ำเพ้อคิดถึงเธอทุกค่ำเช้า
เห็น facebook แล้วอย่ากดว้าว
รอยยิ้มเธอน่ารักดี

* จะเป็นอะไรไหม
ถ้าเรามาเป็นแฟนกันสักที
โลกนี้ของสดใสนะคนดี
อยากเอาเธอมาควงแขน
ขอดูแลเธอสักที
รับรักผมเถอะนะแม่คำแพง

อยากเอาเธอมาควงแขน
ขอคะแนนผมหน่อยได้ไหม
โสดมาตั้งหลายปี
หัวใจไม่มีใครอยากจับจอง
อยากเอาเป็นเจ้าของ
ดวงใจดวงนี้ซักที
รับรักผมเถอะนะแม่คำแพง

อยากให้น้องเชื่อใจตัวพี่ได้ไหม
เรามีกันและกันอยู่ด้วยกันสองคน
อยากให้น้องเชื่อใจอยากให้น้องไว้ใจ
พี่ไม่หนีไปไหน เด้ออีหล่าคำแพง

อยากให้น้องเชื่อใจอยู่กับพี่ได้ไหม
เรามีกันและกันและอยู่ด้วยกันสองคน
อยากให้น้องเชื่อใจอยากให้น้องไว้ใจ
ที่ไม่หนีไปไหน เด้ออีหล่าคำแพง

( *, *, * )
เพลง อยากเป็นแฟนนางฟ้า
เนื้อร้อง ซันโต๊ด เก๋าซึม
เรียบเรียง อัดสวิน ประสาน
จากค่าย เออน่าเรคคอร์ด คราฟ
ติดต่อการแสดง 065 095 9222 คุณเอ
คอร์ดเพลง อยากเป็นแฟนนางฟ้า - เก๋าซึม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend