คอร์ดเพลง คนธรรมดา Sunshine (ซันชายน์)

  
Text   
คอร์ดเพลง คนธรรมดา ศิลปิน Sunshine (ซันชายน์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | G#m | A | B |

E 
  ตั้งแต่วันที่เราพบ
G#m 
เจอ.. 
 
กันมา
 
  ฉันเ
F#m 
ตือนตัวเองว่าฉันเป็นใครเส
B 
มอ
E 
  สิ่งที่ฉันเรียนรู้ทุก
G#m 
ที 
 
ที่ใกล้เธอ
 
  ฉัน
F#m 
ควรจะต้องรักษาระยะห่าง
B 
ไว้

C#m 
พรุ่งนี้ 
 
จะ
G#m 
เป็นยังไง 
 
ไม่อ
A 
ยากให้ทำร้ายเ
E 
ธอ
 
ฝันของ
C#m 
เธอ 
 
อย่าเอา
F#7 
มันมาฝากฉั
B 
นเลย

 
ก็ฉันมัน
E 
คนธรรมดา 
 
ดอกฟ้าคง
G#m 
สูงเกินไป
 
มันไม่
C#m 
มีอะไร 
 
ไม่
B 
มีอะไร 
 
จะเ
A 
ทียบกับเ
B 
ธอ
 
ฉันมัน
E 
คนธรรมดา 
 
ที่ฟ้าแกล้ง
G#m 
ให้มาเจอ
 
และมัน
C#m 
ทำให้รู้ 
 
ว่า
B 
พอได้ยืนข้า
A 
งๆ 
 
เธอ
B 
ฉันก็ไม่
E 
คู่ควร.. 
 
 
B 

E 
  อยากให้เธอได้ลองพบ
G#m 
เจอใครๆ
 
  แล้ว
F#m 
จำแค่ชื่อฉันไว้ในใจก็
B 
พอ
E 
  เก็บความหลังอย่าให้รบ
G#m 
กวน 
 
แล้วเดินต่อ
 
  เรื่องเ
F#m 
ดียวแค่ที่ฉันขอให้กันได้ไ
B 
หม

C#m 
พรุ่งนี้ 
 
จะ
G#m 
เป็นยังไง 
 
ไม่อ
A 
ยากให้ทำร้ายเ
E 
ธอ
 
ฝันของ
C#m 
เธอ 
 
อย่าเอา
F#7 
มันมาฝากฉั
B 
นเลย

 
ก็ฉันมัน
E 
คนธรรมดา 
 
ดอกฟ้าคง
G#m 
สูงเกินไป
 
มันไม่
C#m 
มีอะไร 
 
ไม่
B 
มีอะไร 
 
จะเ
A 
ทียบกับเ
B 
ธอ
 
ฉันมัน
E 
คนธรรมดา 
 
ที่ฟ้าแกล้ง
G#m 
ให้มาเจอ
 
และมัน
C#m 
ทำให้รู้ 
 
ว่า
B 
พอได้ยืนข้า
A 
งๆ 
 
เธอ
B 
ฉันก็ไม่คู่ควร..

INSTRU | E | G#m | C#m B | A B |
INSTRU | E | G#m | C#m B | A B |

 
ก็ฉันมัน
E 
คนธรรมดา 
 
ดอกฟ้าคง
G#m 
สูงเกินไป
 
มันไม่
C#m 
มีอะไร 
 
ไม่
B 
มีอะไร 
 
จะเ
A 
ทียบกับเ
B 
ธอ
 
ฉันมัน
E 
คนธรรมดา 
 
ที่ฟ้าแกล้ง
G#m 
ให้มาเจอ
 
และมัน
C#m 
ทำให้รู้ 
 
ว่า
B 
พอได้ยืนข้า
A 
งๆ 
 
เธอ
B 
ฉันก็ไม่
E 
คู่ควร.. 
 
 
G#m 

 
และมัน
C#m 
ทำให้รู้ 
 
ว่า
B 
พอได้ยืนข้า
A 
งๆ 
 
เธอ
B 
ฉันก็ไม่คู่ควร..

OUTRO | E | G#m | A | Am | E |


ตั้งแต่วันที่เราพบเจอ.. กันมา
ฉันเตือนตัวเองว่าฉันเป็นใครเสมอ
สิ่งที่ฉันเรียนรู้ทุกที ที่ใกล้เธอ
ฉันควรจะต้องรักษาระยะห่างไว้

พรุ่งนี้ จะเป็นยังไง ไม่อยากให้ทำร้ายเธอ
ฝันของเธอ อย่าเอามันมาฝากฉันเลย

ก็ฉันมันคนธรรมดา ดอกฟ้าคงสูงเกินไป
มันไม่มีอะไร ไม่มีอะไร จะเทียบกับเธอ
ฉันมันคนธรรมดา ที่ฟ้าแกล้งให้มาเจอ
และมันทำให้รู้ ว่าพอได้ยืนข้างๆ เธอ
ฉันก็ไม่คู่ควร..

อยากให้เธอได้ลองพบเจอใครๆ
แล้วจำแค่ชื่อฉันไว้ในใจก็พอ
เก็บความหลังอย่าให้รบกวน แล้วเดินต่อ
เรื่องเดียวแค่ที่ฉันขอให้กันได้ไหม

พรุ่งนี้ จะเป็นยังไง ไม่อยากให้ทำร้ายเธอ
ฝันของเธอ อย่าเอามันมาฝากฉันเลย

ก็ฉันมันคนธรรมดา ดอกฟ้าคงสูงเกินไป
มันไม่มีอะไร ไม่มีอะไร จะเทียบกับเธอ
ฉันมันคนธรรมดา ที่ฟ้าแกล้งให้มาเจอ
และมันทำให้รู้ ว่าพอได้ยืนข้างๆ เธอ
ฉันก็ไม่คู่ควร..

( ดนตรี )

ก็ฉันมันคนธรรมดา ดอกฟ้าคงสูงเกินไป
มันไม่มีอะไร ไม่มีอะไร จะเทียบกับเธอ
ฉันมันคนธรรมดา ที่ฟ้าแกล้งให้มาเจอ
และมันทำให้รู้ ว่าพอได้ยืนข้างๆ เธอ
ฉันก็ไม่คู่ควร..

และมันทำให้รู้ ว่าพอได้ยืนข้างๆ เธอ
ฉันก็ไม่คู่ควร..

มิวสิควิดีโอ คนธรรมดา Sunshine (ซันชายน์)

เพลง : คนธรรมดา (คอร์ด)
ศิลปิน : Sunshine (ซันชายน์)
เนื้อร้อง: ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง/เรียบเรียง: ประทีป สิริอิสสระนันท์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend