หน้าแรก » คาราบาว » คอร์ดเพลง คนไร้ค่า – คาราบาว (คอร์ดง่ายๆ)

คอร์ดเพลง คนไร้ค่า – คาราบาว (คอร์ดง่ายๆ)


INTRO | Bm A | D | ( 2 Times )

 
เก็บเอาไว้เถิด
นะ 
 
ฉันมันคนไร้
Bm 
ค่า
 
จะคู่ค
วรกับความไ
ว้ใจ
 
ดอกไม้สีสดส
วย 
 
หอมกระจายไก
Bm 
ลถิ่น
 
แมลง
บินมารุมตอมมากม
าย
 
ฝากความรักของ
ฉัน 
 
นั้นคือความห่ว
Bm 
งใย
 
อยากให้เธอก้าวไ
กลพ้นแดนดงพง
Bm 
หนาม
 
อยากให้เธอมั่น
จำคำที่เคยพร่ำ
Bm 
สอน
 
นอนหลับลงครั้
งใดให้ฝันดีมี
Bm 
ฝัน
 
ห็นเดือนยามห
ลับใหล..
D7 

 
ฝันของเธอจง
สีทอง 
 
คล้องด้วยพวงมา
ลัย
 
ฝันของเธอลอยล่องไ
ป 
 
ไต่ตามโค้งรุ้งเจ็ด
สี
 
อนาคตงดง
ามมีแก้วสามดวงในใจ
 
มีคนเป็นห่วงเป็นใย ห่มผ้าให้ยามหนา
วเหน็บ

 
เก็บเอาไว้เถิด
นะ 
 
ฉันมันคนไ
Bm 
ร้ค่า
 
ไม่คู่ค
วรกับความไ
ว้วาง
 
โลกใบนี้กว้า
งนัก 
 
พร้อมให้คนก้า
Bm 
วเดิน
 
ต้องเผ
ชิญกับปัญหาหลายอ
ย่าง

 
แต่อย่าพึ่งท้
อแท้ 
 
แม้ฉันไม่เคีย
Bm 
งข้าง
 
อยากให้เธอเดินท
างถึงที่ปราร
Bm 
ถนา
 
แต่ให้เธอหั
นมายิ้มให้คนข้า
Bm 
งหลัง
 
ยังเป็นกำลั
งใจให้รู้ว่าเธอ
Bm 
มีสุข
ฉันก็สุขเห
มือนเธอ..

INSTRU | Bm A | D | Bm A | D D7 |
INSTRU | G | D | A | D D7 |

 
ฝันของเธอจง
สีทอง 
 
คล้องด้วยพวงมา
ลัย
 
ฝันของเธอลอยล่องไ
ป 
 
ไต่ตามโค้งรุ้งเจ็ด
สี
 
อนาคตงดง
ามมีแก้วสามดวงในใจ
 
มีคนเป็นห่วงเป็นใย ห่มผ้าให้ยามหนา
วเหน็บ

 
เก็บเอาไว้เถิด
นะ 
 
ฉันมันคนไ
Bm 
ร้ค่า
 
ไม่คู่ค
วรกับความไ
ว้วาง
 
โลกใบนี้กว้า
งนัก 
 
พร้อมให้คนก้า
Bm 
วเดิน
 
ต้องเผ
ชิญกับปัญหาหลายอ
ย่าง

 
แต่อย่าพึ่งท้
อแท้ 
 
แม้ฉันไม่เคีย
Bm 
งข้าง
 
อยากให้เธอเดินท
างถึงที่ปราร
Bm 
ถนา
 
แต่ให้เธอหั
นมายิ้มให้คนข้า
Bm 
งหลัง
 
ยังเป็นกำลั
งใจให้รู้ว่าเธอ
Bm 
มีสุข
ฉันก็สุขเห
มือนเธอ..

 
เก็บเอาไว้เถิด
นะ 
 
ฉันมันคนไ
Bm 
ร้ค่า
 
ไม่
คู่ควรกับความไว้ใ
จ 
 

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง คนไร้ค่า (คอร์ด)
ศิลปิน คาราบาว
 โฆษณา