คอร์ดเพลง เพียงฮัก – วรินทร์

  
Text   

คอร์ดเพลง : เพียงฮัก วรินทร์

คอร์ดเพลง เพียงฮัก - วรินทร์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Ost. รักหนูมั้ย : เพียงฮัก


INTRO | C | F | Am | G |

 
C 
ด้อ.. อ้าย เ
F 
ด้อ.. 
 
อ้ายเด้อ
Am 
เด้อ.. 
 
อ้ายเ
G 
ด้อ

 
C 
พียงฮักกันได้ไหม 
 
F 
พียงขอใจเธอนั้น
 
Am 
พียงพอแล้วเพื่อฉัน 
 
เท่
G 
านี้
 
C 
พียงฮักนั้นจากเธอ 
 
F 
พียงพอแล้วเท่านี้
 
Am 
พียงฮักเธอคนดี 
 
ก็สุ
G 
ขล้น

 
C 
ด้อ.. อ้าย เ
F 
ด้อ.. 
 
อ้ายเด้อ
Am 
เด้อ..  เอ้อ.. เ
G 
ออ..

 
C 
พียงเธอให้อภัย 
 
ฉัน
F 
คงก้าวเดินต่อไป
 
ขอบ
Am 
คุณที่เธอเข้าใจ 
 
คนอย่า
G 
งฉัน
 
C 
พียงพอแล้วเท่านั้น 
 
F 
พียงฮักเธอให้ฉัน
 
Am 
พียงแค่นี้เท่านั้น 
 
ฉันก็สุ
G 
ขล้น

 
อยากจะ
Am 
ขอให้เรา 
 
เคียงคู่
Em 
กันจนนิรันดร์
 
ร่วมฝ่า
Am 
ฟันทางเดินที่โหด
Em 
ร้าย
 
เมื่อความ
Am 
ทุกข์ถาโถม 
 
ซัดใส่
Em 
กาย
 
กะบ่
Dm 
วาย 
 
ฮักเ
G 
ฮามีต่
C 
อกัน

 
C 
ด้อ.. อ้าย เ
F 
ด้อ.. 
 
อ้ายเด้อ
Am 
เด้อ.. เอ้อ.. เ
G 
ออ..
 
C 
ด้อ.. อ้ายเด้อ เ
F 
ด้อ.. 
 
อ้าย
Am 
เด้อ.. เอ้อ.. เ
G 
ออ..

 
อยากจะ
Am 
ขอให้เรา 
 
เคียงคู่
Em 
กันจนนิรันดร์
 
ร่วมฝ่า
Am 
ฟันทางเดินที่โหด
Em 
ร้าย
 
เมื่อความ
Am 
ทุกข์ถาโถม 
 
ซัดใส่
Em 
กาย
 
กะบ่
Dm 
วาย 
 
ฮักเ
G 
ฮามีต่
C 
อกัน

 
C 
ด้อ.. อ้าย  เ
F 
ด้อ.. 
 
อ้ายเด้อ
Am 
เด้อ.. เอ้อ.. เ
G 
ออ..
 
C 
ด้อ.. อ้าย เ
F 
ด้อ.. 
 
อ้ายเด้อ
Am 
เด้อ.. อ้าย เ
G 
ด้อ..
 
C 
ด้อ.. อ้าย เ
F 
ด้อ.. 
 
อ้ายเด้อ
Am 
เด้อ.. เอ้อ.. เ
G 
ออ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เพียงฮัก


เด้อ.. อ้าย เด้อ.. อ้ายเด้อ
เด้อ.. อ้ายเด้อ

เพียงฮักกันได้ไหม เพียงขอใจเธอนั้น
เพียงพอแล้วเพื่อฉัน เท่านี้
เพียงฮักนั้นจากเธอ เพียงพอแล้วเท่านี้
เพียงฮักเธอคนดี ก็สุขล้น

เด้อ.. อ้าย เด้อ.. อ้ายเด้อ
เด้อ..  เอ้อ.. เออ..

เพียงเธอให้อภัย ฉันคงก้าวเดินต่อไป
ขอบคุณที่เธอเข้าใจ คนอย่างฉัน
เพียงพอแล้วเท่านั้น เพียงฮักเธอให้ฉัน
เพียงแค่นี้เท่านั้น ฉันก็สุขล้น

อยากจะขอให้เรา เคียงคู่กันจนนิรันดร์
ร่วมฝ่าฟันทางเดินที่โหดร้าย
เมื่อความทุกข์ถาโถม ซัดใส่กาย
กะบ่วาย ฮักเฮามีต่อกัน

เด้อ.. อ้าย เด้อ.. อ้ายเด้อ
เด้อ.. เอ้อ.. เออ..
เด้อ.. อ้ายเด้อ เด้อ.. อ้าย
เด้อ.. เอ้อ.. เออ..

อยากจะขอให้เรา เคียงคู่กันจนนิรันดร์
ร่วมฝ่าฟันทางเดินที่โหดร้าย
เมื่อความทุกข์ถาโถม ซัดใส่กาย
กะบ่วาย ฮักเฮามีต่อกัน

เด้อ.. อ้าย  เด้อ.. อ้ายเด้อ
เด้อ.. เอ้อ.. เออ..
เด้อ.. อ้าย เด้อ.. อ้ายเด้อ
เด้อ.. อ้าย เด้อ..
เด้อ.. อ้าย เด้อ.. อ้ายเด้อ
เด้อ.. เอ้อ.. เออ..


รูปภาพคอร์ด เพียงฮัก – วรินทร์

คอร์ดเพลง เพียงฮัก - วรินทร์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เพียงฮัก (คอร์ด)

คำร้อง,ทำนอง : วรินทร์ ศิวรินทร์ พูลวงษ์
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 0984426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend