คอร์ดเพลง ก้อนขี้ดิน – จ่าหลอย เฮนรี่

  
Text   

คอร์ดเพลง ก้อนขี้ดิน
ศิลปิน จ่าหลอย เฮนรี่
อัลบั้ม Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง ก้อนขี้ดิน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | D | Bm | Bm |
INTRO | Em | D | Bm | Em |

Em 
ฮัก 
 
แต่เป็นไป
D 
บ่ได้
 
ฮู้
Bm 
อยู่เต็มหัวใจ 
 
ตลอดเ
Em 
วลา
G 
ฮัก 
 
กะฮักเจ้ากว่
Am 
าฟ้า
 
แต่ติด
Bm 
ตรงหม่องที่ว่า 
 
อ้ายบ่
Em 
คู่ควร

Em 
บ่ 
 
อยากกวนหั
D 
วใจ
 
บ่อยา
Bm 
กเฮ็ดให้ไผต่อไผ 
 
มองเจ้า
Em 
บ่ดี
 
ชี
G 
วิต 
 
อ้ายกะพอ
Am 
ส่ำนี้
 
ถื
Bm 
กแล้วที่คนดี 
 
เลือกอ่วยทา
Em 
งใหม่

 
ก้อนขี้
G 
ดินบ่มีค่า 
 
บุญผ
D 
ลาบ่สมนาง
 
แค่ได้
Bm 
ฮักอยู่ห่างๆ 
 
ก็สุ
Em 
ขใจ
 
วาส
G 
นาอ้ายบ่ถึง 
 
บ่อาจสิ
D 
ดึงลงมาข้างกาย
 
ขอให้
Bm 
เจ้าย่างไปทางใจต้
Em 
องการ

INSTRU | Em | D | Bm | Em |
INSTRU | G | Am | Bm | Em | Em |

 
ก้อนขี้
G 
ดินบ่มีค่า 
 
บุญผ
D 
ลาบ่สมนาง
 
แค่ได้
Bm 
ฮักอยู่ห่างๆ 
 
ก็สุ
Em 
ขใจ
 
วาส
G 
นาอ้ายบ่ถึง 
 
บ่อาจสิ
D 
ดึงลงมาข้างกาย
 
ขอให้
Bm 
เจ้าย่างไปทางใจต้
Em 
องการ

G 
ฮัก 
 
แต่เป็นไป
D 
บ่ได้
 
พอ
Bm 
ฮู้อยู่เต็มหัวใจ 
 
ตลอดเ
Em 
วลา
 
G 
จ็บ 
 
อ้ายกะสิอ
Am 
ดสา
 
บ่เป็น
Bm 
หยังดอกหล่า 
 
ให้เจ้าโช
Em 
คดี
 
G 
จ็บ 
 
อ้ายกะสิอ
Am 
ดสา
 
บ่เป็น
Bm 
หยังดอกหล่า 
 
ให้เจ้าโช
Em 
คดี….

เนื้อเพลง
ฮัก แต่เป็นไปบ่ได้
ฮู้อยู่เต็มหัวใจ ตลอดเวลา
ฮัก กะฮักเจ้ากว่าฟ้า
แต่ติดตรงหม่องที่ว่า อ้ายบ่คู่ควร

บ่ อยากกวนหัวใจ
บ่อยากเฮ็ดให้ไผต่อไผ มองเจ้าบ่ดี
ชีวิต อ้ายกะพอส่ำนี้
ถืกแล้วที่คนดี เลือกอ่วยทางใหม่

ก้อนขี้ดินบ่มีค่า บุญผลาบ่สมนาง
แค่ได้ฮักอยู่ห่างๆก็สุขใจ
วาสนาอ้ายบ่ถึง บ่อาจสิดึงลงมาข้างกาย
ขอให้เจ้าย่างไปทางใจต้องการ

( ดนตรี )

ก้อนขี้ดินบ่มีค่า บุญผลาบ่สมนาง
แค่ได้ฮักอยู่ห่างๆก็สุขใจ
วาสนาอ้ายบ่ถึง บ่อาจสิดึงลงมาข้างกาย
ขอให้เจ้าย่างไปทางใจต้องการ

ฮัก แต่เป็นไปบ่ได้
พอฮู้อยู่เต็มหัวใจ ตลอดเวลา
เจ็บ อ้ายกะสิอดสา
บ่เป็นหยังดอกหล่า ให้เจ้าโชคดี
เจ็บ อ้ายกะสิอดสา
บ่เป็นหยังดอกหล่า ให้เจ้าโชคดี
เพลง ก้อนขี้ดิน
ศิลปิน จ่าหลอย เฮนรี่
จ่าหลอย เฮนรี่ - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend