หน้าแรก » ป้าง นครินทร์ » คอร์ดเพลง พี่ชาย – ป้าง นครินทร์

คอร์ดเพลง พี่ชาย – ป้าง นครินทร์


INTRO | A | D | A | D |

  เธอบอกว่า
รักเรา
  มองเราเหมือน
พี่ชาย
 
ไม่คิดไม่เ
ห็นเราเป็นอย่า
งอื่นเลย
  เธอเอ่ยอย่าง
นี้มา
  ทำเอาเราเ
งียบไป
 
  ทั้งทั้งที่
ใจ 
 
แหลกส
ลาย

  ถ้างั้นที่แ
ล้วมา
 
  เธอ
คงไม่คิดเหมือน
เรา
  เรามันเ
ข้าข้างตัวเองมากไ
  ถ้ารักเหมือน
พี่ชาย
 
  ก็ก
ลายเป็นเรารัก
เก้อ
 
  และถ้าเธอ
รู้คงน่าล
ะอาย

INSTRU | A | D |

  เจ็บปวดและเ
สียใจ
  ใครรู้คงอ
ายเขา
 
  ชอบคิดชอบเห
มาเอาเองเรื่อย
ไป
  อยากบอกว่า
รักเธอ
  กลัวเธอจะ
เข้าใจ
 
  ว่าเป็นความรั
ก 
 
จากพี่
ชาย

  ถ้างั้นที่แ
ล้วมา
 
  เธอ
คงไม่คิดเหมือน
เรา
  เรามันเ
ข้าข้างตัวเองมากไ
  ถ้ารักเหมือน
พี่ชาย
 
  ก็ก
ลายเป็นเรารัก
เก้อ
 
  และถ้าเธอ
รู้คงน่าล
ะอาย

INSTRU | D E | A D | D E | A |
INSTRU | D E | A D | F G | A | F G | A |

  ถ้างั้นที่แ
ล้วมา
 
  เธอ
คงไม่คิดเหมือน
เรา
  เรามันเ
ข้าข้างตัวเองมากไ
  ถ้ารักเหมือน
พี่ชาย
 
  ก็ก
ลายเป็นเรารัก
เก้อ
 
  และถ้าเธอ
รู้คงน่าล
ะอาย

  จะเก็บเป็นเรื่
องราว
  ลึกลึกอยู่ในใ
 
  ไม่ให้เธอรู้
ถึงความเปลี่ยนแป
ลง
  เปลี่ยนบทเป็น
พี่ชาย 
 
 
พี่ชายต้องเ
ข้มแข็ง
 
  และพร้อมมาดู
แลเธอเ
สมอ
  เธอคน
นี้  
  น้องส
าว..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง พี่ชาย (คอร์ด)
ศิลปิน ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
 โฆษณา