หน้าแรก » เก๋าซึม » คอร์ดเพลง อยากเป็นแฟนนางฟ้า – เก๋าซึม

คอร์ดเพลง อยากเป็นแฟนนางฟ้า – เก๋าซึม


INTRO | Bb | Gm | Eb | F |
INTRO | Eb F | Dm Gm | Cm F | Bb | ( 2 Times )

 
โอ้แม่นา
Bb 
งฟ้าเธอมาจากแด
Gm 
นไหน
 
ทำให้ฉันนั้นหล
Eb 
งใหล 
 
ทำให้ฉันได้รั
กเธอ
 
ทำให้พ
Bb 
ร่ำเพ้อคิดถึงเธอทุก
Gm 
ค่ำเช้า
 
ห็น facebook แล้วอยา
Eb 
กกดว้าว
 
รอยยิ้มเธอน่ารั
กดี

 
* จ
Eb 
ะเป็นไ
รไหม 
 
ถ้าเร
Dm 
ามาเป็นแฟนกันสั
Gm 
กที
 
โล
Cm 
กนี้ของสดใ
สนะค
Bb 
นดี
 
อยา
Eb 
กเอาเธอมาคว
งแขน 
 
ขอดู
Dm 
แลเธอซั
Gm 
กที
 
รั
Cm 
บรักผมเถอะ
นะแม่คำ
Bb 
แพง

 
** อยากเอ
Eb 
าเธอมาคว
งแขน
 
ขอค
Dm 
ะแนนผมหน่อยไ
Gm 
ด้ไหม
 
โส
Cm 
ดมาตั้งหลา
ยปี 
 
หัวใจไ
Bb 
ม่มีใครอยากจับจอง
 
Eb 
ยากเอาเป็นเจ้
าของ 
 
ดว
Dm 
งใจดวงนี้ซั
Gm 
กที
 
รั
Cm 
บรักผมเถอ
ะนะแม่คำ
Bb 
แพง

 
อยากใ
Gm 
ห้น้องเชื่อใจตัวพี่ได้ไหม
 
เรามีกันและกันอยู่ด้ว
 
ยกันสองคน
 
อยากใ
 
ห้น้องเชื่อใจอยากให้น้องไว้ใจ
 
พี่ไม่หนีไปไหน เด้อ
 
อีหล่าคำแพง

 
อยากใ
Gm 
ห้น้องเชื่อใจอยู่กับพี่ได้ไหม
 
เรามีกันและกันและอยู่ด้วยกันสองคน
 
 
อยากให้น้องเชื่อใจอยากให้น้องไว้ใจ
 
 
ที่ไม่หนีไปไหน เด้ออีหล่าคำแพง
 

INSTRU | Eb F | Dm Gm | Cm F | Bb | ( 2 Times )
INSTRU | Gm | Gm | Gm | Gm Bb |
( *, **, ** )

OUTRO | Eb F | Dm Gm | Cm F | Bb | ( 2 Times )
OUTRO | Bb |

เนื้อเพลง
โอ้แม่นางฟ้าเธอมาจากแดนไหน
ทำให้ฉันนั้นหลงใหล ทำให้ฉันได้รักเธอ
ทำให้พร่ำเพ้อคิดถึงเธอทุกค่ำเช้า
เห็น facebook แล้วอย่ากดว้าว
รอยยิ้มเธอน่ารักดี

* จะเป็นอะไรไหม
ถ้าเรามาเป็นแฟนกันสักที
โลกนี้ของสดใสนะคนดี
อยากเอาเธอมาควงแขน
ขอดูแลเธอสักที
รับรักผมเถอะนะแม่คำแพง

อยากเอาเธอมาควงแขน
ขอคะแนนผมหน่อยได้ไหม
โสดมาตั้งหลายปี
หัวใจไม่มีใครอยากจับจอง
อยากเอาเป็นเจ้าของ
ดวงใจดวงนี้ซักที
รับรักผมเถอะนะแม่คำแพง

อยากให้น้องเชื่อใจตัวพี่ได้ไหม
เรามีกันและกันอยู่ด้วยกันสองคน
อยากให้น้องเชื่อใจอยากให้น้องไว้ใจ
พี่ไม่หนีไปไหน เด้ออีหล่าคำแพง

อยากให้น้องเชื่อใจอยู่กับพี่ได้ไหม
เรามีกันและกันและอยู่ด้วยกันสองคน
อยากให้น้องเชื่อใจอยากให้น้องไว้ใจ
ที่ไม่หนีไปไหน เด้ออีหล่าคำแพง

( *, *, * )
เพลง อยากเป็นแฟนนางฟ้า
เนื้อร้อง ซันโต๊ด เก๋าซึม
เรียบเรียง อัดสวิน ประสาน
จากค่าย เออน่าเรคคอร์ด คราฟ
ติดต่อการแสดง 065 095 9222 คุณเอ
คอร์ดเพลง อยากเป็นแฟนนางฟ้า - เก๋าซึม
 โฆษณา