คอร์ดเพลง นาวารัฐบุรุษ – คาราบาว

  
Text   

INTRO | F G | C G/B Am G | F G | Am |

F 
  มันเป็นการลง
G 
ทุน
 
  ที่ต้อง
C 
ใช้ทั้ง
G/B 
เลือดและ
Am 
เนื้อ  
G 
F 
  เกียรติของนัก
G 
รบชายชาติท
Am 
หาร
F 
  ทั้งทั้งที่พวก
G 
คุณ
 
  เริ่ม
C 
ต้นจากผู้
G/B 
คอยประ
Am 
สาน  
G 
F 
  เห็นความสำ
G 
คัญในประชาธิป
Am 
ไตย

F 
  แต่แล้วกาลเว
G 
ลา
 
  ได้ชัก
C 
พาให้
G/B 
เรือกาง
Am 
ใบ  
G 
F 
  นาวาทหาร
G 
ไทยต้องออกทะ
Am 
เล
F 
  เรือรบทหาร
G 
ไทย
 
  คงไม่
C 
ใช่แค่
G/B 
เรือตัง
Am 
เก  
G 
F 
  เหล่าทหาร
G 
ไทยยิ่งไม่ใช่ชาว
Am 
เล

INSTRU | F G | C G Am G | F G | Am |

F 
  มีประชาธิป
G 
ไตย
 
  แต่เนื้อ
C 
ในอะ
G/B 
ไรก็ไม่
Am 
รู้  
G 
F 
  ที่เห็นและเป็น
G 
อยู่ ดูขี้เหร้ ขี้
Am 
เหร่
F 
  ปฏิรูปการ
G 
เมือง
 
  เป็น
C 
วลีที่
G/B 
ฟังดูเ
Am 
ท่ห์  
G 
F 
  การเมืองเจ้า
G 
เล่ห์อย่าไปไว้ใจ
Am 
ใคร

F 
  มีแต่ประชา
G 
ชน
 
  ถ้าอยาก
C/B 
อยู่กับปร
G 
ะชาธิป
Am 
ไตย  
G 
F 
  ต้องปลูกฝั่งกัน
G 
ใหม่ระดับวัฒน
Am 
ธรรม
F 
  ตื่นเถิดประชา
G 
ชน
 
  ที่เป็น
C 
อยู่มัน
G 
แค่ขำ
Am 
ขำ  
G 
F 
  ประชาธิป
G 
ไตยใช่เช้าคำเ
Am 
ย็นคำ

INSTRU | F G | C G Am G | F G | Am | ( 2 Times )

F 
  เมื่อมีการลง
G 
ทุน
 
  ที่ท้า
C 
ทายสาย
G/B 
ตาประชา
Am 
ชาติ  
G 
F 
  นี่คือโอ
G 
กาส 
 
แห่งรัฐบุ
Am 
รุษ
F 
  เรือรบหรือตัง
G 
เก
 
  หน
C 
นี้เห็น
G/B 
ทีต้องพิ
Am 
สูจน์  
G 
F 
  จุดเปลี่ยนประเทศ
G 
ไทยอยู่ที่ท่านผู้
Am 
นำ
F 
  จุดเปลี่ยนประเทศ
G 
ไทย
 
  อยู่ที่
C 
ท่านกำ
G/B 
ลังจะ
Am 
ทำ  
G 
F 
  จุดเปลี่ยนประเทศ
G 
ไทยอยู่ที่ท่านผู้
Am 
นำ
F 
  จุดเปลี่ยนประเทศ
G 
ไทย
 
  อยู่ที่
C 
ท่านกำ
G/B 
ลังกระ
Am 
ทำ  
G 
F 
  ให้โลกได้จด
G 
จำ.. 
 
รัฐบุ
Am 
รุษ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง นาวารัฐบุรุษ (คอร์ด)
ศิลปิน คาราบาว
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend