คอร์ดเพลง ยิ่งรั้ง(ยิ่งเจ็บ) – วงชานเมือง

  
Text   

คอร์ดเพลง : ยิ่งรั้ง(ยิ่งเจ็บ) วงชานเมือง

คอร์ดเพลง ยิ่งรั้ง(ยิ่งเจ็บ) - วงชานเมือง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงชานเมือง : ยิ่งรั้ง(ยิ่งเจ็บ)


Tune to Eb
INTRO | F Am | Dm C | Bb | C |
INTRO | F Am | Dm C | Bb | Gm C |

 
ไม่อยากจะ
F 
รู้จะรู้ว่าเธอยังรักฉันอยู่ไหม
 
ไม่อยากจะ
Am 
ถามเซ้าซี้อะไรให้มากความ
 
แค่รู้ตอน
Bb 
นี้ว่าฉันมีเธอตรงนี้
 
ก็เกินกว่า
C 
ที่ต้องการ

 
แค่ในบางค
F 
รั้งฉันอยากจะรู้ว่าเธอไปไหนมา
 
ไม่พูดไม่
Am 
จาไม่กล้าสบตารู้ว่าฉันน่ารำคาญ
 
ไม่รักกันแ
Bb 
ล้วก็บอกมาเลย
 
อย่าทำเมินเฉยรู้ไหม ฉันท
C 
รมาน

 
ทุกๆ  
Dm 
การกระทำของเธอ
 
มันบอกว่า
Am 
เธอหมดรักกัน
 
หากว่าเ
Bb 
ป็นอย่างนั้น 
 
หากเธอหมดรักกัน
 
แค่เธอบอก
C 
ฉัน 
 
ฉันจะ..

 
ไม่อยู่ขวางทางเ
F 
ธอ 
 
ให้เธอได้
Am 
พบคนที่ดี
Dm 
กว่า
 
ทนอยู่กับ
C 
ฉันมันเสียเว
Bb 
ลา 
 
เมื่อเ
C 
ธอหมดรักกัน
 
ไม่มีเหตุ
F 
ผลจะยื้อจะ
Am 
รั้งตัวเธอเอ
Dm 
าไว้
 
เมื่อเธอเลือกแ
C 
ล้วว่าเธอจะ
Bb 
ไป
 
ก็อย่าไปข
C 
วางทางใจยิ่งรั้งเธอไว้ใจก็ยิ่งเ
F 
จ็บ

INSTRU | Dm | Bb | F | C |
INSTRU | Bb C | Dm | Gm C | F |

 
ทุกๆ  
Dm 
การกระทำของเธอ
 
มันบอกว่า
Am 
เธอหมดรักกัน
 
หากว่าเ
Bb 
ป็นอย่างนั้น 
 
หากเธอหมดรักกัน
 
แค่เธอบอก
C 
ฉัน 
 
ฉันจะ..

 
ไม่อยู่ขวางทางเ
F 
ธอ 
 
ให้เธอได้
Am 
พบคนที่ดี
Dm 
กว่า
 
ทนอยู่กับ
C 
ฉันมันเสียเว
Bb 
ลา 
 
เมื่อเ
C 
ธอหมดรักกัน
 
ไม่มีเหตุ
F 
ผลจะยื้อจะ
Am 
รั้งตัวเธอเอ
Dm 
าไว้
 
เมื่อเธอเลือกแ
C 
ล้วว่าเธอจะ
Bb 
ไป
 
ก็อย่าไปข
C 
วางทางใจยิ่งรั้งเธอไว้ใจก็ยิ่งเ
F 
จ็บ 
 
 
D 

 
ไม่อยู่ขวางทางเ
G 
ธอให้เธอได้
Bm 
พบคนที่ดี
Em 
กว่า
 
ทนอยู่กับ
D 
ฉันมันเสียเว
C 
ลา 
 
เมื่อเ
D 
ธอหมดรักกัน
 
ไม่มีเหตุ
G 
ผลจะรื้อจะ
Bm 
รั้งตัวเธอเอ
Em 
าไว้
 
เมื่อเธอเลือกแ
D 
ล้วว่าเธอจะ
C 
ไป
 
ก็อย่าไปข
D 
วางทางใจยิ่งรั้งเธอไว้ใจก็ยิ่งเ
G 
จ็บ

 
ก็อย่าไป
C 
ขวางทางใจยิ่งรั้งเธ
D 
อไว้ใจก็ยิ่งเ
G 
จ็บ

OUTRO | C D | Bm Em | Am D | G | G |


ไม่อยากจะรู้จะรู้ว่าเธอยังรักฉันอยู่ไหม
ไม่อยากจะถามเซ้าซี้อะไรให้มากความ
แค่รู้ตอนนี้ว่าฉันมีเธอตรงนี้
ก็เกินกว่าที่ต้องการ

แค่ในบางครั้งฉันอยากจะรู้ว่าเธอไปไหนมา
ไม่พูดไม่จาไม่กล้าสบตารู้ว่าฉันน่ารำคาญ
ไม่รักกันแล้วก็บอกมาเลย
อย่าทำเมินเฉยรู้ไหม ฉันทรมาน

ทุกๆ การกระทำของเธอ
มันบอกว่าเธอหมดรักกัน
หากว่าเป็นอย่างนั้น หากเธอหมดรักกัน
แค่เธอบอกฉัน ฉันจะ..

ไม่อยู่ขวางทางเธอ ให้เธอได้พบคนที่ดีกว่า
ทนอยู่กับฉันมันเสียเวลา เมื่อเธอหมดรักกัน
ไม่มีเหตุผลจะยื้อจะรั้งตัวเธอเอาไว้
เมื่อเธอเลือกแล้วว่าเธอจะไป
ก็อย่าไปขวางทางใจยิ่งรั้งเธอไว้ใจก็ยิ่งเจ็บ

( ดนตรี )

ทุกๆ การกระทำของเธอ
มันบอกว่าเธอหมดรักกัน
หากว่าเป็นอย่างนั้น หากเธอหมดรักกัน
แค่เธอบอกฉัน ฉันจะ..

ไม่อยู่ขวางทางเธอ ให้เธอได้พบคนที่ดีกว่า
ทนอยู่กับฉันมันเสียเวลา เมื่อเธอหมดรักกัน
ไม่มีเหตุผลจะยื้อจะรั้งตัวเธอเอาไว้
เมื่อเธอเลือกแล้วว่าเธอจะไป
ก็อย่าไปขวางทางใจยิ่งรั้งเธอไว้ใจก็ยิ่งเจ็บ

ไม่อยู่ขวางทางเธอให้เธอได้พบคนที่ดีกว่า
ทนอยู่กับฉันมันเสียเวลา เมื่อเธอหมดรักกัน
ไม่มีเหตุผลจะรื้อจะรั้งตัวเธอเอาไว้
เมื่อเธอเลือกแล้วว่าเธอจะไป
ก็อย่าไปขวางทางใจยิ่งรั้งเธอไว้ใจก็ยิ่งเจ็บ

ก็อย่าไปขวางทางใจยิ่งรั้งเธอไว้ใจก็ยิ่งเจ็บ

มิวสิควิดีโอ ยิ่งรั้ง(ยิ่งเจ็บ) วงชานเมือง
เพลง ยิ่งรั้ง(ยิ่งเจ็บ) (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ทิว ธัญญะ คงบัว
เรียบเรียง : Zone Studio/แม็กกี้ ชลธาร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend