คอร์ดเพลง สถานการณ์โคม่า – ต้าร์ ตจว.

  
Text   

คอร์ดเพลง : สถานะการณ์โคม่า – ต้าร์ ตจว.

ต้าร์ ตจว.

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ต้าร์ ตจว. : สถานะการณ์โคม่า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง สถานะการณ์โคม่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Gm | Eb | Gm | Eb |

 
ใน
Gm 
วันที่บ้านเมืองเงียบงัน
 
เบิ่งเจ้า
Eb 
นั่นกะดูเงียบไป
 
เปิด
Gm 
เฟสเช็คดูเจ้าอยู่ไส
 
แทบหยุดหาย
Eb 
ใจตอนได้เห็นโพสต์เจ้า
 
ใส่
Gm 
แมสถ่ายรูปคู่กัน
 
พร้อมแคป
Eb 
ชั่นจะสู้โควิทไปกับเขา
Gm 
ภูมิคุ้มกันฮักเฮา
 
ในใจ
Eb 
เจ้าคงถูกเขาทำลาย 
 
F 
อ้ย..

 
ทักเฟสเ
Cm 
ข้าไป
 
ถามว่าเจ้าถ่ายรูปกับไผน้
Gm 
อหล่า
 
เจ้าอ่านแล้วกะ
Cm 
เฉยชา
 
บ่ตอบกลับมาอ้ายปวดใจห
Bb 
ลาย
 
อยากออกไป
Cm 
หา
 
ทางการประกาศวาบ่ให้
Gm 
ไปไส
 
เชื้อฮักเจ้าทำ
Eb 
ลายใจ
 
สิสู่จังไ
F 
ด๋เมื่อไวรัสรุ
Gm 
กราน.. 
 
F 
อ้ย..

 
สถานการณ์โรค
Eb 
ร้าย.. 
 
ระบ
F 
าด
 
ชีวิต
Dm 
เป็นอัมพาตบ่
Gm 
อาจไปไส
 
ต้อง
Eb 
กักตัวบ่ออกไ
F 
ปเป็นปัญหาให้สั
Bb 
งคม
 
สถานการณ์ใจ
Eb 
อ้ายมัน
F 
กะสิขาด
 
เริ่มเป็น
Dm 
อัมพาตปวด
Gm 
ร้าวระบม
 
ย้อนเจ้า
Eb 
ไปกักใจกับใ
F 
ครอีกคน 
 
บ่แม่นอ้าย..

INSTRU | Gm | Eb | Gm | F |

 
โค
Gm 
วิทบ่ฮู้เบิดฤทธิ์มื้อได๋
 
โคม่าหัว
Eb 
ใจบ่ฮู้มื้อหายเหมือนกัน
 
ไว
Gm 
รัสต้องเฝ้าคอยดูอาการ
 
แต่ใจอ้าย
Eb 
นั่นมันทรมานใกล้ตาย 
 
F 
อ้ย..

 
ทักเฟสเ
Cm 
ข้าไป
 
ถามว่าเจ้าถ่ายรูปกับไผน้
Gm 
อหล่า
 
เจ้าอ่านแล้วกะ
Cm 
เฉยชา
 
บ่ตอบกลับมาอ้ายปวดใจห
Bb 
ลาย
 
อยากออกไป
Cm 
หา
 
ทางการประกาศวาบ่ให้
Gm 
ไปไส
 
เชื้อฮักเจ้าทำ
Eb 
ลายใจ
 
สิสู่จังไ
F 
ด๋เมื่อไวรัสรุ
Gm 
กราน.. 
 
F 
อ้ย..

INSTRU | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb |
INSTRU | Eb F | Dm Gm | Cm | F |

 
สถานการณ์โรค
Eb 
ร้าย.. 
 
ระบ
F 
าด
 
ชีวิต
Dm 
เป็นอัมพาตบ่
Gm 
อาจไปไส
 
ต้อง
Eb 
กักตัวบ่ออกไ
F 
ปเป็นปัญหาให้สั
Bb 
งคม
 
สถานการณ์ใจ
Eb 
อ้ายมัน
F 
กะสิขาด
 
เริ่มเป็น
Dm 
อัมพาตปวด
Gm 
ร้าวระบม
 
ย้อนเจ้า
Eb 
ไปกักใจกับใ
F 
ครอีกคน 
 
บ่แ
Gm 
ม่นอ้าย

 
สุด
Eb 
ท้ายอ้ายโคม่าเกื
F 
อบตาย.. 
 
ตอนสู้ภัยโควิด..

OUTRO | Gm | Eb | Gm | Eb | Gm |


ในวันที่บ้านเมืองเงียบงัน
เบิ่งเจ้านั่นกะดูเงียบไป
เปิดเฟสเช็คดูเจ้าอยู่ไส
แทบหยุดหายใจตอนได้เห็นโพสต์เจ้า
ใส่แมสถ่ายรูปคู่กัน
พร้อมแคปชั่นจะสู้โควิทไปกับเขา
ภูมิคุ้มกันฮักเฮา
ในใจเจ้าคงถูกเขาทำลาย โอ้ย..

ทักเฟสเข้าไป
ถามว่าเจ้าถ่ายรูปกับไผน้อหล่า
เจ้าอ่านแล้วกะเฉยชา
บ่ตอบกลับมาอ้ายปวดใจหลาย
อยากออกไปหา
ทางการประกาศวาบ่ให้ไปไส
เชื้อฮักเจ้าทำลายใจ
สิสู่จังได๋เมื่อไวรัสรุกราน.. โอ้ย..

สถานการณ์โรคร้าย.. ระบาด
ชีวิตเป็นอัมพาตบ่อาจไปไส
ต้องกักตัวบ่ออกไปเป็นปัญหาให้สังคม
สถานการณ์ใจอ้ายมันกะสิขาด
เริ่มเป็นอัมพาตปวดร้าวระบม
ย้อนเจ้าไปกักใจกับใครอีกคน บ่แม่นอ้าย..

( ดนตรี )

โควิทบ่ฮู้เบิดฤทธิ์มื้อได๋
โคม่าหัวใจบ่ฮู้มื้อหายเหมือนกัน
ไวรัสต้องเฝ้าคอยดูอาการ
แต่ใจอ้ายนั่นมันทรมานใกล้ตาย โอ้ย..

ทักเฟสเข้าไป
ถามว่าเจ้าถ่ายรูปกับไผน้อหล่า
เจ้าอ่านแล้วกะเฉยชา
บ่ตอบกลับมาอ้ายปวดใจหลาย
อยากออกไปหา
ทางการประกาศวาบ่ให้ไปไส
เชื้อฮักเจ้าทำลายใจ
สิสู่จังได๋เมื่อไวรัสรุกราน.. โอ้ย..

( ดนตรี )

สถานการณ์โรคร้าย.. ระบาด
ชีวิตเป็นอัมพาตบ่อาจไปไส
ต้องกักตัวบ่ออกไปเป็นปัญหาให้สังคม
สถานการณ์ใจอ้ายมันกะสิขาด
เริ่มเป็นอัมพาตปวดร้าวระบม
ย้อนเจ้าไปกักใจกับใครอีกคน บ่แม่นอ้าย

สุดท้ายอ้ายโคม่าเกือบตาย.. ตอนสู้ภัยโควิด..

รูปภาพคอร์ด สถานการณ์โคม่า
คอร์ดเพลง สถานการณ์โคม่า - ต้าร์ ตจว.

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สถานะการณ์โคม่า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : InDY
เรียบเรียง : เหน่ง ธนเทพ
ติดต่องาน : 095-6014978

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend