หน้าแรก » คาราบาว » คอร์ดเพลง นาวารัฐบุรุษ – คาราบาว

คอร์ดเพลง นาวารัฐบุรุษ – คาราบาว


INTRO | F G | C G/B Am G | F G | Am |

  มันเป็นการลง
ทุน
 
  ที่ต้อง
ใช้ทั้ง
G/B 
เลือดและ
Am 
เนื้อ  
  เกียรติของนัก
รบชายชาติท
Am 
หาร
  ทั้งทั้งที่พวก
คุณ
 
  เริ่ม
ต้นจากผู้
G/B 
คอยประ
Am 
สาน  
  เห็นความสำ
คัญในประชาธิป
Am 
ไตย

  แต่แล้วกาลเว
ลา
 
  ได้ชัก
พาให้
G/B 
เรือกาง
Am 
ใบ  
  นาวาทหาร
ไทยต้องออกทะ
Am 
เล
  เรือรบทหาร
ไทย
 
  คงไม่
ใช่แค่
G/B 
เรือตัง
Am 
เก  
  เหล่าทหาร
ไทยยิ่งไม่ใช่ชาว
Am 
เล

INSTRU | F G | C G Am G | F G | Am |

  มีประชาธิป
ไตย
 
  แต่เนื้อ
ในอะ
G/B 
ไรก็ไม่
Am 
รู้  
  ที่เห็นและเป็น
อยู่ ดูขี้เหร้ ขี้
Am 
เหร่
  ปฏิรูปการ
เมือง
 
  เป็น
วลีที่
G/B 
ฟังดูเ
Am 
ท่ห์  
  การเมืองเจ้า
เล่ห์อย่าไปไว้ใจ
Am 
ใคร

  มีแต่ประชา
ชน
 
  ถ้าอยาก
C/B 
อยู่กับปร
ะชาธิป
Am 
ไตย  
  ต้องปลูกฝั่งกัน
ใหม่ระดับวัฒน
Am 
ธรรม
  ตื่นเถิดประชา
ชน
 
  ที่เป็น
อยู่มัน
แค่ขำ
Am 
ขำ  
  ประชาธิป
ไตยใช่เช้าคำเ
Am 
ย็นคำ

INSTRU | F G | C G Am G | F G | Am | ( 2 Times )

  เมื่อมีการลง
ทุน
 
  ที่ท้า
ทายสาย
G/B 
ตาประชา
Am 
ชาติ  
  นี่คือโอ
กาส 
 
แห่งรัฐบุ
Am 
รุษ
  เรือรบหรือตัง
เก
 
  หน
นี้เห็น
G/B 
ทีต้องพิ
Am 
สูจน์  
  จุดเปลี่ยนประเทศ
ไทยอยู่ที่ท่านผู้
Am 
นำ
  จุดเปลี่ยนประเทศ
ไทย
 
  อยู่ที่
ท่านกำ
G/B 
ลังจะ
Am 
ทำ  
  จุดเปลี่ยนประเทศ
ไทยอยู่ที่ท่านผู้
Am 
นำ
  จุดเปลี่ยนประเทศ
ไทย
 
  อยู่ที่
ท่านกำ
G/B 
ลังกระ
Am 
ทำ  
  ให้โลกได้จด
จำ.. 
 
รัฐบุ
Am 
รุษ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง นาวารัฐบุรุษ (คอร์ด)
ศิลปิน คาราบาว
 โฆษณา