คอร์ดเพลง ไม่กวน – PONWP x Prim Thanyarat

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่กวน PONWP x Prim Thanyarat

คอร์ดเพลง ไม่กวน - PONWP x Prim Thanyarat

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : ไม่กวน


Tune to Eb
INTRO | G | Bm | Em | Dm |
INTRO | C | Bm | Am | D |

 
ที่บอกว่าไม่ก
G 
วนใจ 
 
หมายถึงฉันจะกว
Bm 
นเธอ
 
แต่ที่บอกแบ
Em 
บนั้น ก็เพื่อลองใจ ว่าเธอจะส
Dm 
นใจไหม
 
ถ้าตอบมาไม่ก
G 
วนเลย 
 
ฉันก็พร้อมจะตา
Bm 
มเธอ
 
ยอมเป็นที่
Am 
รักให้เธอหมดแล้ว 
 
เป็นตัววุ่
D 
นวาย
 
เป็นคนสุดท้ายที่รักเธอ
 

G 
ในตอนนั้นแชทเธอขึ้นออน
 
เหมือนรอใ
Bm 
ห้ฉัน 
 
เข้าไปกดทักทาย
 
เธอชอบ  
Em 
โพสต์ว่าเหงาจะตาย
 
อยากมีคนข้
Dm 
างกาย 
 
เหลือเกิน
 
แต่ทัน
C 
ทีที่ฉัน 
 
ได้กดทักไป
 
เหมือนกับ
Bm 
มีพลังมาฉุดไว้
 
ทำให้เ
Am 
ธอไม่เลือกจะตอบอะไร 
 
กันเลยสั
D 
กคำ

 
อยากจะ
G 
รบกวนเวลาเธอไปทั้งคืน
 
อยากจะรั
Bm 
กเธอไปจนตื่นนอนทุกวัน
 
แต่ก็
Em 
ทำได้แค่กดใจ 
 
กดไลค์ไปวันๆ
 
ทุกๆ  
Dm 
ตอนที่ได้คุยกัน 
 
เธอนั้นรำคาญกันไหม
 
อยากจะถ
C 
ามเธอเสมอ 
 
ที่มีฉันคอยทักไป
 
แบบ
Bm 
นี้เธอเองมีใจหรือไม่คิ
Am 
ดเลย 
 
 
D 

 
ที่บอกว่าไม่ก
G 
วนใจ 
 
หมายถึงฉันจะกว
Bm 
นเธอ
 
แต่ที่บอกแบ
Em 
บนั้น ก็เพื่อลองใจ ว่าเธอจะส
Dm 
นใจไหม
 
ถ้าตอบมาไม่ก
G 
วนเลย 
 
ฉันก็พร้อมจะตา
Bm 
มเธอ
 
ยอมเป็นที่
Am 
รักให้เธอหมดแล้ว 
 
เป็นตัววุ่
D 
นวาย
 
เป็นคนสุดท้ายที่รักเธอ
 

 
วอนเ
G 
ธอช่วยตอบได้ไหม 
 
มีคน
Bm 
นึงกำลังน้อยใจ
 
อยากจ
Em 
ะรู้เธอคิดเช่นไร 
 
คนใ
Dm 
นใจเป็นฉันได้ไหม
 
ไม่ได้อยากจะ
C 
รบกวนเธอเท่าไร
 
เพียงได้มองรอ
Bm 
ยยิ้มก็ยิ่งละลาย
 
สา
Am 
ยตาเธอต้องมนต์สะกด
 
หั
D 
วใจฉันไม่มีทางหลบแล้วเธอ

 
อยากจะ
G 
รบกวนเวลาเธอไปทั้งคืน
 
อยากจะรั
Bm 
กเธอไปจนตื่นนอนทุกวัน
 
แต่ก็
Em 
ทำได้แค่กดใจ 
 
กดไลค์ไปวันๆ
 
ทุกๆ  
Dm 
ตอนที่ได้คุยกัน 
 
เธอนั้นรำคาญกันไหม
 
อยากจะถ
C 
ามเธอเสมอ 
 
ที่มีฉันคอยทักไป
 
แบบ
Bm 
นี้เธอเองมีใจหรือไม่คิ
Am 
ดเลย 
 
 
D 

 
ที่บอกว่าไม่ก
G 
วนใจ 
 
หมายถึงฉันจะกว
Bm 
นเธอ
 
แต่ฉันพูดแบ
Em 
บนั้น ก็เพื่อลองใจ ว่าเธอจะส
Dm 
นใจไหม
 
ถ้าตอบมาไม่ก
G 
วนเลย 
 
ฉันก็พร้อมจะตา
Bm 
มเธอ
 
ยอมเป็นที่
Am 
รักให้เธอหมดแล้ว 
 
เป็นตัววุ่
D 
นวาย
 
เป็นคนสุดท้ายที่รักเธอ
 

 
ที่บอกว่าไม่ก
G 
วนใจ 
 
หมายถึงฉันจะกว
Bm 
นเธอ
 
แต่ที่บอกแบ
Em 
บนั้น ก็เพื่อลองใจ ว่าเธอจะส
Dm 
นใจไหม
 
ถ้าตอบมาไม่ก
G 
วนเลย 
 
ฉันก็พร้อมจะตา
Bm 
มเธอ
 
ยอมเป็นที่
Am 
รักให้เธอหมดแล้ว 
 
เป็นตัววุ่
D 
นวาย
 
เป็นคนสุดท้ายที่รักเธอ..
 

OUTRO | G | Bm | Em | Dm |
OUTRO | C | Bm | Am | D |


ที่บอกว่าไม่กวนใจ หมายถึงฉันจะกวนเธอ
แต่ที่บอกแบบนั้น ก็เพื่อลองใจ ว่าเธอจะสนใจไหม
ถ้าตอบมา ไม่กวนเลย ฉันก็พร้อมจะตามเธอ
ยอมเป็นที่รักให้เธอหมดแล้ว เป็นตัววุ่นวาย
เป็นคนสุดท้ายที่รักเธอ

ในตอนนั้นแชทเธอขึ้นออน
เหมือนรอให้ฉัน เข้าไปกดทักทาย
เธอชอบโพสต์ว่าเหงาจะตาย
อยากมีคนข้างกาย เหลือเกิน
แต่ทันทีที่ฉัน ได้กดทักไป
เหมือนกับมีพลังมาฉุดไว้
ทำให้เธอไม่เลือกจะตอบอะไร กันเลยสักคำ

อยากจะรบกวนเวลาเธอไปทั้งคืน
อยากจะรักเธอไปจนตื่นนอนทุกวัน
แต่ก็ทำได้แค่กดใจ กดไลค์ไปวันๆ
ทุกๆ ตอนที่ได้คุยกัน เธอนั้นรำคาญกันไหม
อยากจะถามเธอเสมอ ที่มีฉันคอยทักไป
แบบนี้เธอเองมีใจ หรือไม่คิดเลย

ที่บอกว่าไม่กวนใจ หมายถึงฉันจะกวนเธอ
แต่ที่บอกแบบนั้น ก็เพื่อลองใจ ว่าเธอจะสนใจไหม
ถ้าตอบมา ไม่กวนเลย ฉันก็พร้อมจะตามเธอ
ยอมเป็นที่รักให้เธอหมดแล้ว เป็นตัววุ่นวาย
เป็นคนสุดท้ายที่รักเธอ

วอนเธอช่วยตอบได้ไหม มีคนนึงกำลังน้อยใจ
อยากจะรู้เธอคิดเช่นไร คนในใจเป็นฉันได้ไหม
ไม่ได้อยากจะรบกวนเธอเท่าไร
เพียงได้มองรอยยิ้มก็ยิ่งละลาย
สายตาเธอต้องมนต์สะกด
หัวใจฉันไม่มีทางหลบแล้วเธอ

อยากจะรบกวนเวลาเธอไปทั้งคืน
อยากจะรักเธอไปจนตื่นนอนทุกวัน
แต่ก็ทำได้แค่กดใจ กดไลค์ไปวันๆ
ทุกๆ ตอนที่ได้คุยกัน เธอนั้นรำคาญกันไหม
อยากจะถามเธอเสมอ ที่มีฉันคอยทักไป
แบบนี้เธอเองมีใจ หรือไม่คิดเลย

ที่บอกว่าไม่กวนใจ หมายถึงฉันจะกวนเธอ
ที่ฉันพูดแบบนั้น ก็เพื่อลองใจ ว่าเธอจะสนใจไหม
ถ้าตอบมา ไม่กวนเลย ฉันก็พร้อมจะตามเธอ
ยอมเป็นที่รักให้เธอหมดแล้ว เป็นตัววุ่นวาย
เป็นคนสุดท้ายที่รักเธอ

ที่บอกว่าไม่กวนใจ หมายถึงฉันจะกวนเธอ
แต่ที่บอกแบบนั้น ก็เพื่อลองใจ ว่าเธอจะสนใจไหม
ถ้าตอบมา ไม่กวนเลย ฉันก็พร้อมจะตามเธอ
ยอมเป็นที่รักให้เธอหมดแล้ว เป็นตัววุ่นวาย
เป็นคนสุดท้ายที่รักเธอ

มิวสิควิดีโอเพลง ไม่กวน PONWP x Prim Thanyarat

เพลง ไม่กวน (คอร์ด)

Artist : PONWP x Prim thanyarat
Lyrics : PONWP x Prim thanyarat
Prod.by WATAN-U
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend