หน้าแรก » ตั๊กแตน ชลดา » คอร์ดเพลง แมงขี้นาก – ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง แมงขี้นาก – ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง แมงขี้นาก ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง แมงขี้นาก - ตั๊กแตน ชลดา

เพลง แมงขี้นาก (คอร์ด)

ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา

แนวเพลง : #อีสาน

Single : ตั๊กแตน ชลดา แมงขี้นาก

คีย์คอร์ดเพลง แมงขี้นาก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
อย่ามา
F#m 
อ่อย 
 
แฟนข้อย…
 
อย่ามาใ
กล้แฟนข้อย 
 
ให้หลบไป
C# 
ซะ….

INSTRU | F#m A | D E | ( 3 Times )
INSTRU | F#m D | E |

F#m 
..แฟนเขา 
 
ละกะ
นั่งอยู่ทั้งคน
..ยังมาเวียน 
 
ยังม
C#m 
าวน 
 
หม่นเข้าใส่
F#m 
..เธอคงไม่เคยเ
รียนมารยาทไ
C# 
ทย
F#m 
..เทียวเสิร์ฟคำห
ยอด 
 
กอดรัดเหวี่ยง
..คือบ่ลากขึ้นเ
C#m 
ตียงเอาให้หนำใจ
F#m 
..ประชดปาน
นี้กะยังหน้าไม่อ
C# 
าย

Bm 
ลูบขา ลูบแขน แล้วแล่นมาเกาะหัวไหล่
 
อดเด้
C#m 
อใจ เย็นไว้ อย่
C# 
าสูน

 
โคตรบ่
F#m 
มัก 
 
ไอ้ซุมแมงขี้น
าก
 
คอยมากวนควา
มฮัก 
 
มาทักแฟนค
นอื่น
 
ปัดจ
F#m 
นวิน 
 
กะยังบินวื่
นๆ
 
เว้าแห่งเฮ็ดสื้
นลื้น 
 
เดี๋ยวสิตบให้ห
มุ่น
 
บ่สะเ
F#m 
ทือน 
 
บ่ได้เกรงคำเ
ตือน
 
คันบ่อยากตายเก
ลื่อน 
 
ให้หลบไปนะ
คุณ
 
แมงขี้
F#m 
นาก อย่ามาตอม อย่ามาไ
ต่
 
อย่ามาเฮ็ดให้
สูน 
 
ให้ฟ้าวไปไก
F#m 
ลๆ

F#m 
..ผู้ชายยิ่งมี
นิด 
 
อย่าคิดอ่อย
..คนนั้นเป็นขอ
C#m 
งข้อย 
 
เชิญหาใหม่
F#m 
..หน้าตาเธอก
ะดี 
 
คงหาได้ง่
าย.. 
 
 
C# 
F#m 
..แหน่ะ 
 
บอกยังบ่
ทันได้เมิดคำ
..เธอก็ทำตา
C#m 
ส้ม 
 
ตาหวานใส่
F#m 
..ตักเตือนปา
นนี้กะยังหน้าไม่อ
C# 
าย

Bm 
ลูบขา ลูบแขน แล้วแล่นมาเกาะหัวไหล่
 
อดเด้
C#m 
อใจ เย็นไว้ อย่
C# 
าสูน

 
โคตรบ่
F#m 
มัก 
 
ไอ้ซุมแมงขี้น
าก
 
คอยมากวนควา
มฮัก 
 
มาทักแฟนค
นอื่น
 
ปัดจ
F#m 
นวิน 
 
กะยังบินวื่
นๆ
 
เว้าแห่งเฮ็ดสื้
นลื้น 
 
เดี๋ยวสิตบให้ห
มุ่น
 
บ่สะเ
F#m 
ทือน 
 
บ่ได้เกรงคำเ
ตือน
 
คันบ่อยากตายเก
ลื่อน 
 
ให้หลบไปนะ
คุณ
 
แมงขี้
F#m 
นาก อย่ามาตอม อย่ามาไ
ต่
 
อย่ามาเฮ็ดให้
สูน 
 
ให้ฟ้าวไปไก
F#m 
ล ๆ  
C# 

INSTRU | F#m A | D E | ( 3 Times )
INSTRU | F#m D | E |
INSTRU | D E | F#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m | D | E |

F#m 
..ผู้ชายยิ่งมี
นิด 
 
อย่าคิดอ่อย
..คนนั้นเป็นขอ
C#m 
งข้อย 
 
เชิญหาใหม่
F#m 
..หน้าตาเธอก
ะดี 
 
คงหาได้ง่
าย.. 
 
 
C# 
F#m 
..แหน่ะ 
 
บอกยังบ่
ทันได้เมิดคำ
..เธอก็ทำตา
C#m 
ส้ม 
 
ตาหวานใส่
F#m 
..ตักเตือนปา
นนี้กะยังหน้าไม่อ
C# 
าย

Bm 
ลูบขา ลูบแขน แล้วแล่นมาเกาะหัวไหล่
 
อดเด้
C#m 
อใจ เย็นไว้ อย่
C# 
าสูน

 
โคตรบ่
F#m 
มัก 
 
ไอ้ซุมแมงขี้น
าก
 
คอยมากวนควา
มฮัก 
 
มาทักแฟนค
นอื่น
 
ปัดจ
F#m 
นวิน 
 
กะยังบินวื่
นๆ
 
เว้าแห่งเฮ็ดสื้
นลื้น 
 
เดี๋ยวสิตบให้ห
มุ่น
 
บ่สะเ
F#m 
ทือน 
 
บ่ได้เกรงคำเ
ตือน
 
คันบ่อยากตายเก
ลื่อน 
 
ให้หลบไปนะ
คุณ
 
แมงขี้
F#m 
นาก อย่ามาตอม อย่ามาไ
ต่
 
อย่ามาเฮ็ดให้
สูน 
 
ให้ฟ้าวไปไก
F#m 
ล ๆ  
C# 

 
โคตรบ่
F#m 
มัก 
 
ไอ้ซุมแมงขี้น
าก
 
คอยมากวนควา
มฮัก 
 
มาทักแฟนค
นอื่น
 
ปัดจ
F#m 
นวิน 
 
กะยังบินวื่
นๆ
 
เว้าแห่งเฮ็ดสื้
นลื้น 
 
เดี๋ยวสิตบให้ห
มุ่น
 
บ่สะเ
F#m 
ทือน 
 
บ่ได้เกรงคำเ
ตือน
 
คันบ่อยากตายเก
ลื่อน 
 
ให้หลบไปนะ
คุณ
 
แมงขี้
F#m 
นาก อย่ามาตอม อย่ามาไ
ต่
 
อย่ามาเฮ็ดให้
สูน 
 
ให้ฟ้าวไปไก
F#m 
ลๆ

OUTRO | F#m A | D E | ( 4 Times ) | F#m |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง แมงขี้นาก (คอร์ด)
ศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา
คำร้อง : สะเลอปี้
ทำนอง/เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
 โฆษณา