คอร์ดเพลง ฉันรู้ เธอยังอยู่ – NAME ATIWAT

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฉันรู้ เธอยังอยู่ NAME ATIWAT

คอร์ดเพลง ฉันรู้ เธอยังอยู่ - NAME ATIWAT

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single NAME ATIWAT : ฉันรู้ เธอยังอยู่

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฉันรู้ เธอยังอยู่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bb | F/A | Gm | F |
INTRO | Eb | Dm | Cm | F |

Bb 
  เนิ่นนานที่
F/A 
เธอ 
 
จา
Gm 
กไป
 
  แต่ว่าในหัว
F 
ใจฉันนั้นรู้
Eb 
สึก
 
  ว่า
Dm 
เธอไม่เคยไป
Cm 
ไหน 
 
 
F 

Bb 
  ตื่นมาเคยพบกับ
F/A 
เธอ 
 
 
Gm 
 
  ชีวิตที่มีแต่เ
F 
ธอ 
 
หากว่าฉั
Eb 
นลืม
 
  คงเป็น
Dm 
วันที่ฉัน 
 
จะหลั
Cm 
บตา 
 
ตลอ
F 
ดไป

Gm 
แม้มีคนเคยบอ
Dm7 
กฉัน 
 
ว่าสุด
Eb 
ท้าย
 
คงเป็นเพียง ค
Bb 
วามทรงจำที่เหลื
Cm 
ออยู่
 
และไม่
Dm 
นาน 
 
เราคงจะลื
Eb 
มมันไป 
 
จา
F 
กใจ

 
ฉันยังคง
Bb 
จำ 
 
ทุ
F/A 
กสิ่ง
 
ฉันไม่เค
Gm 
ยลืมเรื่องราวของเ
F 
ธอ
 
แม้ว่ามันจะ
Eb 
นาน
 
กาลเวลาจะ
Dm 
ผ่านไปนานแ
Cm7 
ค่ไหน 
 
 
F 
 
เพราะหัวใจยั
Bb 
งรู้.
F/A 
 
ว่าเธอยังอยู่ตร
Gm 
งนี้ 
 
 
F 
 
ภาพของเธอยั
Eb 
งอยู่
 
และมันยัง
Dm 
คง 
 
ชั
Cm 
ดเจน 
 
 
F 
 
Gm 

 
แม้จะทรม
F 
านที่ไม่มีเธ
Cm 
ออยู่
 
แต่ต้องยื
F 
นให้ไหว 
 
 
Eb 
 
จนกว่าวันที่
Dm 
เราได้เจอกัน
Ab 
ขอให้เธอเฝ้ามองฉัน 
 
 
Db 
 
จากบน
F 
นั้น..

INSTRU | Bb | F/A | Gm | F |
INSTRU | Eb | Dm | Ab | F G |

 
ฉันยังคง
C 
จำ 
 
ทุ
G/B 
กสิ่ง
 
ฉันไม่เค
Am 
ยลืมเรื่องราวขอ
G 
งเธอ
 
แม้ว่ามันจะน
F 
าน
 
กาลเวลาจะ
Em 
ผ่านไปนานแ
G 
ค่ไหน
 
เพราะหัวใจยั
C 
งรู้.
G/B 
 
ว่าเธอยังอยู่ตร
Am 
งนี้ 
 
 
G 
 
ภาพของเธอยัง
F 
อยู่ 
 
และมันยัง
Em 
คง 
 
ชัดเ
G 
จน

 
เพราะหัวใจยั
C 
งรู้.
G/B 
 
ว่าเธอยังอยู่ตร
Am 
งนี้ 
 
 
G 
 
ภาพของเธอยัง
F 
อยู่ 
 
และมันจะไ
Em 
ม่มีวัน 
 
หา
Dm 
ยไป 
 
 
G 
 
จากหั
C 
วใจ…


เนิ่นนานที่เธอ จากไป
แต่ว่าในหัวใจฉันนั้นรู้สึก
ว่าเธอไม่เคยไปไหน

ตื่นมาเคยพบกับเธอ
ชีวิตที่มีแต่เธอ หากว่าฉันลืม
คงเป็นวันที่ฉัน จะหลับตา ตลอดไป

แม้มีคนเคยบอกฉัน ว่าสุดท้าย
คงเป็นเพียง ความทรงจำที่เหลืออยู่
และไม่นาน เราคงจะลืมมันไป จากใจ

ฉันยังคงจำ ทุกสิ่ง
ฉันไม่เคยลืมเรื่องราวของเธอ
แม้ว่ามันจะนาน
กาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน
เพราะหัวใจยังรู้.. ว่าเธอยังอยู่ตรงนี้
ภาพของเธอยังอยู่
และมันยังคง ชัดเจน

แม้จะทรมานที่ไม่มีเธออยู่
แต่ต้องยืนให้ไหว
จนกว่าวันที่เราได้เจอกัน
ขอให้เธอเฝ้ามองฉัน
จากบนนั้น..

( ดนตรี )

ฉันยังคงจำ ทุกสิ่ง
ฉันไม่เคยลืมเรื่องราวของเธอ
แม้ว่ามันจะนาน
กาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน
เพราะหัวใจยังรู้.. ว่าเธอยังอยู่ตรงนี้
ภาพของเธอยังอยู่ และมันยังคง ชัดเจน

เพราะหัวใจยังรู้.. ว่าเธอยังอยู่ตรงนี้
ภาพของเธอยังอยู่ และมันจะไม่มีวัน หายไป
จากหัวใจ…


รูปภาพคอร์ด ฉันรู้ เธอยังอยู่ – NAME ATIWAT

คอร์ดเพลง ฉันรู้ เธอยังอยู่ - NAME ATIWAT

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฉันรู้ เธอยังอยู่ (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : นำชัย วิศาลวิทย์
เรียบเรียง : อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ติดต่องานโชว์ : 082-364-6153, 091-796-1596
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend