คอร์ดเพลง เสียการทรงตัว – ฟลุ๊ค สุภนันท์

  
Text   

คอร์ดเพลง : เสียการทรงตัว ฟลุ๊ค สุภนันท์

คอร์ดเพลง เสียการทรงตัว - ฟลุ๊ค สุภนันท์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ฟลุ๊ค สุภนันท์ : เสียการทรงตัว


INTRO | C#m B | A E | C#m B | A | B |

 
ที่ตรง
E 
นี้ 
 
มีใครอยู
G#m 
ไหม
 
ตะโกนออก
A 
ไป 
 
อย่าหาว่ามารบก
B 
วน
 
ก็ค่ำคืน
E 
นี้ 
 
หัวใจมัน
C#m 
ป่วน
 
จึงอยากรบก
A 
วน 
 
ขอที่พักพิงหัว
B 
ใจ

 
ได้ไ
A 
หม 
 
สัก
B 
คืน
 
ให้อ้าย
G#m 
ยืน 
 
ฮ้อ
C#m 
งไห้
 
ขอพื้น
A 
ที่ให้คนเสีย
B 
ใจ 
 
ได้
E 
บ่
 
คนอก
A 
หัก 
 
ฮัก
B 
พัง
 
บ่มี
G#m 
ทางไป
C#m 
ต่อ
 
เลยอยา
F#m 
กขอ 
 
 
A 
  โฮ.. 
 
 
B 
โฮ…

 
ขอมาอา
E 
ศัย
 
ใน
G#m 
ยามที่เสียการท
C#m 
รงตัว
 
ใน
B 
วันที่หัวใจมันถืก
A 
ตั๋ว.
G#m 
..
 
จา
F#m 
กคนที่บ่จริง
B 
ใจ

 
ถูกคนใจร้
E 
าย
 
มา
G#m 
ทำให้หัวใจมั
C#m 
นเจ็บ
 
มาน
B 
านจนมันอักเ
A 
สบ.
G#m 
..
 
ถ้าใ
F#m 
จดีเป็นหมอช่วยเ
B 
ย็บ
 
แผลใจให้ห
E 
น่อย 
 
 
B 

 
ได้โปรดสงส
A 
าร 
 
คนที่ผิด
G#m 
หวัง
 
โดนเทใจจ
F#m 
นพัง 
 
ในคืน
B 
นี้ 
 
โฮ..

INSTRU | G | D | F#m | B | B |

 
ได้ไ
A 
หม 
 
สัก
B 
คืน
 
ให้อ้าย
G#m 
ยืน 
 
ฮ้อ
C#m 
งไห้
 
ขอพื้น
A 
ที่ให้คนเสีย
B 
ใจ 
 
ได้
E 
บ่
 
คนอก
A 
หัก 
 
ฮัก
B 
พัง
 
บ่มี
G#m 
ทางไป
C#m 
ต่อ
 
เลยอยา
F#m 
กขอ.
A 
.. โอ้..  
B 
โฮ…

 
ขอมาอา
E 
ศัย
 
ใน
G#m 
ยามที่เสียการท
C#m 
รงตัว
 
ใน
B 
วันที่หัวใจมันถืก
A 
ตั๋ว.
G#m 
..
 
จา
F#m 
กคนที่บ่จริง
B 
ใจ

 
ถูกคนใจร้
E 
าย
 
มา
G#m 
ทำให้หัวใจมั
C#m 
นเจ็บ
 
มาน
B 
านจนมันอักเ
A 
สบ.
G#m 
..
 
ถ้าใ
F#m 
จดีเป็นหมอช่วยเ
B 
ย็บ
 
แผลใจให้ห
E 
น่อย

 
ถ้าใจ
A 
ดีเป็นหมอช่วยเ
B 
ย็บ..
 
แผลใจใ
E 
ห้ที…


ที่ตรงนี้ มีใครอยูไหม
ตะโกนออกไป อย่าหาว่ามารบกวน
ก็ค่ำคืนนี้ หัวใจมันป่วน
จึงอยากรบกวน ขอที่พักพิงหัวใจ

ได้ไหม สักคืน
ให้อ้ายยืน ฮ้องไห้
ขอพื้นที่ให้คนเสียใจ ได้บ่
คนอกหัก ฮักพัง
บ่มีทางไปต่อ
เลยอยากขอ โฮ.. โฮ…

ขอมาอาศัย
ในยามที่เสียการทรงตัว
ในวันที่หัวใจมันถืกตั๋ว…
จากคนที่บ่จริงใจ

ถูกคนใจร้าย
มาทำให้หัวใจมันเจ็บ
มานานจนมันอักเสบ…
ถ้าใจดีเป็นหมอช่วยเย็บ
แผลใจให้หน่อย

ได้โปรดสงสาร คนที่ผิดหวัง
โดนเทใจจนพัง ในคืนนี้ โฮ..

( ดนตรี )

ได้ไหม สักคืน
ให้อ้ายยืน ฮ้องไห้
ขอพื้นที่ให้คนเสียใจ ได้บ่
คนอกหัก ฮักพัง
บ่มีทางไปต่อ
เลยอยากขอ… โอ้.. โฮ…

ขอมาอาศัย
ในยามที่เสียการทรงตัว
ในวันที่หัวใจมันถืกตั๋ว…
จากคนที่บ่จริงใจ

ถูกคนใจร้าย
มาทำให้หัวใจมันเจ็บ
มานานจนมันอักเสบ…
ถ้าใจดีเป็นหมอช่วยเย็บ
แผลใจให้หน่อย

ถ้าใจดีเป็นหมอช่วยเย็บ..
แผลใจให้ที…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เสียการทรงตัว (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง คู่แฝดโอเอ
เรียบเรียง อ.หนุ่ม ศุภวิญญ์ JSL / อ.นนท์ อมตะ
ติดต่องานแสดง : 086-0069906
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend