หน้าแรก » สบาย คุณวุฒิ » คอร์ดเพลง โสดยืนหนึ่ง – สบาย คุณวุฒิ

คอร์ดเพลง โสดยืนหนึ่ง – สบาย คุณวุฒิ

คอร์ดเพลง : โสดยืนหนึ่ง สบาย คุณวุฒิ

คอร์ดเพลง โสดยืนหนึ่ง - สบาย คุณวุฒิ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single สบาย คุณวุฒิ : โสดยืนหนึ่ง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง โสดยืนหนึ่ง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Asus2 |
INTRO | D E | C#m F#m | D E | Asus2 E |

 
ต้องเหงาอีก
Asus2 
กี่ปี 
 
ถึงสิมี
คู่
 
โสดมาหลาย
Asus2 
ฤดู 
 
อยู่ผู้เดียวจน
ชิน
 
อยากอินกับควา
มรัก 
 
อยากมีคนของ
ใจ
 
บ่จักว่ามื่อ
ใด๋ 
 
หัวใจสิมีเจ้าข
อง

 
หมู่รุ่นเดียว
Asus2 
กัน 
 
เขามีลูกจนใ
หญ่
 
เจ้าของยังบ่มี
Asus2 
ไผ 
 
ในใจยังว่างเ
ปล่า
 
โสดมาหลายห
น้าหนาว 
 
เอาเหล้าขาวเป็
นหมู่
 
จักว่าเนื้อ
คู่ 
 
ของกูไปตายอยู่
ไส.. 
 
โอ..

 
ความโ
สดบ่แม่นเนื้อ
คู่
 
บ่ต้อง
C#m 
อยู่กับกูไ
F#m 
ปตลอด
 
กูอยากไ
Bm 
ด้คนฮัก 
 
กูต้องก
ารคนกอด
 
กูบ่ได้อยากสิน
Asus2 
อนกอดโตเจ้าของไป
C#m 
จนตาย
 
สดจนไทบ้าน
ส่า 
 
C#m 
สดจนหมามั
F#m 
นเห่า
Bm 
โสดบ่มีไผเ
อา 
 
โอ้ย…
 
เรื่องโสดเฮายื
Asus2 
นหนึ่ง

INSTRU | D E | C#m F#m | D E | Asus2 |
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | Asus2 E |

 
หมู่รุ่นเดียว
Asus2 
กัน 
 
เขามีลูกจนใ
หญ่
 
เจ้าของยังบ่มี
Asus2 
ไผ 
 
ในใจยังว่างเ
ปล่า
 
โสดมาหลายห
น้าหนาว 
 
เอาเหล้าขาวเป็
นหมู่
 
จักว่าเนื้อ
คู่ 
 
ของกูไปตายอยู่
ไส.. 
 
โอ..

 
ความโ
สดบ่แม่นเนื้อ
คู่
 
บ่ต้อง
C#m 
อยู่กับกูไ
F#m 
ปตลอด
 
กูอยากไ
Bm 
ด้คนฮัก 
 
กูต้องก
ารคนกอด
 
กูบ่ได้อยากสิน
Asus2 
อนกอดโตเจ้าของไป
C#m 
จนตาย
 
สดจนไทบ้าน
ส่า 
 
C#m 
สดจนหมามั
F#m 
นเห่า
Bm 
โสดบ่มีไผเ
อา 
 
โอ้ย..

 
ความโ
สดบ่แม่นเนื้อ
คู่
 
บ่ต้อง
C#m 
อยู่กับกูไ
F#m 
ปตลอด
 
กูอยากไ
Bm 
ด้คนฮัก 
 
กูต้องก
ารคนกอด
 
กูบ่ได้อยากสิน
Asus2 
อนกอดโตเจ้าของไป
C#m 
จนตาย
 
สดจนไทบ้าน
ส่า 
 
C#m 
สดจนหมามั
F#m 
นเห่า
Bm 
โสดบ่มีไผเ
อา 
 
โอ้ย..
 
เรื่องโสดเฮายื
Asus2 
นหนึ่ง…


ต้องเหงาอีกกี่ปี ถึงสิมีคู่
โสดมาหลายฤดู อยู่ผู้เดียวจนชิน
อยากอินกับความรัก อยากมีคนของใจ
บ่จักว่ามื่อใด๋ หัวใจสิมีเจ้าของ

หมู่รุ่นเดียวกัน เขามีลูกจนใหญ่
เจ้าของยังบ่มีไผ ในใจยังว่างเปล่า
โสดมาหลายหน้าหนาว เอาเหล้าขาวเป็นหมู่
จักว่าเนื้อคู่ ของกูไปตายอยู่ไส.. โอ..

ความโสดบ่แม่นเนื้อคู่
บ่ต้องอยู่กับกูไปตลอด
กูอยากได้คนฮัก กูต้องการคนกอด
กูบ่ได้อยากสินอนกอดโตเจ้าของไปจนตาย
โสดจนไทบ้านส่า โสดจนหมามันเห่า
โสดบ่มีไผเอา โอ้ย…
เรื่องโสดเฮายืนหนึ่ง

( ดนตรี )

หมู่รุ่นเดียวกัน เขามีลูกจนใหญ่
เจ้าของยังบ่มีไผ ในใจยังว่างเปล่า
โสดมาหลายหน้าหนาว เอาเหล้าขาวเป็นหมู่
จักว่าเนื้อคู่ ของกูไปตายอยู่ไส.. โอ..

ความโสดบ่แม่นเนื้อคู่
บ่ต้องอยู่กับกูไปตลอด
กูอยากได้คนฮัก กูต้องการคนกอด
กูบ่ได้อยากสินอนกอดโตเจ้าของไปจนตาย
โสดจนไทบ้านส่า โสดจนหมามันเห่า
โสดบ่มีไผเอา โอ้ย..

ความโสดบ่แม่นเนื้อคู่
บ่ต้องอยู่กับกูไปตลอด
กูอยากได้คนฮัก กูต้องการคนกอด
กูบ่ได้อยากสินอนกอดโตเจ้าของไปจนตาย
โสดจนไทบ้านส่า โสดจนหมามันเห่า
โสดบ่มีไผเอา โอ้ย..
เรื่องโสดเฮายืนหนึ่ง…


รูปภาพคอร์ด โสดยืนหนึ่ง – สบาย คุณวุฒิ

คอร์ดเพลง โสดยืนหนึ่ง - สบาย คุณวุฒิ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โสดยืนหนึ่ง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง สบาย คุณวุฒิ
 โฆษณา