คอร์ดเพลง อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย – เอิ้นขวัญ วรัญญา

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
เป็นหมู่กันต้องหอมแก้มกันอยู่บ่
 
 
ต้องดูแลกันปานนี้บ่ คือเบิ่งสนิทกันแท้
 

INSTRU | G | D/F# | Em | D |
INSTRU | G | Bm | C | D |

 
ไสบ
G 
อกว่าหมู่ 
 
ไสบอกแ
Bm 
ค่ฮู้จักกัน
 
ไสว่าเ
C 
คยเรียนห้องเดียวกัน 
 
ต้องก
D 
อดกันนำตี๊

 
เป็น
G 
หมู่แนวใด๋ 
 
ไปไสมา
Bm 
ไสกันดู๋น้อ
Em 
งอีก
 
ถ้าอ้
C 
ายสิเฮ็ดแบบนี้ 
 
กะบอกกั
D 
นมา

 
ว่าเขาเป็น
C 
ไผ 
 
บอกน้อ
Bm 
งแหน่
 
ไปฮฺ
C 
อดขั้นใด๋ 
 
บอกน้อ
Bm 
งแหน่
 
C 
อกความจริงมาแหน่..ว่าหมู่กันแ
C 
นวใด๋.
D 
..

 
ว่าเป็นหมู่
G 
กัน 
 
ต้องห
Bm 
อมแก้มกันอยู่
Em 
บ้อ
 
ต้องดู
D 
แลกันปาน
C 
นี้บ้อ 
 
คือเ
D 
บิ่งสนิทกันแท้
 
เป็นหมู่
G 
กันแล้ว
Bm 
พากันไส
Em 
แหน่
 
เป็นหมู่
D 
กัน 
 
หรือคนใหม่บอกแ
C 
หน่
 
เจ็บใจ
D 
แท้ 
 
อย่าเฮ็ดคือน้อง
G 
โง่หลาย

INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G D/F# | Em D | C | D | G | D |

 
G 
มื่อความจริงกระจ่าง
 
น้องจำต้องหย่
Bm 
างออกไปทำใจ
 
บ่
C 
คิดว่าคนที่น้อง..ฮักเบิด
D 
ใจสิเฮ็ดกันลง

 
น้
G 
องก็พอสิฮู้ 
 
แต่อยากได้
Bm 
ยินจากอ้ายตามตรง
 
จาก
C 
คน..ที่น้องแพงห
D 
ลายปานดวงใจ

 
ว่าเขาเป็น
C 
ไผ 
 
บอกน้อ
Bm 
งแหน่
 
ไปฮฺ
C 
อดขั้นใด๋ 
 
บอกน้อ
Bm 
งแหน่
 
C 
อกความจริงมาแหน่..ว่าหมู่กันแ
C 
นวใด๋.
D 
..

 
ว่าเป็นหมู่
G 
กัน 
 
ต้องห
Bm 
อมแก้มกันอยู่
Em 
บ้อ
 
ต้องดู
D 
แลกันปาน
C 
นี้บ้อ 
 
คือเ
D 
บิ่งสนิทกันแท้
 
เป็นหมู่
G 
กันแล้ว
Bm 
พากันไส
Em 
แหน่
 
เป็นหมู่
D 
กัน 
 
หรือคนใหม่บอกแ
C 
หน่
 
เจ็บใจ
D 
แท้ 
 
อย่าเฮ็ดคือน้อง
G 
โง่หลาย

OUTRO | G D/F# | Em D | C | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย


เป็นหมู่กันต้องหอมแก้มกันอยู่บ่
ต้องดูแลกันปานนี้บ่ คือเบิ่งสนิทกันแท้

( ดนตรี )

ไสบอกว่าหมู่ ไสบอกแค่ฮู้จักกัน
ไสว่าเคยเรียนห้องเดียวกัน ต้องกอดกันนำตี๊

เป็นหมู่แนวใด๋ ไปไสมาไสกันดู๋น้องอีก
ถ้าอ้ายสิเฮ็ดแบบนี้ กะบอกกันมา

ว่าเขาเป็นไผ บอกน้องแหน่
ไปฮฺอดขั้นใด๋ บอกน้องแหน่
บอกความจริงมาแหน่..ว่าหมู่กันแนวใด๋…

ว่าเป็นหมู่กัน ต้องหอมแก้มกันอยู่บ้อ
ต้องดูแลกันปานนี้บ้อ คือเบิ่งสนิทกันแท้
เป็นหมู่กันแล้วพากันไสแหน่
เป็นหมู่กัน หรือคนใหม่บอกแหน่
เจ็บใจแท้ อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย

( ดนตรี )

เมื่อความจริงกระจ่าง
น้องจำต้องหย่างออกไปทำใจ
บ่คิดว่าคนที่น้อง..ฮักเบิดใจสิเฮ็ดกันลง

น้องก็พอสิฮู้ แต่อยากได้ยินจากอ้ายตามตรง
จากคน..ที่น้องแพงหลายปานดวงใจ

ว่าเขาเป็นไผ บอกน้องแหน่
ไปฮฺอดขั้นใด๋ บอกน้องแหน่
บอกความจริงมาแหน่..ว่าหมู่กันแนวใด๋…

ว่าเป็นหมู่กัน ต้องหอมแก้มกันอยู่บ้อ
ต้องดูแลกันปานนี้บ้อ คือเบิ่งสนิทกันแท้
เป็นหมู่กันแล้วพากันไสแหน่
เป็นหมู่กัน หรือคนใหม่บอกแหน่
เจ็บใจแท้ อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย


รูปภาพคอร์ด อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย – เอิ้นขวัญ วรัญญา

คอร์ดเพลง อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย - เอิ้นขวัญ วรัญญา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend