คอร์ดเพลง เสียบ – วงอีกา TMG

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง เสียบ – วงอีกา

INTRO | Bm | G | A | Bm |

 
Bm 
กลงไว้ใจอะไรไม่ได้ใช่ไ
G 
หม
 
เผลอขึ้นมาทีไ
A 
ร 
 
ปล่อยใจให้เขาร
D 
อเสียบ
F# 
Bm 
..นี่เรารักกันใช่ไหม 
 
 
G 
แล้วเธอทำอะไร
A 
 
ถ่างใจไปให้เขาเสีย
D 
F# 
 
เหยียบหัวใ
E 
จใครอีกคนที่โดนหักห
F# 
ลัง

 
* ควา
Bm 
มรักมันคืออะไร
 
ไหนเธอเคยบอ
G 
กคือความไว้ใจ
 
A 
มามันเคยกินอะไร
 
ไม่นานสุดท้
F# 
ายก็กินอยู่ดี

 
** ปากบอกรักหนักห
G 
นา 
 
แต่พอเผลอขึ้
A 
นมา
 
เธอไปให้
F# 
ท่าเขาทำบ้าอ
Bm 
ะไร
 
ตะเ
G 
องรักต้องเชื่
A 
อใจ 
 
แหม๋ฟังทีไ
F# 
รมันโดนใจทุ
Bm 
กที
 
ไอ้
G 
คนพันธุ์นี้เดี๋ยวต้
A 
องเจอดี
 
ให้
F# 
ผีเจอผีสั
Bm 
กหน่อย 
 
ก็คนมันชอ
E 
บอ่อย
 
เธอค
F# 
อยให้เขาม
Bm 
าเสียบ

 
Bm 
จ็บ 
 
ก็ตรงที่ความจริ
D/F# 
งใจของฉันมันไ
Bm 
ร้ค่า
 
G 
จ็บที่รักเธอก
A 
ว่าเหตุและผ
F# 

INSTRU | E | Bm | E | Bm |
INSTRU | G A | F# Bm | E | F# |

( *, ** )

E 
..เธอปล่อยใ
F# 
จไปให้เข
Bm 
าเสียบ

INSTRU | E A | Bm |

 
ตก
G 
ลงไว้ใจอ
F# 
ะไร..ไม่ได้ใช่ไหม
Bm 

เนื้อเพลง
ตกลงไว้ใจอะไรไม่ได้ใช่ไหม
เผลอขึ้นมาทีไร ปล่อยใจให้เขารอเสียบ
นี่เรารักกันใช่ไหม แล้วเธอทำอะไร
ถ่างใจไปให้เขาเสียบ
เหยียบหัวใจใครอีกคนที่โดนหักหลัง

* ความรักมันคืออะไร
ใหนเธอเคยบอกคือความไว้ใจ
หมามันเคยกินอะไร
ไม่นานสุดท้ายก็กินอยู่ดี

** ปากบอกรักหนักหนา แต่พอเผลอขึ้นมา
เธอไปให้ท่าเขาทำบ้าอะไร
ตะเองรักต้องเชื่อใจ แหม๋ฟังทีไรมันโดนใจทุกที
ไอ้คนพันธุ์นี้เดี๋ยวจะต้องเจอดี
ให้ผีเจอผีสักหน่อย ก็คนมันชอบอ่อย
เธอคอยให้เขามาเสียบ

เจ็บ ก็ตรงที่ความจริงใจของฉันมันไร้ค่า
เจ็บที่รักเธอกว่าเหตุและผล

( ดนตรี )

( *, ** )

เธอปล่อยใจไปให้เขาเสียบ

( ดนตรี )

ตกลงไว้ใจอะไรไม่ได้ใช่ไหม
ติดต่องานแสดง โทร.08-1082-6999
วงอีกา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend