หน้าแรก » คาราบาว » คอร์ดเพลง บิ๊กสุ – คาราบาว

คอร์ดเพลง บิ๊กสุ – คาราบาว


 
สองผู้ยิ่ง
ใหญ่ 
 
ที่ใครใครรู้จัก
ดี
 
นักเลงเรียก
พี่ 
 
มีแต่คนนับ
ถือ
 
เขาชื่อบิ๊ก
สุ สุรพล สุร
ชัย
 
แห่งวงการดน
E7 
ตรีไทย 
 
อาจารย์ใหญ่ของ
พวกเรา

 
บิ๊กเอยบิ๊ก
สุ สุรพล สุร
ชัย
 
ตำนานการดน
E7 
ตรีไทย 
 
ที่ยุคสมัยต้องเป
ลี่ยนแปลง
 
สุรพลคน
เก่า 
 
เขาเป็นชายชาวสุ
พรรณ
 
แต่สุรชัยพี่
ท่าน 
 
นั้นเป็นชาวเมือง
สุรินทร์
 
สองคนสอง
แบบ 
 
แยบยลแบบละ
คน
 
ถ้าลูกทุ่งต้อง
E7 
สุรพล 
 
สุรชัยเพื่อชี
วิต

 
บิ๊กเอยบิ๊ก
สุ สุรพล สุร
ชัย
 
ตำนานการดน
E7 
ตรีไทย ที่ใครๆ ไม่
เคยลืม

INSTRU | A | A | A | A Bb B C C# |
INSTRU | D | D | A | A | E7 | E7 | A7 | A7 |

 
สิบหกปีแห่งความห
ลัง…

 
บิ๊กเอยบิ๊ก
สุ สุรพล สุร
ชัย
 
ตำนานการดน
E7 
ตรีไทย ที่ใครๆ ไม่
เคยลืม

 
สองผู้ยิ่ง
ใหญ่ 
 
ที่ใครใครรู้จัก
ดี
 
นักเลงเรียก
พี่ 
 
นักดนตรีเขานับ
ถือ
 
เขาชื่อบิ๊ก
สุ สุรพล สุร
ชัย
 
แห่งวงการดน
E7 
ตรีไทย
 
สุรชัยจะโซ
โล่ เอ้า สุรชัย โซโล่เลย
 

INSTRU | A | A | A | A |
INSTRU | D | D | A | A |
INSTRU | E7 | E7 | A | A |

คนกับคนทำนาประสาคน
 
คนกับควายทำนาประสาควาย
 
คนกับควายทำนาประสาควาย
คนกับคนทำนาประสาคน
E7 
คนกับควายทำนาประสาควาย
ควายกับควายทำนาประสาควาย

 
บิ๊กเอยบิ๊ก
สุ สุรชัย จันทิ
มากร
 
ศิลปินพ
E7 
เนจร 
 
อนุสรณ์
สิบสี่ตุลา

 
เพราะสุรพลตาย
แล้ว 
 
แต่สุรชัยยัง
อยู่
 
บางคนก็เรียก
ครู 
 
บางคนก็เรียกอา
จารย์
 
ชื่อเล่นของบิ๊ก
สุ เขาชื่อบิ๊กหงา คารา
วาน
 
ร้องเพลงมาตั้ง
E7 
นาน 
 
ยังไม่มีบ้านจะ
อยู่

OUTRO | A | A | A |
OUTRO | D | D | A | A | E7 | E7 | A |
OUTRO | A | A | A | A | A Bb B C C# |
OUTRO Fade out…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง บิ๊กสุ (คอร์ด)
ศิลปิน คาราบาว
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :