คอร์ดเพลง บิ๊กสุ – คาราบาว

  
Text   

 
สองผู้ยิ่ง
D 
ใหญ่ 
 
ที่ใครใครรู้จัก
A 
ดี
 
นักเลงเรียก
D 
พี่ 
 
มีแต่คนนับ
A 
ถือ
 
เขาชื่อบิ๊ก
D 
สุ สุรพล สุร
A 
ชัย
 
แห่งวงการดน
E7 
ตรีไทย 
 
อาจารย์ใหญ่ของ
A 
พวกเรา

 
บิ๊กเอยบิ๊ก
D 
สุ สุรพล สุร
A 
ชัย
 
ตำนานการดน
E7 
ตรีไทย 
 
ที่ยุคสมัยต้องเป
A 
ลี่ยนแปลง
 
สุรพลคน
D 
เก่า 
 
เขาเป็นชายชาวสุ
A 
พรรณ
 
แต่สุรชัยพี่
D 
ท่าน 
 
นั้นเป็นชาวเมือง
A 
สุรินทร์
 
สองคนสอง
D 
แบบ 
 
แยบยลแบบละ
A 
คน
 
ถ้าลูกทุ่งต้อง
E7 
สุรพล 
 
สุรชัยเพื่อชี
A 
วิต

 
บิ๊กเอยบิ๊ก
D 
สุ สุรพล สุร
A 
ชัย
 
ตำนานการดน
E7 
ตรีไทย ที่ใครๆ ไม่
A 
เคยลืม

INSTRU | A | A | A | A Bb B C C# |
INSTRU | D | D | A | A | E7 | E7 | A7 | A7 |

 
สิบหกปีแห่งความห
A 
ลัง…

 
บิ๊กเอยบิ๊ก
D 
สุ สุรพล สุร
A 
ชัย
 
ตำนานการดน
E7 
ตรีไทย ที่ใครๆ ไม่
A 
เคยลืม

 
สองผู้ยิ่ง
D 
ใหญ่ 
 
ที่ใครใครรู้จัก
A 
ดี
 
นักเลงเรียก
D 
พี่ 
 
นักดนตรีเขานับ
A 
ถือ
 
เขาชื่อบิ๊ก
D 
สุ สุรพล สุร
A 
ชัย
 
แห่งวงการดน
E7 
ตรีไทย
 
สุรชัยจะโซ
A 
โล่ เอ้า สุรชัย โซโล่เลย
 

INSTRU | A | A | A | A |
INSTRU | D | D | A | A |
INSTRU | E7 | E7 | A | A |

A 
คนกับคนทำนาประสาคน
 
คนกับควายทำนาประสาควาย
 
D 
คนกับควายทำนาประสาควาย
A 
คนกับคนทำนาประสาคน
E7 
คนกับควายทำนาประสาควาย
A 
ควายกับควายทำนาประสาควาย

 
บิ๊กเอยบิ๊ก
D 
สุ สุรชัย จันทิ
A 
มากร
 
ศิลปินพ
E7 
เนจร 
 
อนุสรณ์
A 
สิบสี่ตุลา

 
เพราะสุรพลตาย
D 
แล้ว 
 
แต่สุรชัยยัง
A 
อยู่
 
บางคนก็เรียก
D 
ครู 
 
บางคนก็เรียกอา
A 
จารย์
 
ชื่อเล่นของบิ๊ก
D 
สุ เขาชื่อบิ๊กหงา คารา
A 
วาน
 
ร้องเพลงมาตั้ง
E7 
นาน 
 
ยังไม่มีบ้านจะ
A 
อยู่

OUTRO | A | A | A |
OUTRO | D | D | A | A | E7 | E7 | A |
OUTRO | A | A | A | A | A Bb B C C# |
OUTRO Fade out…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง บิ๊กสุ (คอร์ด)
ศิลปิน คาราบาว
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend