คอร์ดเพลง ไม่ใช่ตัวร้าย(ทศกัณฐ์อกหัก) – วงดับเบิ้ลโอ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่ใช่ตัวร้าย(ทศกัณฐ์อกหัก) วงดับเบิ้ลโอ

คอร์ดเพลง ไม่ใช่ตัวร้าย(ทศกัณฐ์อกหัก) - วงดับเบิ้ลโอ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : ไม่ใช่ตัวร้าย(ทศกัณฐ์อกหัก)


 
ถึงแม้ไม่ใช่ตัวร้
G 
าย 
 
แต่สุดท้ายก็ไม่ไ
F#m 
ด้ใจ
 
ทำดีกับเธอเท่
Em 
าไร 
 
ก็เป็นได้เ
A 
พียงแค่ตัวพระร
D 
อง
A 

INSTRU | G | F#m | Em A | A |

 
ห่างแค่เอื้อ
D 
มมือ 
 
แต่ไกล
Bm 
หัวใจ
 
อยากเก็บเธอ
Em 
ไว้แต่ทำได้เ
A 
พียงแค่รักข้า
D 
งเดียว
 
ตัวเธอ
Bm 
มีรัก 
 
ที่ไ
D 
ม่มีฉัน
 
เฝ้ารอนั
Em 
บวัน 
 
ที่ความรักฉันจะจางล
D 
งไป

Em 
ใจหนึ่งใจ 
 
ที่
D 
มีให้เธอมากมาย
 
แต่สุด
Em 
ท้าย 
 
เป็นได้แค่เพียงเพื่อ
A 
นเธอ

 
ถึงแม้ไม่ใช่ตัวร้
G 
าย 
 
แต่สุดท้ายก็ไม่
F#m 
ได้ใจ
 
ทำดีกับเธอเท่
Em 
าไร 
 
ก็เป็นได้เ
A 
พียงแค่ตัวพร
D 
ะรอง
 
ไม่เคยถู
G 
กรัก 
 
ไม่เคย
F#m 
ถูกมอง
 
แอบไปหมาย
Em 
ปองรักใครก็
A 
ช้ำ 
 
ทุ
D 
กที

INSTRU | G | F#m | Em | A |
INSTRU | G | F#m | Em A | D |

Em 
ใจหนึ่งใจ 
 
ที่
D 
มีให้เธอมากมาย
 
แต่สุด
Em 
ท้ายเป็นได้แค่เพียงเพื่อ
A 
นเธอ

 
ถึงแม้ไม่ใช่ตัวร้
G 
าย 
 
แต่สุดท้ายก็ไม่
F#m 
ได้ใจ
 
ทำดีกับเธอเท่
Em 
าไร 
 
ก็เป็นได้เ
A 
พียงแค่ตัวพร
D 
ะรอง
 
ไม่เคยถู
G 
กรัก 
 
ไม่เคย
F#m 
ถูกมอง
 
แอบไปหมาย
Em 
ปองรักใครก็
A 
ช้ำ 
 
ทุ
D 
กที

 
ถึงแม้ไม่ใช่ตัวร้
G 
ายแต่สุดท้ายก็ไม่
F#m 
ได้ใจ
 
ทำดีกับเธอเท่
Em 
าไร 
 
ก็เป็นได้เ
A 
พียงแค่ตัวพร
D 
ะรอง
 
ไม่เคยถู
G 
กรัก 
 
ไม่เคย
F#m 
ถูกมอง
 
แอบไปหมาย
Em 
ปองรักใครก็
A 
ช้ำ 
 
ทุ
D 
กที

OUTRO | G | F#m | Em A | D | D |


ถึงแม้ไม่ใช่ตัวร้าย แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใจ
ทำดีกับเธอเท่าไร ก็เป็นได้เพียงแค่ตัวพระรอง

( ดนตรี )

ห่างแค่เอื้อมมือ แต่ไกลหัวใจ
อยากเก็บเธอไว้แต่ทำได้เพียงแค่รักข้างเดียว
ตัวเธอมีรัก ที่ไม่มีฉัน
เฝ้ารอนับวัน ที่ความรักฉันจะจางลงไป

ใจหนึ่งใจ ที่มีให้เธอมากมาย
แต่สุดท้าย เป็นได้แค่เพียงเพื่อนเธอ

ถึงแม้ไม่ใช่ตัวร้าย แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใจ
ทำดีกับเธอเท่าไร ก็เป็นได้เพียงแค่ตัวพระรอง
ไม่เคยถูกรัก ไม่เคยถูกมอง
แอบไปหมายปองรักใครก็ช้ำ ทุกที

( ดนตรี )

ใจหนึ่งใจ ที่มีให้เธอมากมาย
แต่สุดท้ายเป็นได้แค่เพียงเพื่อนเธอ

ถึงแม้ไม่ใช่ตัวร้าย แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใจ
ทำดีกับเธอเท่าไร ก็เป็นได้เพียงแค่ตัวพระรอง
ไม่เคยถูกรัก ไม่เคยถูกมอง
แอบไปหมายปองรักใครก็ช้ำ ทุกที

ถึงแม้ไม่ใช่ตัวร้ายแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใจ
ทำดีกับเธอเท่าไร ก็เป็นได้เพียงแค่ตัวพระรอง
ไม่เคยถูกรัก ไม่เคยถูกมอง
แอบไปหมายปองรักใครก็ช้ำ ทุกที

มิวสิควิดีโอ ไม่ใช่ตัวร้าย(ทศกัณฐ์อกหัก) วงดับเบิ้ลโอ

เพลง ไม่ใช่ตัวร้าย(ทศกัณฐ์อกหัก) (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง หนึ่ง ดับเบิ้บโอ
เรียบเรียง หนึ่ง ดับเบิ้บโอ/ต้น ตาปี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend