คอร์ดเพลง ยกเค้า – เมฆา

  
Text   

คอร์ดเพลง : ยกเค้า เมฆา

คอร์ดเพลง ยกเค้า - เมฆา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เมฆา : ยกเค้า


INTRO | G Bm | C D | G Bm | C D |

G 
คิดว่าหมดรัก 
 
มัน
Bm 
คงจะหมดแล้ว
 
ต้องเ
C 
ดินกันไปคนละท
D 
าง
 
แต่
G 
ฉันยังคิดถึงไม่ใช่
Bm 
ภาพของความหลัง
 
คิดถึง
C 
วันต่อไปจะทำยัง
D 
ไง

 
ก็เ
C 
ราต้องเดินคนเดียวตามลำ
D 
พัง
 
หัน
Bm 
หลังชนกับชาย
Em 
ฝา
 
ไม่ก
C 
ล้าเจอท่าหน้าเลยกับใ
D 
คร
 
ก็
Bm 
ใจมันยังรู้สึกอา
Em 
ยคน
 
เธอ
C 
ทำกับฉันมากี่
D 
หน
 
แต่
Bm 
ใจยังไม่เจ็บเหมือนครั้
Em 
งนี้
 
ที่เธอทำ
C 
ไว้ 
 
เธอทิ้งฉัน
D 
ไป

 
วันแรกที่เธอ
G 
มาไม่มีอะไรเลยสักอย่าง
 
แล้วทำไมวั
Bm 
นนี้เธอดันเอาไปหมดทุกอย่าง
 
ข้าวข
C 
องเครื่องใช้รถ
Bm 
นาฬิกา
 
แม้แต่
Am 
หม้อท่อมก็เอาไปห
D 
มด

 
อยากให้เธอกลับ
G 
มาไม่ใช่ทำใจไม่ได้
 
เพราะว่าเธอจาก
Bm 
ไปเธอนั้นเอาไปหมดทุกอย่าง
 
เธอมา
C 
ยกเค้าหมด
Bm 
เลยทั้งบ้าน
 
เหลือแต่
Am 
ใจของฉัน 
 
ที่เธอไม่เ
D 
อา 
 
ไปกับเธอ

INSTRU | G Bm | C D | G Bm | C D |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | Bm Em |

 
ก็เ
C 
ราต้องเดินคนเดียวตามลำ
D 
พัง
 
หัน
Bm 
หลังชนกับชาย
Em 
ฝา
 
ไม่ก
C 
ล้าเจอท่าหน้าเลยกับใ
D 
คร
 
ก็
Bm 
ใจมันยังรู้สึกอา
Em 
ยคน
 
เธอ
C 
ทำกับฉันมากี่
D 
หน
 
แต่
Bm 
มันยังไม่เจ็บเหมือนครั้
Em 
งนี้
 
ที่เธอทำ
C 
ไว้ 
 
เธอทิ้งฉัน
D 
ไป

 
วันแรกที่เธอ
G 
มาไม่มีอะไรเลยสักอย่าง
 
แล้วทำไมวั
Bm 
นนี้เธอดันเอาไปหมดทุกอย่าง
 
ข้าวข
C 
องเครื่องใช้รถ
Bm 
นาฬิกา
 
แม้แต่
Am 
หม้อท่อมก็เอาไปห
D 
มด

 
อยากให้เธอกลับ
G 
มาไม่ใช่ทำใจไม่ได้
 
เพราะว่าเธอจาก
Bm 
ไปเธอนั้นเอาไปหมดทุกอย่าง
 
เธอมา
C 
ยกเค้าหมด
Bm 
เลยทั้งบ้าน
 
เหลือแต่
Am 
ใจของฉัน 
 
ที่เธอไม่เ
D 
อา

 
วันแรกที่เธอ
G 
มาไม่มีอะไรเลยสักอย่าง
 
แล้วทำไมวั
Bm 
นนี้เธอดันเอาไปหมดทุกอย่าง
 
ข้าวข
C 
องเครื่องใช้รถ
Bm 
นาฬิกา
 
แม้แต่
Am 
หม้อท่อมก็เอาไปห
D 
มด

 
อยากให้เธอกลับ
G 
มาไม่ใช่ทำใจไม่ได้
 
เพราะว่าเธอจาก
Bm 
ไปเธอนั้นเอาไปหมดทุกอย่าง
 
เธอมา
C 
ยกเค้าหมด
Bm 
เลยทั้งบ้าน
 
เหลือแต่
Am 
ใจของฉัน 
 
ที่เธอไม่เ
D 
อา
 
ไปกับเ
G 
ธอ…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ยกเค้า


คิดว่าหมดรัก มันคงจะหมดแล้ว
ต้องเดินกันไปคนละทาง
แต่ฉันยังคิดถึงไม่ใช่ภาพของความหลัง
คิดถึงวันต่อไปจะทำยังไง

ก็เราต้องเดินคนเดียวตามลำพัง
หันหลังชนกับชายฝา
ไม่กล้าเจอท่าหน้าเลยกับใคร
ก็ใจมันยังรู้สึกอายคน
เธอทำกับฉันมากี่หน
แต่ใจยังไม่เจ็บเหมือนครั้งนี้
ที่เธอทำไว้ เธอทิ้งฉันไป

วันแรกที่เธอมาไม่มีอะไรเลยสักอย่าง
แล้วทำไมวันนี้เธอดันเอาไปหมดทุกอย่าง
ข้าวของเครื่องใช้รถนาฬิกา
แม้แต่หม้อท่อมก็เอาไปหมด

อยากให้เธอกลับมาไม่ใช่ทำใจไม่ได้
เพราะว่าเธอจากไปเธอนั้นเอาไปหมดทุกอย่าง
เธอมายกเค้าหมดเลยทั้งบ้าน
เหลือแต่ใจของฉัน ที่เธอไม่เอา ไปกับเธอ

( ดนตรี )

ก็เราต้องเดินคนเดียวตามลำพัง
หันหลังชนกับชายฝา
ไม่กล้าเจอท่าหน้าเลยกับใคร
ก็ใจมันยังรู้สึกอายคน
เธอทำกับฉันมากี่หน
แต่มันยังไม่เจ็บเหมือนครั้งนี้
ที่เธอทำไว้ เธอทิ้งฉันไป

วันแรกที่เธอมาไม่มีอะไรเลยสักอย่าง
แล้วทำไมวันนี้เธอดันเอาไปหมดทุกอย่าง
ข้าวของเครื่องใช้รถนาฬิกา
แม้แต่หม้อท่อมก็เอาไปหมด

อยากให้เธอกลับมาไม่ใช่ทำใจไม่ได้
เพราะว่าเธอจากไปเธอนั้นเอาไปหมดทุกอย่าง
เธอมายกเค้าหมดเลยทั้งบ้าน
เหลือแต่ใจของฉัน ที่เธอไม่เอา

วันแรกที่เธอมาไม่มีอะไรเลยสักอย่าง
แล้วทำไมวันนี้เธอดันเอาไปหมดทุกอย่าง
ข้าวของเครื่องใช้รถนาฬิกา
แม้แต่หม้อท่อมก็เอาไปหมด

อยากให้เธอกลับมาไม่ใช่ทำใจไม่ได้
เพราะว่าเธอจากไปเธอนั้นเอาไปหมดทุกอย่าง
เธอมายกเค้าหมดเลยทั้งบ้าน
เหลือแต่ใจของฉัน ที่เธอไม่เอา
ไปกับเธอ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ยกเค้า (คอร์ด)

คำร้อง ทำนอง นายอ๊อต สามัญชนคนเขียนเพลง
เรียบเรียง อาจารย์ บู
ติดต่องานแสดง 086-600-7721
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend