คอร์ดเพลง ใจบ่พร้อมเจ็บ – คนเลี้ยงช้าง เพชรบ้านแพง

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | D | F#m | Bm | G |

 
ฮักอยู่
D 
ดี ๆ กะมีอันเป็
F#m 
นไป
 
กะมีแนว
Bm 
ช้ำใจ 
 
ฮ้องไห้จ
A 
นตาโป
D 
ชุกอ้ายหัวปักไปปักหลักกับผู้
F#m 
ใหม่
 
ปล่อยโตปล่อยใจจนว่าได้
Bm 
กับผู้อื่น
 
อ้ายสิอยู่ม่ม
G 
คืน 
 
ไปได้จั๋
A 
งได๋

 
ตั๋วว่า
Bm 
ฮักจักหน่อยกะได้
 
ทำท่าเบิ่ง
F#m 
ใจให้อ้ายสาก่อน
 
บ่ต้องเ
G 
ว่าเป็นน้ำเป็นต่อน 
 
ว่าแต่บ่ไ
A 
ปไส
 
เนาะ ๆ หล่าเนาะ
 

 
คั่นอ้าย
D 
ไห้ผู้ได๋สิออย
 
น้ำตา
Bm 
ย้อยผู้ใด๋สิต่ง
 
มาปล่อยอ้าย
G 
โองลงโองลง
 
คือลูกโป่งส
A 
วรรค์
 
คั่นเฮ็ดใจ
D 
ได้กะว่าไคแน่
 
แต่อั่นนี้
Bm 
แม๋ 
 
บ่เห็นฮอดป่อง
 
เห็นแต่หน้าเ
G 
จ้า 
 
อ๋องล่องอ๋องล่อง
 
แต่เช้าฮอ
A 
ดค่ำ.. 
 
ฮ้อง
G 
ไห้สิล่มสิตาย
 
ย้อนเบิ่งไทม์
F#m 
ไลน์ 
 
ของความฮั
Bm 
กเฮา
 
โย่ะไว้
Em 
ก่อนได้บ่น้องส
G 
าว
 
อย่าฟ้าวถิ่
A 
มอ้าย 
 
ใจมันบ่พร้อมเจ็บ

INSTRU | D | Bm | G | A | D A |

 
ตั๋วว่า
Bm 
ฮักจักหน่อยกะได้
 
ทำท่าเบิ่ง
F#m 
ใจให้อ้ายสาก่อน
 
บ่ต้องเ
G 
ว่าเป็นน้ำเป็นต่อน 
 
ว่าแต่บ่ไ
A 
ปไส
 
เนาะ ๆ หล่าเนาะ
 

 
คั่นอ้าย
D 
ไห้ผู้ได๋สิออย
 
น้ำตา
Bm 
ย้อยผู้ใด๋สิต่ง
 
มาปล่อยอ้าย
G 
โองลงโองลง
 
คือลูกโป่งส
A 
วรรค์
 
คั่นเฮ็ดใจ
D 
ได้กะว่าไคแน่
 
แต่อั่นนี้
Bm 
แม๋ 
 
บ่เห็นฮอดป่อง
 
เห็นแต่หน้าเ
G 
จ้า 
 
อ๋องล่องอ๋องล่อง
 
แต่เช้าฮอ
A 
ดค่ำ.. 
 
ฮ้อง
G 
ไห้สิล่มสิตาย
 
ย้อนเบิ่งไทม์
F#m 
ไลน์ 
 
ของความฮั
Bm 
กเฮา
 
โย่ะไว้
Em 
ก่อนได้บ่น้องส
G 
าว
 
อย่าฟ้าวถิ่
A 
มอ้าย 
 
ใจมันบ่พร้อมเจ็บ

OUTRO | G | A | F#m | Bm | G |


ฮักอยู่ดี ๆ กะมีอันเป็นไป
กะมีแนวช้ำใจ ฮ้องไห้จนตาโป
ชุกอ้ายหัวปักไปปักหลักกับผู้ใหม่
ปล่อยโตปล่อยใจจนว่าได้กับผู้อื่น
อ้ายสิอยู่ม่มคืน ไปได้จั๋งได๋

ตั๋วว่าฮักจักหน่อยกะได้
ทำท่าเบิ่งใจให้อ้ายสาก่อน
บ่ต้องเว่าเป็นน้ำเป็นต่อน ว่าแต่บ่ไปไส
เนาะ ๆ หล่าเนาะ

คั่นอ้ายไห้ผู้ได๋สิออย
น้ำตาย้อยผู้ใด๋สิต่ง
มาปล่อยอ้ายโองลงโองลง
คือลูกโป่งสวรรค์
คั่นเฮ็ดใจได้กะว่าไคแน่
แต่อั่นนี้แม๋ บ่เหนฮอดป่อง
เห็นแต่หน้าเจ้า อ๋องล่องอ๋องล่อง
แต่เช้าฮอดค่ำ.. ฮ้องไห้สิล่มสิตาย
ย้อนเบิ่งไทม์ไลน์ ของความฮักเฮา
โย่ะไว้ก่อนได้บ่น้องสาว
อย่าฟ้าวถิ่มอ้าย ใจมันบ่พร้อมเจ็บ

( ดนตรี )

ตั๋วว่าฮักจักหน่อยกะได้
ทำท่าเบิ่งใจให้อ้ายสาก่อน
บ่ต้องเว่าเป็นน้ำเป็นต่อน ว่าแต่บ่ไปไส
เนาะ ๆ หล่าเนาะ

คั่นอ้ายไห้ผู้ได๋สิออย
น้ำตาย้อยผู้ใด๋สิต่ง
มาปล่อยอ้ายโองลงโองลง
คือลูกโป่งสวรรค์
คั่นเฮ็ดใจได้กะว่าไคแน่
แต่อั่นนี้แม๋ บ่เห็นฮอดป่อง
เห็นแต่หน้าเจ้า อ๋องล่องอ๋องล่อง
แต่เช้าฮอดค่ำ.. ฮ้องไห้สิล่มสิตาย
ย้อนเบิ่งไทม์ไลน์ ของความฮักเฮา
โย่ะไว้ก่อนได้บ่น้องสาว
อย่าฟ้าวถิ่มอ้าย ใจมันบ่พร้อมเจ็บ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ใจบ่พร้อมเจ็บ (คอร์ด)

คำร้องทำนอง : ทนายเอ กิตติศักดิ์
เรียบเรียงดนตรี : อ.นัท พอใจ
ติดต่องานโชว์ : 064-3151199
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend