คอร์ดเพลง จนกว่าวันนั้น – ปิ๊ก วงเซ็น TMG

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง จนกว่าวันนั้น
ปิ๊ก วงเซ็น TMG

INTRO | Eb Gm | Cm7 Bb |

Eb 
..ฉันคิดถึง
Gm 
เธอจนสุดหั
Cm7 
วใจ
 
ถึงแม้ว่า
Bb 
มันนานมาแล้ว
 
ที่
Eb 
มีเพียงเราสอง 
 
กอดกันในวั
Gm 
นนั้น
 
ฉันยังจำขึ้นใจไม่ลืม
Bb 

 
*  
Eb 
..ในสัมผัส
Gm 
นั้นฉันเคยได้
Cm7 
อิง
 
ทุกคำบอ
Bb 
กรักแต่ฉันไ
Ab 
ด้ยิน
 
จากปากเธอ
Eb 
พร่ำบอกในวันนั้น
Fm 
..ฉันยังจำขึ้นใ
Bb 
จไม่ลืม

 
**  
Eb 
..ฉันยังรัก
Gm 
เธอจนสุดหั
Cm 
วใจ
 
ทุกคำข้า
Bb 
งในมันร่ำร้อง
 
Ab 
ยากจะเจอเธอ 
 
Eb 
ยากจะมองเธอ
Fm 
..ให้นานเท่
Bb 
านาน 
 
กว่
Eb 
านี้
Bb 

 
*** จนกว่าวั
Eb 
นนั้น 
 
วันที่
Gm 
เราได้พบอีกครั้
Cm7 
งหนึ่ง
Bb 
 
และกว่าม
Eb 
าถึงฉันต้อ
Gm 
งรออีกนานแ
Cm7 
ค่ไหน
Bb 
 
เมื่อไม่มี
Eb 
เธอ 
 
โลกทั้
Gm 
งใบเปลี่ยนกลายเป็น
Cm7 
สีดำ
 
มืดมนไป แต่ไม่เป็
Eb 
นไร 
 
ขอมี
Gm 
เธอในใจเ
Cm7 
สมอ
Bb 
 
และในต
Ab 
อนนี้..
Bb 

( * ** )

INSTRU | Ab | Gm | Ab | Eb |
INSTRU | Ab | Gm Cm | Ab Bb | Eb | Bb |

( ***, *** )

ฉันคิดถึงเธอ

OUTRO | Eb Gm | Cm7 | Eb Gm | Eb Bb |
OUTRO | Ab | Bb | Eb |

เนื้อเพลง
ฉันคิดถึงเธอจนสุดหัวใจ
ถึงแม้ว่ามันนานมาแล้ว
ที่มีเพียงเราสอง กอดกันในวันนั้น
ฉันยังจำขึ้นใจไม่ลืม

* ในสัมผัสนั้นฉันเคยได้อิง
ทุกคำบอกรักแต่ฉันได้ยิน
จากปากเธอพร่ำบอกในวันนั้น
ฉันยังจำขึ้นใจไม่ลืม

** ฉันยังรักเธอจนสุดหัวใจ
ทุกคำข้างในมันร่ำร้อง
อยากจะเจอเธอ อยากจะมองเธอ
ให้นานเท่านาน กว่านี้

*** จนกว่าวันนั้น วันที่เราได้พบอีกครั้งหนึ่ง
และกว่ามาถึงฉันต้องรออีกนานแค่ไหน
เมื่อไม่มีเธอ โลกทั้งใบเปลี่ยนกลายเป็นสีดำ
มืดมนไป แต่ไม่เป็นไร ขอมีเธอในใจเสมอ
และในตอนนี้

( * ** )

(ดนตรี)

( ***, *** )

ฉันคิดถึงเธอ
ติดต่องานแสดง โทร.08-1082-6999
จนกว่าวันนั้น - ปิ๊ก วงเซ็น TMG
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend