หน้าแรก » PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) » คอร์ดเพลง ภวังค์จิต – PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

คอร์ดเพลง ภวังค์จิต – PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

คอร์ดเพลง ภวังค์จิต PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

คอร์ดเพลง ภวังค์จิต - PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

เพลง ภวังค์จิต (คอร์ด)

ศิลปิน : PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

แนวเพลง : #แร็พ

Single : PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) ภวังค์จิต

คีย์คอร์ดเพลง ภวังค์จิต คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am | G | F | F G | ( 2 Times ) |

Am 
กาสะลอง 
 
ร่วงหล่
นพื้น
 
วัน
คืนเนินนานเปลี่ยวเหงา
 
ลมหนาวพัดโบ
กโบย
Am 
โชยกลิ่นรักจากใ
จอ้าย
 
ให้ล
อยลมไปหาน้อง
 
เพื่อเป็นผ้าฝ้ายมอบไ
ออุ่น

 
Am 
ฮือนแก้วใด 
 
บ่ง
ามเท่าความดี
 
ที่
ตัวน้องมี ให้อ้ายนั้น มันง
ามล้ำ
 
บ่
Am 
มีเพชรพลอย 
 
ไพ
ลินจินดาคำ
 
แต่เ
มื่อมีธรรมนำน้อง 
 
ก็สุ
ขใจ

Am 
ฉัน.. 
 
เชื่อว่าเ
ธอ 
 
ยัง
คงรักกัน
 
รักมั่น ไม่เสื่อ
มสลาย
Am 
ไม่.. 
 
จากไปไ
หน
 
วนเ
วียนคุ้มภัยในยามทุกข์ย
ามใจตรม
Am 
ฉันเชื่อว่าเธอ 
 
 
คนที่อยู่บนฟ้า
ทุกกาลเวลา 
 
เธอไม่จา
กไปไหน
Am 
ไม่อาจมีสิ่งใด 
 
 
มาพลัดพรากใจเราสอง
แม้ต้องตายจากกัน 
 
ก็เพียงตั
วใช่หัวใจ

 
จุต
Am 
ติจุตตัง 
 
มรณังและก็จุตติ
 
แม้
รักกันปานใดแต่ 
 
ผลสุดท้ายกลายเป็นอัฐิ
 
แม้เว
ลาจะพรากเราจากการ รัก โลภ โกรธ หลง
 
แต่ความดีนั้นยังคงอยู่แม้เรือนร่
าง
 
โดนลากด้วยพระ
Am 
สงฆ์ ระทม ตรอมตรม
 
โศกอารมณ์ใจอา
วรณ์ ฝังจิต คิดหา
 
ยามเวลาเธออา
ทร 
 
ให้รักสว่างไสว
 
เป็นดังแสงไฟดุจทินกร
 
 
ให้รักมอบความอบ
อุ่น
 
ในยามเหน็บหนาวเป็นดังอาภรณ์
 

Am 
รอนแรมเรื่องรักเธอจากไปไกลอีกช
าติภพ
 
ดวงมอญมันโศกนักอยู่แห่งใดจึงไม่ไ
ด้พบ
 
บ้านที่เคยมี แปล เคยไกว หมอนที่เธอเคยนอน
 
 
เหลือเพียงแค่เท่าธุ
ลีจากดุ้นฝืนในกอง
Am 
ฟอน
 
ภมรกับช่อดอกไม้ยังมีเฉาและมีจา
กกัน
 
ความเศร้าความสุขใดใด จะทิ้งเอาไว้เป็นเบื้องห
ลัง
 
เชื่อว่าเธอไม่เคยจากไป และอยู่ในความจำฉัน
 
 
จะรักกันคณ
านับต่อให้ล่วงลับและดับขันธ์

Am 
ฉัน.. 
 
เชื่อว่าเ
ธอ 
 
ยัง
คงรักกัน
 
รักมั่น ไม่เสื่อ
มสลาย
Am 
ไม่.. 
 
จากไปไ
หน
 
วนเ
วียนคุ้มภัยในยามทุกข์ย
ามใจตรม
Am 
ฉันเชื่อว่าเธอ 
 
 
คนที่อยู่บนฟ้า
ทุกกาลเวลา 
 
เธอไม่จา
กไปไหน
Am 
ไม่อาจมีสิ่งใด 
 
 
มาพลัดพรากใจเราสอง
แม้ต้องตายจากกัน 
 
ก็เพียงตั
วใช่หัวใจ

INSTRU | Am | G | F | F G | ( 2 Times ) |

 
จุต
Am 
ติจุตตัง 
 
มรณังและก็จุตติ
 
แม้
รักกันปานใดแต่ 
 
ผลสุดท้ายกลายเป็นอัฐิ
 
แม้เว
ลาจะพรากเราจากการ รัก โลภ โกรธ หลง
 
แต่ความดีนั้นยังคงอยู่แม้เรือนร่
าง
 
โดนลากด้วยพระ
Am 
สงฆ์ ระทม ตรอมตรม
 
โศกอารมณ์ใจอา
วรณ์ ฝังจิต คิดหา
 
ยามเวลาเธออา
ทร 
 
ให้รักสว่างไสว
 
เป็นดังแสงไฟดุจทินกร
 
 
ให้รักมอบความอบ
อุ่น
 
ในยามเหน็บหนาวเป็นดังอาภรณ์
 

 
จุต
Am 
ติจุตตัง 
 
มรณังและก็จุตติ
 
แม้
รักกันปานใดแต่ 
 
ผลสุดท้ายกลายเป็นอัฐิ
 
แม้เว
ลาจะพรากเราจากการ รัก โลภ โกรธ หลง
 
แต่ความดีนั้นยังคงอยู่แม้เรือนร่
าง
 
โดนลากด้วยพระ
Am 
สงฆ์ ระทม ตรอมตรม
 
โศกอารมณ์ใจอา
วรณ์ ฝังจิต คิดหา
 
ยามเวลาเธออา
ทร 
 
ให้รักสว่างไสว
 
เป็นดังแสงไฟดุจทินกร
 
 
ให้รักมอบความอบ
อุ่น
 
ในยามเหน็บหนาวเป็นดังอาภรณ์
 

Am 
รอนแรมเรื่องรักเธอจากไปไกลอีกช
าติภพ
 
ดวงมอญมันโศกนักอยู่แห่งใดจึงไม่ไ
ด้พบ
 
บ้านที่เคยมี แปล เคยไกว หมอนที่เธอเคยนอน
 
 
เหลือเพียงแค่เท่าธุ
ลีจากดุ้นฝืนในกอง
Am 
ฟอน
 
ภมรกับช่อดอกไม้ยังมีเฉาและมีจา
กกัน
 
ความเศร้าความสุขใดใด จะทิ้งเอาไว้เป็นเบื้องห
ลัง
 
เชื่อว่าเธอไม่เคยจากไป และอยู่ในความจำฉัน
 
 
จะรักกันคณ
านับต่อให้ล่วงลับและดับขันธ์…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ภวังค์จิต (คอร์ด)
ศิลปิน PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)
คำร้อง/ทำนอง พิษณุ บุญยืน
เรียบเรียง/มิกซ์/มาสเตอร์ pinpin
 โฆษณา