คอร์ดเพลง สบตาได้แค่ในเฟซ – ลำเพลิน วงศกร x ลำไย ไหทองคำ

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง สบตาได้แค่ในเฟซ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C | G | Am | F | ( 3 Times ) | C |

 
อย่าว่ากันเ
C 
ด้อ 
 
ที่เ
G 
พ้อถึงเธอทุ
Am 
กวัน
 
แอบ
F 
ฝันถึงเธอทุก
C 
คืน
 
แม่นหลับหรือ
G 
ตื่น 
 
กะบ่ยอมหนีไป
Am 
ไส
 
เจ้ามา
F 
นั่งอยู่ในหัว
G 
ใจขอ
C 
งอ้าย..
G 

C 
  สิเฮ็ดจั่ง
G 
ใด๋ 
 
ให้อ้ายไ
Am 
ด้ฮู้ 
 
  ว่ามี
F 
คนแอบ
G 
ดูอยู่บ่ไ
C 
กล 
 
  ได้แต่ส่องเ
G 
ฟซแต่บ่กล้าคอมเมนต์
Am 
ไป 
 
  ย่านคนข้าง
F 
ในเข้าใ
G 
จน้อ
C 
งผิด..

Dm 
ขออนุญาตกดไ
Em 
ลก์ 
 
เป็น
F 
รูปหัวใจได้
G 
บ่

 
สบ
C 
ตาได้แค่ในเ
F 
ฟซ 
 
เจ้าเ
C 
ฮ็ดให้คนคึด
G 
นำ
 
ทั้งที่
Am 
บ่เคย 
 
เว้า
Em 
กันจักคำ
 
แต่อ้ายกะเ
F 
ป็นขาประจำติดตามเ
G 
จ้า

 
ถึงน้
C 
องกดไลก์ฝ่ายเ
F 
ดียว
 
หรืออ้
C 
ายบ่เคยเหลีย
G 
วมอง
 
แต่ความ
Am 
ฮู้สึก 
 
ในหัวใ
Em 
จทั้งสี่ห้อง
 
ได้จับจ
F 
องครองเอาความฮักอ้ายเรื่อ
G 
ยมา
 
สบตาได้แค่ในเฟซ..
 

INSTRU | C | G | Am | F |
INSTRU | C | G | F | G |
INSTRU | Am | Em | F | G |

Dm 
ขออนุญาตกดไ
Em 
ลก์ 
 
เป็น
F 
รูปหัวใจได้
G 
บ่

 
สบ
C 
ตาได้แค่ในเ
F 
ฟซ 
 
เจ้าเ
C 
ฮ็ดให้คนคึ
G 
ดนำ
 
ทั้งที่
Am 
บ่เคย 
 
เว้า
Em 
กันจักคำ
 
แต่อ้ายกะเ
F 
ป็นขาประจำติดตามเ
G 
จ้า

 
ถึงน้
C 
องกดไลก์ฝ่ายเ
F 
ดียว
 
หรืออ้
C 
ายบ่เคยเหลีย
G 
วมอง
 
แต่ความ
Am 
ฮู้สึก 
 
ในหัวใ
Em 
จทั้งสี่ห้อง
 
ได้จับจ
F 
องครองเอาความฮักอ้ายเรื่อ
G 
ยมา

 
สบ
C 
ตาได้แค่ในเ
F 
ฟซ 
 
เจ้าเ
C 
ฮ็ดให้คนคึด
G 
นำ
 
ทั้งที่
Am 
บ่เคย 
 
เว้า
Em 
กันจักคำ
 
แต่อ้ายกะเ
F 
ป็นขาประจำติดตามเ
G 
จ้า

 
ถึงน้
C 
องกดไลก์ฝ่ายเ
F 
ดียว
 
หรืออ้
C 
ายบ่เคยเหลีย
G 
วมอง
 
แต่ความ
Am 
ฮู้สึก 
 
ในหัวใ
Em 
จทั้งสี่ห้อง
 
ได้จับจ
F 
องครองเอาความฮักอ้ายเรื่อ
G 
ยมา
 
สบตาได้แค่ในเ
C 
ฟซ…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สบตาได้แค่ในเฟซ


อย่าว่ากันเด้อ ที่เพ้อถึงเธอทุกวัน
แอบฝันถึงเธอทุกคืน
แม่นหลับหรือตื่น กะบ่ยอมหนีไปไส
เจ้ามานั่งอยู่ในหัวใจของอ้าย..

สิเฮ็ดจั่งใด๋ ให้อ้ายได้ฮู้ 
ว่ามีคนแอบดูอยู่บ่ไกล 
ได้แต่ส่องเฟซแต่บ่กล้าคอมเมนต์ไป 
ย่านคนข้างในเข้าใจน้องผิด..

ขออนุญาตกดไลก์ เป็นรูปหัวใจได้บ่

สบตาได้แค่ในเฟซ เจ้าเฮ็ดให้คนคึดนำ
ทั้งที่บ่เคย เว้ากันจักคำ
แต่อ้ายกะเป็นขาประจำติดตามเจ้า

ถึงน้องกดไลก์ฝ่ายเดียว
หรืออ้ายบ่เคยเหลียวมอง
แต่ความฮู้สึก ในหัวใจทั้งสี่ห้อง
ได้จับจองครองเอาความฮักอ้ายเรื่อยมา
สบตาได้แค่ในเฟซ..

( ดนตรี )

ขออนุญาตกดไลก์ เป็นรูปหัวใจได้บ่

สบตาได้แค่ในเฟซ เจ้าเฮ็ดให้คนคึดนำ
ทั้งที่บ่เคย เว้ากันจักคำ
แต่อ้ายกะเป็นขาประจำติดตามเจ้า

ถึงน้องกดไลก์ฝ่ายเดียว
หรืออ้ายบ่เคยเหลียวมอง
แต่ความฮู้สึก ในหัวใจทั้งสี่ห้อง
ได้จับจองครองเอาความฮักอ้ายเรื่อยมา

สบตาได้แค่ในเฟซ เจ้าเฮ็ดให้คนคึดนำ
ทั้งที่บ่เคย เว้ากันจักคำ
แต่อ้ายกะเป็นขาประจำติดตามเจ้า

ถึงน้องกดไลก์ฝ่ายเดียว
หรืออ้ายบ่เคยเหลียวมอง
แต่ความฮู้สึก ในหัวใจทั้งสี่ห้อง
ได้จับจองครองเอาความฮักอ้ายเรื่อยมา
สบตาได้แค่ในเฟซ…


รูปภาพคอร์ด สบตาได้แค่ในเฟซ – ลำเพลิน วงศกร x ลำไย ไหทองคำ

คอร์ดเพลง สบตาได้แค่ในเฟซ - ลำเพลิน วงศกร x ลำไย ไหทองคำ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สบตาได้แค่ในเฟซ (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง : จอร์น ขวัญชัย
เรียบเรียง : ไก่ กีต้าร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend