หน้าแรก » ดา Endorphine » คอร์ดเพลง ถึงเวลาฟัง – ดา Endorphine

คอร์ดเพลง ถึงเวลาฟัง – ดา Endorphine


INTRO | Bm | Bm | Bm | A |

Bm 
  ก็นานเท่าไรแล้ว 
 
ที่
ฉันต้องคอยตามใจ
  ถ้าเธอบอกคำไหน 
 
ต้องเ
ห็นต้องได้ดังใจ
Bm 
  และความต้องการฉัน 
 
ก็เหมื
อนละอองดินทราย
  ไม่เคยมีความหมาย 
 
ไม่เ
ห็นเธอเคยรับฟัง

 
ไม่ใช่
Bm 
สิ่งขอ
F#m 
งใด 
 
ให้เ
ธอมาคอยจัดวาง
 
ก็มีคว
Bm 
าม 
 
ต้อ
F#m 
งการ 
 
ให้เ
ธอ 
 
เข้าใ

 
ถึง
Dsus2 
เวลา 
 
เธอจะฟังฉันได้หรื
อยัง
 
ถึงเว
Bm 
ลา 
 
เสียงของฉันควรมีความ
Am 
หมาย
 
เลิกพูด
คำว่าเธอต้องการ 
 
หยุด
F#m 
ฟังซะทีได้
Bm 
ไหม
E7 
คนอีกคนตรงนี้ก็มีหัวใ

 
ถึง
Dsus2 
เวลา 
 
เธอจะฟังฉันได้หรื
อยัง
 
ช่วยเข้า
Bm 
ใจ 
 
ใจอีกคนหนึ่งคนได้ไ
Am 
หม
 
ถึงเว
ลาที่เธอควรรู้ 
 
ว่า
F#m 
ฉันต้องการ
Bm 
อะไร
 
ถ้า
E7 
ยังบอกว่ารักฉันก็ขอให้
ฟัง

Bm 
  ถ้าคำว่าความรัก 
 
นั้นหม
ายถึงการจำยอม
  ฉันคงจะไม่พร้อม 
 
จะ
รักและทุ่มเทใจ
Bm 
  ถ้าเธอต้องการฉัน 
 
แค่เพ
ราะฉันยอมตามใจ
  ฉันก็จะบอกไว้ 
 
ว่า
ฉันไม่ต้องการเธอ

 
ไม่ใช่
Bm 
สิ่งขอ
F#m 
งใด 
 
ให้เ
ธอมาคอยจัดวาง
 
ก็มีคว
Bm 
าม 
 
ต้อ
F#m 
งการ 
 
ให้เ
ธอ 
 
เข้าใ

 
ถึง
Dsus2 
เวลา 
 
เธอจะฟังฉันได้หรื
อยัง
 
ถึงเว
Bm 
ลา 
 
เสียงของฉันควรมีความ
Am 
หมาย
 
เลิกพูด
คำว่าเธอต้องการ 
 
หยุด
F#m 
ฟังซะทีได้
Bm 
ไหม
E7 
คนอีกคนตรงนี้ก็มีหัวใ

 
ถึง
Dsus2 
เวลา 
 
เธอจะฟังฉันได้หรื
อยัง
 
ช่วยเข้า
Bm 
ใจ 
 
ใจอีกคนหนึ่งคนได้ไ
Am 
หม
 
ถึงเว
ลาที่เธอควรรู้ 
 
ว่า
F#m 
ฉันต้องการ
Bm 
อะไร
 
ถ้า
E7 
ยังบอกว่ารักฉันก็ขอให้
ฟัง
 
ก็ถึงเวลา…
 

OUTRO | Bm | G | Bm | G | Dsus2 |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ถึงเวลาฟัง (คอร์ด)
ศิลปิน ดา Endorphine
 โฆษณา