หน้าแรก » ละมุนแบนด์ (LamunBand) » คอร์ดเพลง รักฉันเถิด (Love Me) – ละมุนแบนด์ (LamunBand)

คอร์ดเพลง รักฉันเถิด (Love Me) – ละมุนแบนด์ (LamunBand)

คอร์ดเพลง รักฉันเถิด (Love Me) ละมุนแบนด์ (LamunBand)

คอร์ดเพลง รักฉันเถิด (Love Me) - ละมุนแบนด์ (LamunBand)

เพลง รักฉันเถิด (Love Me) (คอร์ด)

ศิลปิน : ละมุนแบนด์ (LamunBand)

แนวเพลง : #สตริง

Single : ละมุนแบนด์ (LamunBand) รักฉันเถิด

คีย์คอร์ดเพลง รักฉันเถิด (Love Me) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb

Dm7 
มีใครที่เข้าใจในเรื่องความ
รัก
Dm7 
รู้ว่าเริ่มที่ใดหรือเพราะสิ่งไ
หน
 
บอกได้ว่าจะ
Cmaj7 
เกิดกับใคร
 
หรือจะ
Bm7b5 
ลอยหลุด
E7 
ไป

Dm7 
ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะ
ไร
Dm7 
มีคนตั้งมากมายที่เดินผ่าน
กัน
 
แต่เฉพาะกับ
Cmaj7 
เธอเท่านั้น
 
ที่หั
Bm7b5 
วใจหวั่นไ
E7 
หว

 
รักฉันเ
ถิด 
 
รัก
ฉัน
 
นั่นเป็นเ
Bm 
พียงคำเดียวที่
มีในใจ
 
อยากให้เ
ป็น 
 
แค่เ
ธอ
 
อยากให้เ
Bm 
ป็นเพียงเธอผู้เดีย
วในใจ
 
อาจจะ
C#m 
เป็น 
 
เรื่องเ
F#7 
ดียว
 
อาจจะ
Bm 
เป็นเพียงเราที่ฝั
นไป
 
อาจเ
C#m 
ป็นไป 
 
ไม่
F#7 
ได้
 
ฉันก็
Bm 
ไม่อยากให้มันสายไป
 
ฉันแค่ข
ออยากบอกให้รู้ว่า 
 
ฉันรักเธอ

INSTRU | A | Dm7 G |

Dm7 
ฉันก็คงเสียใจถ้าเธอไม่
รัก
Dm7 
และคงมีน้ำตาถ้าเธอไม่
สน
 
แต่ที่สุดก็
Cmaj7 
คงไม่พ้น
 
ให้หั
Bm7b5 
วใจบอกเ
E7 
ธอ

 
รักฉันเ
ถิด 
 
รัก
ฉัน
 
นั่นเป็นเ
Bm 
พียงคำเดียวที่
มีในใจ
 
อยากให้เ
ป็น 
 
แค่เ
ธอ
 
อยากให้เ
Bm 
ป็นเพียงเธอผู้เดีย
วในใจ
 
อาจจะ
C#m 
เป็น 
 
เรื่องเ
F#7 
ดียว
 
อาจจะ
Bm 
เป็นเพียงเราที่ฝั
นไป
 
อาจเ
C#m 
ป็นไป 
 
ไม่
F#7 
ได้
 
ฉันก็
Bm 
ไม่อยากให้มันสายไป
 
ฉันแค่ข
ออยากบอกให้รู้ว่า 
 
ฉันรักเธอ

 
อยากใ
F#m 
ห้เป็น 
 
แค่เ
B7 
ธอ
 
คนเ
ดียวที่เป็นคนสำคัญ
 
อยากให้
Em 
ฟัง
 
หัวใ
จของฉันบอก
Dm7aj7 
รักเธอมากแค่ไหน
 
ก่อนเรื่อ
Dm7 
งราว
 
และเ
วลามันจะ
Cmaj7 
พัดพาเราห่างไกล
 
ไปอย่างนั้
Esus4 
น.
..

INSTRU | Dm7 | G | Dm7 | G |
INSTRU | Cmaj7 | Bm7b5 E7 |

 
รักฉันเ
ถิด 
 
รัก
ฉัน
 
นั่นเป็นเ
Bm 
พียงคำเดียวที่
มีในใจ
 
อยากให้เ
ป็น 
 
แค่เ
ธอ
 
อยากให้เ
Bm 
ป็นเพียงเธอผู้เดีย
วในใจ
 
อาจจะ
C#m 
เป็น 
 
เรื่องเ
F#7 
ดียว
 
อาจจะ
Bm 
เป็นเพียงเราที่ฝั
นไป
 
อาจเ
C#m 
ป็นไป 
 
ไม่
F#7 
ได้
 
ฉันก็
Bm 
ไม่อยากให้มันสายไป
 
ฉันแค่ข
ออยากบอกให้รู้ว่า 
 
ฉันรักเธอ

INSTRU | A D | Bm E | ( 2 Times )

 
อาจจะ
C#m 
เป็น 
 
เรื่องเ
F#7 
ดียว
 
และสุด
Bm 
ท้ายคือเราที่ฝั
นไป
 
อาจเ
C#m 
ป็นไป 
 
ไม่ไ
F#7 
ด้
 
ฉันก็ไ
Bm 
ม่อยากให้มันสายไป
 
ฉันแค่ข
ออยากบอกว่ารักก่อนจะสา
ยเกิน 
 
 
Dm7 
 
 

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รักฉันเถิด (Love Me) (คอร์ด)
ศิลปิน ละมุนแบนด์ (LamunBand)
Music : ชวิน จิตรสมบูรณ์
Lyrics : ปิงปอง ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์
Arranged : ชวิน จิตรสมบูรณ์
 โฆษณา