คอร์ดเพลง ต้องคำสาป – Power Pat

  
Text   

คอร์ดเพลง : ต้องคำสาป Power Pat

คอร์ดเพลง ต้องคำสาป - Power Pat

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Power Pat : ต้องคำสาป


INTRO | C | D | Em | E |

 
รู้สึก
C 
ผิดตลอดมา ที่ฉันได้จาก
D 
มาในวันนั้น
 
เพราะรู้ว่าเ
Bm 
ธอไม่มีวัน ที่จะโทษ
Em 
ฉันให้เสียใจ
 
ทุกครั้งที่
C 
ได้สบตาเธอ ก็ได้รับ
D 
รู้ถึงความหมาย
 
ถึงโลกจะแ
Bm 
ตกร่างสลาย แต่เธอ
Em 
นั้นก็ยังคงรอ

 
 เห
C 
มือนต้องคำสาป ที่ทำให้ส
Cm 
องเราต้องไกลกัน
 
ไม่เ
Bm 
คยจะคิดฝัน จากมาวัน
Em 
นั้นยังไม่เ
E7 
ตรียมใจ
 
ใน
Am 
วันนี้ฉันอยากบอกออกไ
D 
ป..

 
อดทนหน่อย
C 
นะ สักวันฉันจะกลับไ
D 
 
ให้เธอไ
Bm 
ด้รู้ ว่ารักเรายังไม่เ
Em 
ปลี่ยนไป
 
จะกอดเธอเอา
Am 
ไว้ให้นานๆ เท่าที่เ
D 
ธอนั้นต้องการ
 
ไม่ไ
G 
ปไหน.. โ
E7 
ว้ว..

 
ขอบคุณเธอ
C 
นะ ที่เป็นคนเดิมยังไม่ไ
D 
ปไหน
 
และทำให้คนที่เ
Bm 
คว้งคว้าง นั้นได้เจอจุดห
E7 
มาย
 
อดทนรอ
Am 
อีกไม่นาน สัก
D 
วันฉันคงพ้นคำสาปร้าย..

INSTRU | G | D/F# | Em | C |

 
เห
C 
มือนต้องคำสาป ที่ทำให้ส
Cm 
องเราต้องไกลกัน
 
ไม่เ
Bm 
คยจะคิดฝัน จากมาวัน
Em 
นั้นยังไม่เ
E7 
ตรียมใจ
 
ใน
Am 
วันนี้ฉันอยากบอกออกไ
D 
ป..

 
อดทนหน่อย
C 
นะ สักวันฉันจะกลับไ
D 
 
ให้เธอไ
Bm 
ด้รู้ ว่ารักเรายังไม่เ
Em 
ปลี่ยนไป
 
จะกอดเธอเอา
Am 
ไว้ให้นานๆ เท่าที่เ
D 
ธอนั้นต้องการ
 
ไม่ไ
G 
ปไหน.. โ
E7 
ว้ว..

 
ขอบคุณเธอ
C 
นะ ที่เป็นคนเดิมยังไม่ไ
D 
ปไหน
 
และทำให้คนที่เ
Bm 
คว้งคว้าง นั้นได้เจอจุดห
E7 
มาย
 
อดทนรอ
Am 
อีกไม่นาน สัก
D 
วันฉันคงพ้นคำสาป
Em 
ร้าย
D 
 
C 
 
ปลดปล่อย
D 
ฉันเสีย
Em 
ที
D 
 
C 
 อยากจะ
D 
หนีคำสาป
Em 
ร้าย
D 
 
C 
 
ไม่เคย
D 
คิดจะยอมแ
C 
พ้ แม้ความจริงช่างโ
D 
หดร้าย..

 
อดทนหน่อย
C 
นะ สักวันฉันจะกลับไ
D 
 
ให้เธอไ
Bm 
ด้รู้ ว่ารักเรายังไม่เ
Em 
ปลี่ยนไป
 
จะกอดเธอเอา
Am 
ไว้ให้นานๆ เท่าที่เ
D 
ธอนั้นต้องการ
 
ไม่ไ
G 
ปไหน.. โ
E7 
ว้ว..

 
ขอบคุณเธอ
C 
นะ ที่เป็นคนเดิมยังไม่ไ
D 
ปไหน
 
และทำให้คนที่เ
Bm 
คว้งคว้าง นั้นได้เจอจุดห
E7 
มาย
 
อดทนรอ
Am 
อีกไม่นาน สัก
D 
วันฉันคงพ้นคำสาปร้าย..

INSTRU | G | D/F# |

 
อดทน
Em 
รอ อีกไม่นาน สักวัน
C 
ฉันจะพบเธอ
 
อดทน
G 
รอ อีกไม่
D/F# 
นาน..
Em 
.
 
สักวัน
C 
ฉัน คงหลุด
D 
พ้น คำสาป
G 
ร้าย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


รู้สึกผิดตลอดมา ที่ฉันได้จากมาในวันนั้น
เพราะรู้ว่าเธอไม่มีวัน ที่จะโทษฉันให้เสียใจ
ทุกครั้งที่ได้สบตาเธอ ก็ได้รับรู้ถึงความหมาย
ถึงโลกจะแตกร่างสลาย แต่เธอนั้นก็ยังคงรอ

 เหมือนต้องคำสาป ที่ทำให้สองเราต้องไกลกัน
ไม่เคยจะคิดฝัน จากมาวันนั้นยังไม่เตรียมใจ
ในวันนี้ฉันอยากบอกออกไป..

อดทนหน่อยนะ สักวันฉันจะกลับไป
ให้เธอได้รู้ ว่ารักเรายังไม่เปลี่ยนไป
จะกอดเธอเอาไว้ให้นานๆ เท่าที่เธอนั้นต้องการ
ไม่ไปไหน.. โว้ว..

ขอบคุณเธอนะ ที่เป็นคนเดิมยังไม่ไปไหน
และทำให้คนที่เคว้งคว้าง นั้นได้เจอจุดหมาย
อดทนรออีกไม่นาน สักวันฉันคงพ้นคำสาปร้าย..

( ดนตรี )

เหมือนต้องคำสาป ที่ทำให้สองเราต้องไกลกัน
ไม่เคยจะคิดฝัน จากมาวันนั้นยังไม่เตรียมใจ
ในวันนี้ฉันอยากบอกออกไป..

อดทนหน่อยนะ สักวันฉันจะกลับไป
ให้เธอได้รู้ ว่ารักเรายังไม่เปลี่ยนไป
จะกอดเธอเอาไว้ให้นานๆ เท่าที่เธอนั้นต้องการ
ไม่ไปไหน.. โว้ว..

ขอบคุณเธอนะ ที่เป็นคนเดิมยังไม่ไปไหน
และทำให้คนที่เคว้งคว้าง นั้นได้เจอจุดหมาย
อดทนรออีกไม่นาน สักวันฉันคงพ้นคำสาปร้  าย
ปลดปล่อยฉันเสีย  ที อยากจะหนีคำสาปร้  าย
ไม่เคยคิดจะยอมแพ้ แม้ความจริงช่างโหดร้าย..

อดทนหน่อยนะ สักวันฉันจะกลับไป
ให้เธอได้รู้ ว่ารักเรายังไม่เปลี่ยนไป
จะกอดเธอเอาไว้ให้นานๆ เท่าที่เธอนั้นต้องการ
ไม่ไปไหน.. โว้ว..

ขอบคุณเธอนะ ที่เป็นคนเดิมยังไม่ไปไหน
และทำให้คนที่เคว้งคว้าง นั้นได้เจอจุดหมาย
อดทนรออีกไม่นาน สักวันฉันคงพ้นคำสาปร้าย..

( ดนตรี )

อดทนรอ อีกไม่นาน สักวันฉันจะพบเธอ
อดทนรอ อีกไม่นาน…
สักวันฉัน คงหลุดพ้น คำสาปร้าย..

มิวสิควิดีโอ ต้องคำสาป Power Pat

เพลง ต้องคำสาป (คอร์ด)

Lyrics & Melody : วรยศ บุญทองนุ่ม
Arranged – ศรัณย์ ตันติตระกูล (Bellsnowbear)
ติดต่องานจ้าง – 098-331-9881
090-850-5509, 081-695-9918
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend