หน้าแรก » ต๊ะ กิติศักดิ์ เซอร์ลาว » คอร์ดเพลง แกล้งตาย – ต๊ะ กิติศักดิ์ เซอร์ลาว

คอร์ดเพลง แกล้งตาย – ต๊ะ กิติศักดิ์ เซอร์ลาว

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
แกล้งตาย – ต๊ะ กิติศักดิ์ เซอร์ลาว

INTRO | Em C | G D | Em C | D |
INTRO | Em Bm | C G | Em Bm | C D | D |

Em 
พี่หยบแลน้องสาวอยู่ตรงนี้
Am 
จำได้ไหมคนดี
ว่าพี่ยังคิ
ดถึง
Em 
หยบแลน้องสาวไปกับใค
Am 
รคนนึ่ง
 
น้ำ
ตาของพี่
จึงได้ไหลออก
Em 
มา..

Em 
ที่เงียบ เพราะตกใจ แหลงไ
Am 
ม่ออก
แค่พี่อยากอิบ
อกว่ายังรักเส
มอ
Em 
รู้เหม็ดทุกอย่างว่าเป็นแผ
Am 
นการของเธอ
 
ลยแกล้งโง่ๆ 
 
เบลอ
ๆ 
 
รอให้เธอแหลง
Em 
มา

 
*  
Am 
  น้องคงเข้าใจว่
Bm 
าพี่ไม่สาไร
 
ที่เงีย
บไปเพราะพี่แกล้งตายหรอกน้องเ
อ้อ

 
** ยังรักเส
มอแม้ว่าเ
ธออิเลือกเ
Em 
ขา
 
แกล้งตายเลยห
ลาว 
 
ม่ายหาญแลเข
ากอดเจ้าคนนี้
 
รักหนั
ดเนี้ยนน่ะน้อ
งเอ้อ 
 
ไม่รู้อิแ
Bm 
หลงว่ารักพั
Em 
นพรือดี
 
น้อง
ถึงอิเชื่อคำ
นี้จากปากพี่
Em 
ชาย

INSTRU | Em | Bm | C D | G | C D |
INSTRU | Bm Em | C D | Em |

( *, **, ** )

OUTRO | C D | Em | Em |

เนื้อเพลง
พี่หยบแลน้องสาวอยู่ตรงนี้..
จำได้ไหมคนดีว่าพี่ยังคิดถึง
หยบแลน้องสาวไปกับใครคนนึ่ง
น้ำตาของพี่จึงได้ไหลออกมา..

ที่เงียบ เพราะตกใจ แหลงไม่ออก
แค่พี่อยากอิบอกว่ายังรักเสมอ
รู้เหม็ดทุกอย่างว่าเป็นแผนการของเธอ
เลยแกล้งโง่ๆเบลอๆรอให้เธอแหลงมา

* น้องคงเข้าใจว่าพี่ไม่สาไร
ที่เงียบไปเพราะพี่แกล้งตายหรอกน้องเอ้อ

** ยังรักเสมอแม้ว่าเธออิเลือกเขา
แกล้งตายเลยหลาว ม่ายหาญแลเขากอดเจ้าคนนี้
รักหนักเนี้ยนน่ะน้องเอ้อ ไม่รู้อิแหลงว่ารักพันพื้อดี
น้องถึงอิเชื่อคำนี้จากปากพี่ชาย

ดนตรี

( *, **, ** )
ศิลปิน : ต๊ะ กิตติศักดิ์ เซอร์ลาว
คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
ดนตรีเดโม่ : เธค คอนสาร
เรียบเรียง : หมาหลง เซอร์ลาว
ติดต่องานแสดง : 089-018-5555 คุณรุ่ง
แกล้งตาย - ต๊ะ กิติศักดิ์ เซอร์ลาว
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :