หน้าแรก » ต้าร์ ตจว. » คอร์ดเพลง สถานการณ์โคม่า – ต้าร์ ตจว.

คอร์ดเพลง สถานการณ์โคม่า – ต้าร์ ตจว.

คอร์ดเพลง : สถานะการณ์โคม่า – ต้าร์ ตจว.

ต้าร์ ตจว.

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ต้าร์ ตจว. : สถานะการณ์โคม่า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง สถานะการณ์โคม่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Gm | Eb | Gm | Eb |

 
ใน
Gm 
วันที่บ้านเมืองเงียบงัน
 
เบิ่งเจ้า
Eb 
นั่นกะดูเงียบไป
 
เปิด
Gm 
เฟสเช็คดูเจ้าอยู่ไส
 
แทบหยุดหาย
Eb 
ใจตอนได้เห็นโพสต์เจ้า
 
ใส่
Gm 
แมสถ่ายรูปคู่กัน
 
พร้อมแคป
Eb 
ชั่นจะสู้โควิทไปกับเขา
Gm 
ภูมิคุ้มกันฮักเฮา
 
ในใจ
Eb 
เจ้าคงถูกเขาทำลาย 
 
อ้ย..

 
ทักเฟสเ
Cm 
ข้าไป
 
ถามว่าเจ้าถ่ายรูปกับไผน้
Gm 
อหล่า
 
เจ้าอ่านแล้วกะ
Cm 
เฉยชา
 
บ่ตอบกลับมาอ้ายปวดใจห
Bb 
ลาย
 
อยากออกไป
Cm 
หา
 
ทางการประกาศวาบ่ให้
Gm 
ไปไส
 
เชื้อฮักเจ้าทำ
Eb 
ลายใจ
 
สิสู่จังไ
ด๋เมื่อไวรัสรุ
Gm 
กราน.. 
 
อ้ย..

 
สถานการณ์โรค
Eb 
ร้าย.. 
 
ระบ
าด
 
ชีวิต
Dm 
เป็นอัมพาตบ่
Gm 
อาจไปไส
 
ต้อง
Eb 
กักตัวบ่ออกไ
ปเป็นปัญหาให้สั
Bb 
งคม
 
สถานการณ์ใจ
Eb 
อ้ายมัน
กะสิขาด
 
เริ่มเป็น
Dm 
อัมพาตปวด
Gm 
ร้าวระบม
 
ย้อนเจ้า
Eb 
ไปกักใจกับใ
ครอีกคน 
 
บ่แม่นอ้าย..

INSTRU | Gm | Eb | Gm | F |

 
โค
Gm 
วิทบ่ฮู้เบิดฤทธิ์มื้อได๋
 
โคม่าหัว
Eb 
ใจบ่ฮู้มื้อหายเหมือนกัน
 
ไว
Gm 
รัสต้องเฝ้าคอยดูอาการ
 
แต่ใจอ้าย
Eb 
นั่นมันทรมานใกล้ตาย 
 
อ้ย..

 
ทักเฟสเ
Cm 
ข้าไป
 
ถามว่าเจ้าถ่ายรูปกับไผน้
Gm 
อหล่า
 
เจ้าอ่านแล้วกะ
Cm 
เฉยชา
 
บ่ตอบกลับมาอ้ายปวดใจห
Bb 
ลาย
 
อยากออกไป
Cm 
หา
 
ทางการประกาศวาบ่ให้
Gm 
ไปไส
 
เชื้อฮักเจ้าทำ
Eb 
ลายใจ
 
สิสู่จังไ
ด๋เมื่อไวรัสรุ
Gm 
กราน.. 
 
อ้ย..

INSTRU | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb |
INSTRU | Eb F | Dm Gm | Cm | F |

 
สถานการณ์โรค
Eb 
ร้าย.. 
 
ระบ
าด
 
ชีวิต
Dm 
เป็นอัมพาตบ่
Gm 
อาจไปไส
 
ต้อง
Eb 
กักตัวบ่ออกไ
ปเป็นปัญหาให้สั
Bb 
งคม
 
สถานการณ์ใจ
Eb 
อ้ายมัน
กะสิขาด
 
เริ่มเป็น
Dm 
อัมพาตปวด
Gm 
ร้าวระบม
 
ย้อนเจ้า
Eb 
ไปกักใจกับใ
ครอีกคน 
 
บ่แ
Gm 
ม่นอ้าย

 
สุด
Eb 
ท้ายอ้ายโคม่าเกื
อบตาย.. 
 
ตอนสู้ภัยโควิด..

OUTRO | Gm | Eb | Gm | Eb | Gm |


ในวันที่บ้านเมืองเงียบงัน
เบิ่งเจ้านั่นกะดูเงียบไป
เปิดเฟสเช็คดูเจ้าอยู่ไส
แทบหยุดหายใจตอนได้เห็นโพสต์เจ้า
ใส่แมสถ่ายรูปคู่กัน
พร้อมแคปชั่นจะสู้โควิทไปกับเขา
ภูมิคุ้มกันฮักเฮา
ในใจเจ้าคงถูกเขาทำลาย โอ้ย..

ทักเฟสเข้าไป
ถามว่าเจ้าถ่ายรูปกับไผน้อหล่า
เจ้าอ่านแล้วกะเฉยชา
บ่ตอบกลับมาอ้ายปวดใจหลาย
อยากออกไปหา
ทางการประกาศวาบ่ให้ไปไส
เชื้อฮักเจ้าทำลายใจ
สิสู่จังได๋เมื่อไวรัสรุกราน.. โอ้ย..

สถานการณ์โรคร้าย.. ระบาด
ชีวิตเป็นอัมพาตบ่อาจไปไส
ต้องกักตัวบ่ออกไปเป็นปัญหาให้สังคม
สถานการณ์ใจอ้ายมันกะสิขาด
เริ่มเป็นอัมพาตปวดร้าวระบม
ย้อนเจ้าไปกักใจกับใครอีกคน บ่แม่นอ้าย..

( ดนตรี )

โควิทบ่ฮู้เบิดฤทธิ์มื้อได๋
โคม่าหัวใจบ่ฮู้มื้อหายเหมือนกัน
ไวรัสต้องเฝ้าคอยดูอาการ
แต่ใจอ้ายนั่นมันทรมานใกล้ตาย โอ้ย..

ทักเฟสเข้าไป
ถามว่าเจ้าถ่ายรูปกับไผน้อหล่า
เจ้าอ่านแล้วกะเฉยชา
บ่ตอบกลับมาอ้ายปวดใจหลาย
อยากออกไปหา
ทางการประกาศวาบ่ให้ไปไส
เชื้อฮักเจ้าทำลายใจ
สิสู่จังได๋เมื่อไวรัสรุกราน.. โอ้ย..

( ดนตรี )

สถานการณ์โรคร้าย.. ระบาด
ชีวิตเป็นอัมพาตบ่อาจไปไส
ต้องกักตัวบ่ออกไปเป็นปัญหาให้สังคม
สถานการณ์ใจอ้ายมันกะสิขาด
เริ่มเป็นอัมพาตปวดร้าวระบม
ย้อนเจ้าไปกักใจกับใครอีกคน บ่แม่นอ้าย

สุดท้ายอ้ายโคม่าเกือบตาย.. ตอนสู้ภัยโควิด..

รูปภาพคอร์ด สถานการณ์โคม่า
คอร์ดเพลง สถานการณ์โคม่า - ต้าร์ ตจว.

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สถานะการณ์โคม่า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : InDY
เรียบเรียง : เหน่ง ธนเทพ
ติดต่องาน : 095-6014978

 โฆษณา