หน้าแรก » Sunshine » คอร์ดเพลง ไร้เหตุผล – Sunshine

คอร์ดเพลง ไร้เหตุผล – Sunshine

คอร์ดเพลง ไร้เหตุผล Sunshine

คอร์ดเพลง ไร้เหตุผล - Sunshine

เพลง ไร้เหตุผล (คอร์ด)

ศิลปิน : Sunshine

แนวเพลง : #สตริง

Single : Sunshine ไร้เหตุผล

คีย์คอร์ดเพลง ไร้เหตุผล คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D A | Bm A | G F#m | Em A |
INTRO | D | D |

 
แต่ละ
วันที่ผ่านพ้นไ
 
ใช้ชี
Bm 
วิตกับความเงียบ
งัน
 
จับปาก
กามาเขียน 
 
ภาพ
F#m 
ความทรงจำ
 
ใจ
Em 
ฉันมันยังไม่
ลืม

 
สิ่งเดิ
มๆที่ผ่านพ้นไ
 
แม้จะเ
Bm 
ป็นความหลัง 
 
แต่ฝั
งใจ
 
เหมือนว่าเ
ข็มชีวิตจะทิศเห
F#m 
นือเท่าไหร่
 
สุด
Em 
ท้ายผันไ
ปทุก
ที

 
แต่
Bm 
ลึกๆไม่อาจ 
 
ทิ้งเ
ธอได้ลง
 
ยัง
คงเป็นห่วงเป็นใ
 
เจ็บแค่ไ
Bm 
หนไม่อาจ 
 
จะฝืนใ
จตัวเองได้
ลง
 
จนต้องก
Em 
ลายเป็นคนจาก
ไป

 
ก็ไม่
รู้ต้องทน 
 
ฝืนใ
จตัวเอง
 
ต่อ
Bm 
ไปทำไมเพื่อใ
คร
 
ในเมื่อเ
ราก็รู้ว่าเค้า
F#m 
มีใหม่
 
แต่หัวใ
Em 
จยังรอแต่เ
ธอ
 
จะต้องเป็น
คนที่รัก 
 
หรือ
คนที่ทน
 
ใจ
Bm 
ฉันมันยอมเ
F#m 
สมอ
 
ไม่อ
าจจะลืม 
 
ภาพ
F#m 
เธอได้ลง
 
จนกลายเป็น
Em 
รักที่ไร้เหตุ
ผล 
 
ตลอดมา

INSTRU | D A | Bm A | G F#m | Em A |

 
แต่
Bm 
ลึกๆไม่อาจ 
 
ทิ้งเ
ธอได้ลง
 
ยัง
คงเป็นห่วงเป็นใ
 
เจ็บแค่ไ
Bm 
หนไม่อาจ 
 
จะฝืนใ
จตัวเองได้
ลง
 
จนต้องก
Em 
ลายเป็นคนจาก
ไป

 
ก็ไม่
รู้ต้องทน 
 
ฝืนใ
จตัวเอง
 
ต่อ
Bm 
ไปทำไมเพื่อใ
คร
 
ในเมื่อเ
ราก็รู้ว่าเค้า
F#m 
มีใหม่
 
แต่หัวใ
Em 
จยังรอแต่เ
ธอ
 
จะต้องเป็น
คนที่รัก 
 
หรือ
คนที่ทน
 
ใจ
Bm 
ฉันมันยอมเ
F#m 
สมอ
 
ไม่อ
าจจะลืม 
 
ภาพ
F#m 
เธอได้ลง
 
จนกลายเป็น
Em 
รักที่ไร้เหตุ
ผล 
 
ตลอดมา

 
ก็ไม่
รู้ต้องทน 
 
ฝืนใ
จตัวเอง
 
ต่อ
Bm 
ไปทำไมเพื่อใ
คร
 
ในเมื่อเ
ราก็รู้ว่าเค้า
F#m 
มีใหม่
 
แต่หัวใ
Em 
จยังรอแต่เ
ธอ
 
จะต้องเป็น
คนที่รัก 
 
หรือ
คนที่ทน
 
ใจ
Bm 
ฉันมันยอมเ
F#m 
สมอ
 
ไม่อ
าจจะลืม 
 
ภาพ
F#m 
เธอได้ลง
 
จนกลายเป็น
Em 
รักที่ไร้เหตุ
ผล 
 
ตลอดมา

INSTRU | D A | Bm A |

 
ไม่อ
าจจะลืม 
 
ภาพ
F#m 
เธอได้ลง
 
จนกลายเป็น
Em 
รักที่ไร้เหตุ
ผล.. 
 
ตลอดมา.
..

เพลง ไร้เหตุผล (คอร์ด)
ศิลปิน Sunshine
เนื้อร้อง/ทำนอง:ศุภวัฒน์ ชูสุวรรณ (กั๊ก เล้าโลม)
เรียบเรียง:Sunshine.
 โฆษณา