คอร์ดเพลง โคตรเลวในดวงใจ – กล้วย แสตมป์

  
Text   

คอร์ดเพลง : โคตรเลวในดวงใจ กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง โคตรเลวในดวงใจ - กล้วย แสตมป์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

#25ปีแกรมมี่โกลด์ : โคตรเลวในดวงใจ


Tune to Eb
INTRO | Em | D | C | Em |

 
จบ
Em 
แล้ว นานแล้ว แต่
D 
ฉันยังตั้งใจจำ
 
ไม่ว่า
C 
สิ่งที่เธอเคยทำ..จะ
G 
ทำฉันใจส
D 
ลาย

 
ฉัน
Am 
รู้ฉันควรต้อง
D 
ลืม
 
แค่คนห่
Bm 
วย ๆ ที่ทิ้งฉัน
E 
ไป
 
แต่พอเ
C 
อาเข้าจริงหัวใจ.. 
 
มันก็
D 
มีเหตุผลของมัน..

 
อย่างน้
G 
อย ๆ ชีวิตช่วงหนึ่งมันกะเคย
Em 
สวย
 
แม้สุดท้ายมันจะเฮงซ
C 
วย กะช่างมัน กะช่า
D 
งมัน
 
อย่างน้อ
G 
ย ๆ ก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่
Em 
ฉัน
 
แม้สุดท้ายจะออกสันด
C 
าน นอกใจกัน กะช่า
D 
งเธอ

 
ไม่มีค
C 
วามจำเป็นใด ๆ ที่ต้อ
Bm 
งลืม
 
ฉันจะ
C 
จำเธอเอาไว้เ
Bm 
สมอ
 
คนที่
C 
พาขึ้นสวรรค์ 
 
และพา
Bm 
นรกมาให้เจอ
 
คนอย่าง
Am 
เธอ.. 
 
 
D 
คือโคตรเลวใ
G 
นดวงใจ.. 
 
 
B7 

 
คนโ
Em 
น้น คนนั้น บอก
D 
ฉันให้ลืมสักที
 
ก็แค่
C 
คนที่ไม่รักดี 
 
จำ
G 
หาพระแสงอะ
D 
ไร

 
ที่
Am 
เขาแหลงกะไ
D 
ม่ผิด 
 
แต่ท้ายที่
Bm 
สุดไม่รู้ทำ
E 
ไม
 
ถ้าการไม่
C 
ลืมคนหลายใจ 
 
มันจะต
D 
ายก็ตายแล้วกัน..

 
อย่างน้
G 
อย ๆ ชีวิตช่วงหนึ่งมันกะเคย
Em 
สวย
 
แม้สุดท้ายมันจะเฮงซ
C 
วย กะช่างมัน กะช่า
D 
งมัน
 
อย่างน้อ
G 
ย ๆ ก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่
Em 
ฉัน
 
แม้สุดท้ายจะออกสันด
C 
าน นอกใจกัน กะช่า
D 
งเธอ

 
ไม่มีค
C 
วามจำเป็นใด ๆ ที่ต้อ
Bm 
งลืม
 
ฉันจะ
C 
จำเธอเอาไว้เ
Bm 
สมอ
 
คนที่
C 
พาขึ้นสวรรค์ 
 
และพา
Bm 
นรกมาให้เจอ
 
คนอย่าง
Am 
เธอ.. 
 
 
D 
คือโคตรเลวใ
G 
นดวงใจ..

Am 
  เรื่องดี ๆ ก็ยัง
Bm 
พอมีให้จำ
C 
  เรื่องระยำให้จำ
G 
ก็เยอะ
 
  หมด
Am 
เวร 
 
หมดก
D 
รรม..ระหว่าง
Bm 
ฉันกับเEธอ
 
  ก็ห
C 
วังว่าเธอ.. 
 
จะมีชี
D 
วิตอยู่อีกนาน..

INSTRU | Em | D | C | G |
INSTRU | Em | D | C | D |

 
อย่างน้
G 
อย ๆ ชีวิตช่วงหนึ่งมันกะเคย
Em 
สวย
 
แม้สุดท้ายมันจะเฮงซ
C 
วย กะช่างมัน กะช่า
D 
งมัน
 
อย่างน้อ
G 
ย ๆ ก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่
Em 
ฉัน
 
แม้สุดท้ายจะออกสันด
C 
าน นอกใจกัน กะช่า
D 
งเธอ

 
ไม่มีค
C 
วามจำเป็นใด ๆ ที่ต้อ
Bm 
งลืม
 
ฉันจะ
C 
จำเธอเอาไว้เ
Bm 
สมอ
 
คนที่
C 
พาขึ้นสวรรค์ 
 
และพา
Bm 
นรกมาให้เจอ
 
คนอย่าง
Am 
เธอ.. 
 
 
D 
คือโคตรเลวใ
G 
นดวงใจ..

 
คนอย่าง
Am 
เธอ.. 
 
 
D 
คือโคตรเลวใ
G 
นดวงใจ..


จบแล้ว นานแล้ว แต่ฉันยังตั้งใจจำ
ไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำ..จะทำฉันใจสลาย

ฉันรู้ฉันควรต้องลืม
แค่คนห่วย ๆ ที่ทิ้งฉันไป
แต่พอเอาเข้าจริงหัวใจ.. มันก็มีเหตุผลของมัน..

อย่างน้อย ๆ ชีวิตช่วงหนึ่งมันกะเคยสวย
แม้สุดท้ายมันจะเฮงซวย กะช่างมัน กะช่างมัน
อย่างน้อย ๆ ก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉัน
แม้สุดท้ายจะออกสันดาน นอกใจกัน กะช่างเธอ

ไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่ต้องลืม
ฉันจะจำเธอเอาไว้เสมอ
คนที่พาขึ้นสวรรค์ และพานรกมาให้เจอ
คนอย่างเธอ.. คือโคตรเลวในดวงใจ..

คนโน้น คนนั้น บอกฉันให้ลืมสักที
ก็แค่คนที่ไม่รักดี จำหาพระแสงอะไร

ที่เขาแหลงกะไม่ผิด แต่ท้ายที่สุดไม่รู้ทำไม
ถ้าการไม่ลืมคนหลายใจ มันจะตายก็ตายแล้วกัน..

อย่างน้อย ๆ ชีวิตช่วงหนึ่งมันกะเคยสวย
แม้สุดท้ายมันจะเฮงซวย กะช่างมัน กะช่างมัน
อย่างน้อย ๆ ก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉัน
แม้สุดท้ายจะออกสันดาน นอกใจกัน กะช่างเธอ

ไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่ต้องลืม
ฉันจะจำเธอเอาไว้เสมอ
คนที่พาขึ้นสวรรค์ และพานรกมาให้เจอ
คนอย่างเธอ.. คือโคตรเลวในดวงใจ..

เรื่องดี ๆ ก็ยังพอมีให้จำ
เรื่องระยำให้จำก็เยอะ
หมดเวร หมดกรรม..ระหว่างฉันกับเธอ
ก็หวังว่าเธอ.. จะมีชีวิตอยู่อีกนาน..

( ดนตรี )

อย่างน้อย ๆ ชีวิตช่วงหนึ่งมันกะเคยสวย
แม้สุดท้ายมันจะเฮงซวย กะช่างมัน กะช่างมัน
อย่างน้อย ๆ ก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉัน
แม้สุดท้ายจะออกสันดาน นอกใจกัน กะช่างเธอ

ไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่ต้องลืม
ฉันจะจำเธอเอาไว้เสมอ
คนที่พาขึ้นสวรรค์ และพานรกมาให้เจอ
คนอย่างเธอ.. คือโคตรเลวในดวงใจ..

คนอย่างเธอ.. คือโคตรเลวในดวงใจ..


รูปภาพคอร์ด โคตรเลวในดวงใจ – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง โคตรเลวในดวงใจ - กล้วย แสตมป์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โคตรเลวในดวงใจ (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง : บรรจง เวียงพล
ติดต่องานจ้างศิลปิน : โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend