คอร์ดเพลง สู่สันติสุข – กากบาท

  
Text   

คอร์ดเพลง : สู่สันติสุข กากบาท

คอร์ดเพลง สู่สันติสุข - กากบาท

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กากบาท : สู่สันติสุข


INTRO | C G | Am | F G | Am |
INTRO | C G | Am | F G | C |

 
กลิ่นความต
F 
าย 
 
G 
ชยมาแส
Am 
นไกล
 
ชายแดน
F 
ใต้ 
 
ไก
G 
ลหลายกิ
Am 
โล
 
จากเ
C 
มรุ 
 
 
G 
สู่กุโ
Am 
บร์
 
จากร้อย
F 
โท 
 
G 
ป็นพล
Am 
ตรี

 
คนตัดย
C 
าง 
 
 
G 
คนหา
Am 
ปลา
 
ครูแม่
F 
ค้า 
 
 
G 
พระนัก
Am 
เรียน
 
ปืนระ
C 
เบิด 
 
 
G 
มาวน
Am 
เวียน
 
ปักษ์ใต้เป
F 
ลี่ยน 
 
 
G 
สู่สน
Am 
ธยา

INSTRU | C G | Am | F G | Am | ( 2 Times )

 
ปานาเ
C 
ระ 
 
กรือเ
G 
ซะ 
 
กรง
Am 
ปีนัง
 
ยะหริ่งยะ
F 
รัง 
 
บั
G 
นนังส
Am 
ะตา
 
สุไหงปา
C 
ดี 
 
ตาก
G 
ใบ 
 
Am 
ราฯ
 
ยะหาย
F 
ะลา 
 
บาเ
G 
จาะ 
 
ปัตต
Am 
านี
 
(รือเสาะ เจาะไอร้อง)
 

INSTRU | C G | Am | F G | Am | ( 2 Times )

 
สันติ
C 
สุข 
 
สู่
G 
สันติ
Am 
ภาพ
 
ก้มลงก
F 
ราบ 
 
 
G 
องค์อัล
Am 
เลาะห์
 
หากม
C 
นุษย์ 
 
 
G 
ไม่หยุ
Am 
ดพอ
 
ใครกันห
F 
นอ 
 
 
G 
ศพต่
Am 
อไป

INSTRU | C G | Am | F G | Am |
INSTRU | F G | Am | F G | C |
INSTRU | F G | C | F G | Am |

 
ปานาเ
C 
ระ 
 
กรือเ
G 
ซะ 
 
กรง
Am 
ปีนัง
 
ยะหริ่งยะ
F 
รัง 
 
บั
G 
นนังส
Am 
ะตา
 
สุไหงปา
C 
ดี 
 
ตาก
G 
ใบ 
 
Am 
ราฯ
 
ยะหาย
F 
ะลา 
 
บาเ
G 
จาะ 
 
ปัตต
Am 
านี
 
(รือเสาะ เจาะไอร้อง)
 

INSTRU | C G | Am | F G | Am | ( 2 Times )

 
สันติ
C 
สุข 
 
สู่
G 
สันติ
Am 
ภาพ
 
ก้มลงก
F 
ราบ 
 
 
G 
องค์อัล
Am 
เลาะห์
 
หากม
C 
นุษย์ 
 
 
G 
ไม่หยุ
Am 
ดพอ
 
ใครกันห
F 
นอ 
 
 
G 
ศพต่
Am 
อไป

 
ปานาเ
C 
ระ 
 
กรือเ
G 
ซะ 
 
กรง
Am 
ปีนัง
 
ยะหริ่งยะ
F 
รัง 
 
บั
G 
นนังส
Am 
ะตา
 
สุไหงปา
C 
ดี 
 
ตาก
G 
ใบ 
 
Am 
ราฯ
 
ยะหาย
F 
ะลา 
 
บาเ
G 
จาะ 
 
ปัตต
Am 
านี

 
ปานาเ
C 
ระ 
 
กรือเ
G 
ซะ 
 
กรง
Am 
ปีนัง
 
ยะหริ่งยะ
F 
รัง 
 
บั
G 
นนังส
Am 
ะตา
 
สุไหงปา
C 
ดี 
 
ตาก
G 
ใบ 
 
Am 
ราฯ
 
ยะหาย
F 
ะลา 
 
บาเ
G 
จาะ 
 
ปัตต
Am 
านี

 
ปานาเ
C 
ระ 
 
กรือเ
G 
ซะ 
 
กรง
Am 
ปีนัง
 
ยะหริ่งยะ
F 
รัง 
 
บั
G 
นนังส
Am 
ะตา
 
สุไหงปา
C 
ดี 
 
ตาก
G 
ใบ 
 
Am 
ราฯ
 
ยะหาย
F 
ะลา 
 
บาเ
G 
จาะ 
 
ปัตต
C 
านี..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สู่สันติสุข


กลิ่นความตาย โชยมาแสนไกล
ชายแดนใต้ ไกลหลายกิโล
จากเมรุ สู่กุโบร์
จากร้อยโท เป็นพลตรี

คนตัดยาง คนหาปลา
ครูแม่ค้า พระนักเรียน
ปืนระเบิด มาวนเวียน
ปักษ์ใต้เปลี่ยน สู่สนธยา

( ดนตรี )

ปานาเระ กรือเซะ กรงปีนัง
ยะหริ่งยะรัง บันนังสะตา
สุไหงปาดี ตากใบ นราฯ
ยะหายะลา บาเจาะ ปัตตานี
(รือเสาะ เจาะไอร้อง)

( ดนตรี )

สันติสุข สู่สันติภาพ
ก้มลงกราบ องค์อัลเลาะห์
หากมนุษย์ ไม่หยุดพอ
ใครกันหนอ ศพต่อไป

( ดนตรี )

ปานาเระ กรือเซะ กรงปีนัง
ยะหริ่งยะรัง บันนังสะตา
สุไหงปาดี ตากใบ นราฯ
ยะหายะลา บาเจาะ ปัตตานี
(รือเสาะ เจาะไอร้อง)

( ดนตรี )

สันติสุข สู่สันติภาพ
ก้มลงกราบ องค์อัลเลาะห์
หากมนุษย์ ไม่หยุดพอ
ใครกันหนอ ศพต่อไป

ปานาเระ กรือเซะ กรงปีนัง
ยะหริ่งยะรัง บันนังสะตา
สุไหงปาดี ตากใบ นราฯ
ยะหายะลา บาเจาะ ปัตตานี

ปานาเระ กรือเซะ กรงปีนัง
ยะหริ่งยะรัง บันนังสะตา
สุไหงปาดี ตากใบ นราฯ
ยะหายะลา บาเจาะ ปัตตานี

ปานาเระ กรือเซะ กรงปีนัง
ยะหริ่งยะรัง บันนังสะตา
สุไหงปาดี ตากใบ นราฯ
ยะหายะลา บาเจาะ ปัตตานี..

มิวสิควิดีโอ สู่สันติสุข กากบาท

เพลง สู่สันติสุข (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง อติรุจ มีสวัสดิ์
เรียบเรียงดนตรี
นเรศ ณัฐเศรษฐสกุล/ชัย สานุวัฒน์/กากบาท
ติดต่อการแสดง 093-6485484/080-5327009
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend