คอร์ดเพลง อยากดูแลเธอ โจโฟน & ทนแฮ้ะ ได้หมดถ้าสดชื่น

  
Text   

คอร์ดเพลง : อยากดูเเลเธอ โจโฟน & ทนแฮ้ะ ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง อยากดูเเลเธอ - โจโฟน & ทนแฮ้ะ ได้หมดถ้าสดชื่น

เพลง :

ศิลปิน :

ศิลปิน :

คอร์ดทั้งหมด : Am, Bm, C, D, Em, G


INTRO | G | Em | Am D | G |
INTRO | G | Em | Am D | G | ( 2 Times )

 
มันคงเป็นเ
G 
วรเป็นกรรม
 
เป็นเพราะผล
Em 
บุญเก่าทํามา
 
จึงทําให้
Am 
เราสองคนวนเ
D 
วียนมาพบ
G 
กัน
 
หรือว่าเป็นเพ
G 
ราะพรหมลิขิต
 
นั้นมันเพิ่ง
Em 
เริ่มทํางาน
 
ถูกสั่ง
Am 
การจากบนสว
D 
รรค์ชั้น
G 
ฟ้า

 
พูดเรื่องความ
G 
รักที่เคยผ่านมา
 
คลั่งรักเท่า
Em 
กับครั่งนํ้าตา
 
ตั้งแต่เด็กโต
Am 
มาก็พบแต่คว
D 
ามผิดห
G 
วัง
 
ได้แต่คอย
G 
ฝันภาวนาว่าเธอจะ
Em 
คิดเหมือนกัน
 
คิดอย่างกับ
Am 
ฉันที่คิดกับเ
D 
ธอนะค
G 
นดี

 
ยุค
C 
นี้ผู้ชายไม่สูบบุ
D 
หรี่
 
กินเหล้าไม่
Bm 
เป็นนั้นเขาว่าโช
Em 
คดี
 
ถ้าเธอ
Am 
ชอบแบบนี้ 
 
ต้องการแบบนี้
 
D 
ธอไม่ต้องมองไปไกล 
 
หยุดฟังฉั
G 
นก่อน.. 
 
 
D 

 
อยากเป็น
G 
คนที่อยู่ในใจ
 
เวลาไป
Em 
ไหนก็ไปด้วยกัน
 
อยู่ข้าง
Am 
กันทุกเทศกาล
 
มีเธอกับ
D 
ฉันผ่านไปด้วยกัน
 
ขอแค่เธ
G 
อนั้นลองเปิดใจ
 
และโปรดไว้
Em 
ใจให้ฉันดูแล
 
ขอสัญ
Am 
ญาจะมีแค่แก 
 
จะรักแ
D 
ค่แก..
แบบนี้ตลอดไป..

INSTRU G | Em | Am D | G |

 
พูดเรื่องความ
G 
รักที่เคยผ่านมา
 
คลั่งรักเท่า
Em 
กับครั่งนํ้าตา
 
ตั้งแต่เด็กโต
Am 
มาก็พบแต่คว
D 
ามผิดห
G 
วัง
 
ได้แต่คอย
G 
ฝันภาวนาว่าเธอจะ
Em 
คิดเหมือนกัน
 
คิดอย่างกับ
Am 
ฉันที่คิดกับเ
D 
ธอนะค
G 
นดี

 
ยุค
C 
นี้ผู้ชายไม่สูบบุ
D 
หรี่
 
กินเหล้าไม่
Bm 
เป็นนั้นเขาว่าโช
Em 
คดี
 
ถ้าเธอ
Am 
ชอบแบบนี้ 
 
ต้องการแบบนี้
 
D 
ธอไม่ต้องมองไปไกล 
 
หยุดฟังฉั
G 
นก่อน 
 
 
D 

 
อยากเป็น
G 
คนที่อยู่ในใจ
 
เวลาไป
Em 
ไหนก็ไปด้วยกัน
 
อยู่ข้าง
Am 
กันทุกเทศกาล
 
มีเธอกับ
D 
ฉันผ่านไปด้วยกัน
 
ขอแค่เธ
G 
อนั้นลองเปิดใจ
 
และโปรดไว้
Em 
ใจให้ฉันดูแล
 
ขอสัญ
Am 
ญาจะมีแค่แก 
 
จะรักแ
D 
ค่แก
 
แบบนี้ตลอด
G 
ไป 
 
 
D 

INSTRU | G | Em | Am | D |
INSTRU | C | Bm Em | Am D | G |

 
ยุค
C 
นี้ผู้ชายไม่สูบบุ
D 
หรี่
 
กินเหล้าไม่
Bm 
เป็นนั้นเขาว่าโช
Em 
คดี
 
ถ้าเธอ
Am 
ชอบแบบนี้ 
 
ต้องการแบบนี้
 
D 
ธอไม่ต้องมองไปไกล 
 
หยุดฟังฉั
G 
นก่อน.. 
 
 
D 

 
อยากเป็น
G 
คนที่อยู่ในใจ
 
เวลาไป
Em 
ไหนก็ไปด้วยกัน
 
อยู่ข้าง
Am 
กันทุกเทศกาล
 
มีเธอกับ
D 
ฉันผ่านไปด้วยกัน
 
ขอแค่เธ
G 
อนั้นลองเปิดใจ
 
และโปรดไว้
Em 
ใจให้ฉันดูแล
 
ขอสัญ
Am 
ญาจะมีแค่แก 
 
จะรักแ
D 
ค่แก

 
อยากเป็น
G 
คนที่อยู่ในใจ
 
เวลาไป
Em 
ไหนก็ไปด้วยกัน
 
อยู่ข้าง
Am 
กันทุกเทศกาล
 
มีเธอกับ
D 
ฉันผ่านไปด้วยกัน
 
ขอแค่เธ
G 
อนั้นลองเปิดใจ
 
และโปรดไว้
Em 
ใจให้ฉันดูแล
 
ขอสัญ
Am 
ญาจะมีแค่แก 
 
จะรักแ
D 
ค่แก
 
แบบนี้ตลอด
G 
ไป..

 
ขอสัญ
Am 
ญาจะมีแค่แก 
 
จะรักแ
D 
ค่แก
 
แบบนี้ตลอด
G 
ไป..

OUTRO | G | Em | Am D | G | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อยากดูเเลเธอ


มันคงเป็นเวรเป็นกรรม
เป็นเพราะผลบุญเก่าทํามา
จึงทําให้เราสองคนวนเวียนมาพบกัน
หรือว่าเป็นเพราะพรหมลิขิต
นั้นมันเพิ่งเริ่มทํางาน
ถูกสั่งการจากบนสวรรค์ชั้นฟ้า

พูดเรื่องความรักที่เคยผ่านมา
คลั่งรักเท่ากับครั่งนํ้าตา
ตั้งแต่เด็กโตมาก็พบแต่ความผิดหวัง
ได้แต่คอยฝันภาวนาว่าเธอจะคิดเหมือนกัน
คิดอย่างกับฉันที่คิดกับเธอนะคนดี

ยุคนี้ผู้ชายไม่สูบบุหรี่
กินเหล้าไม่เป็นนั้นเขาว่าโชคดี
ถ้าเธอชอบแบบนี้ ต้องการแบบนี้
เธอไม่ต้องมองไปไกล หยุดฟังฉันก่อน..

อยากเป็นคนที่อยู่ในใจ
เวลาไปไหนก็ไปด้วยกัน
อยู่ข้างกันทุกเทศกาล
มีเธอกับฉันผ่านไปด้วยกัน
ขอแค่เธอนั้นลองเปิดใจ
และโปรดไว้ใจให้ฉันดูแล
ขอสัญญาจะมีแค่แก จะรักแค่แก..
แบบนี้ตลอดไป..

( ดนตรี )

พูดเรื่องความรักที่เคยผ่านมา
คลั่งรักเท่ากับครั่งนํ้าตา
ตั้งแต่เด็กโตมาก็พบแต่ความผิดหวัง
ได้แต่คอยฝันภาวนาว่าเธอจะคิดเหมือนกัน
คิดอย่างกับฉันที่คิดกับเธอนะคนดี

ยุคนี้ผู้ชายไม่สูบบุหรี่
กินเหล้าไม่เป็นนั้นเขาว่าโชคดี
ถ้าเธอชอบแบบนี้ ต้องการแบบนี้
เธอไม่ต้องมองไปไกล หยุดฟังฉันก่อน

อยากเป็นคนที่อยู่ในใจ
เวลาไปไหนก็ไปด้วยกัน
อยู่ข้างกันทุกเทศกาล
มีเธอกับฉันผ่านไปด้วยกัน
ขอแค่เธอนั้นลองเปิดใจ
และโปรดไว้ใจให้ฉันดูแล
ขอสัญญาจะมีแค่แก จะรักแค่แก
แบบนี้ตลอดไป

( ดนตรี )

ยุคนี้ผู้ชายไม่สูบบุหรี่
กินเหล้าไม่เป็นนั้นเขาว่าโชคดี
ถ้าเธอชอบแบบนี้ ต้องการแบบนี้
เธอไม่ต้องมองไปไกล หยุดฟังฉันก่อน..

อยากเป็นคนที่อยู่ในใจ
เวลาไปไหนก็ไปด้วยกัน
อยู่ข้างกันทุกเทศกาล
มีเธอกับฉันผ่านไปด้วยกัน
ขอแค่เธอนั้นลองเปิดใจ
และโปรดไว้ใจให้ฉันดูแล
ขอสัญญาจะมีแค่แก จะรักแค่แก

อยากเป็นคนที่อยู่ในใจ
เวลาไปไหนก็ไปด้วยกัน
อยู่ข้างกันทุกเทศกาล
มีเธอกับฉันผ่านไปด้วยกัน
ขอแค่เธอนั้นลองเปิดใจ
และโปรดไว้ใจให้ฉันดูแล
ขอสัญญาจะมีแค่แก จะรักแค่แก
แบบนี้ตลอดไป..

ขอสัญญาจะมีแค่แก จะรักแค่แก
แบบนี้ตลอดไป..

มิวสิควิดีโอ อยากดูเเลเธอ โจโฟน & ทนแฮ้ะ ได้หมดถ้าสดชื่น

เพลง อยากดูเเลเธอ
ศิลปิน : โจโฟน & ทนแฮ้ะ ได้หมดถ้าสดชื่น
คำร้อง/ทำนอง – โจโฟน & ทนแฮ้ะ ได้หมดถ้าสดชื่น
เรียบเรียง – ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend