หน้าแรก » คาราบาว » คอร์ดเพลง หำเทียม – คาราบาว

คอร์ดเพลง หำเทียม – คาราบาว


INTRO | A | A | D | A |
INTRO | A | F#m | Bm E7 | A |

นาหำมีน้อย
 
เหลือเพียงจ้อยร่
อย 
 
ข้อยทำมาหลาย
ปี
 
อย่าตัดรอนตอนข้าวไ
F#m 
ม่ดี
 
ช่วยหำสัก
Bm 
ที 
 
อยากมีเ
E7 
มียสัก
คน

INSTRU | A | A | D | A |
INSTRU | A | F#m | Bm E7 | A |

 
ความ
จนเป็นอุป
F#m 
สรรค
 
กีดขวางทาง
รักของชายโสดหญิง
สาว
 
รักกันชอบกันต้องกิน
F#m 
ข้าว
 
แต่งกันตัวเ
ปล่าจะเอาอะ
ไรทำ
กิน
 
ที่
Bm 
ดินหำยังต้อ
F#m 
งเช่า
 
หำก
ล่าวจะเอาอะ
E7 
ไรต่อ
รอง
 
น้องนางคงไม่เห็นใจ
F#m 
แน่
 
ปีนี้นาหำ
Bm 
แย่ 
 
หำคงต้อง
E7 
แก่ไปต
ามลำพัง

นาหำมีน้อย
 
เหลือเพียงจ้อยร่
อย 
 
ข้อยทำมาหลาย
ปี
 
อย่าตัดรอนตอนข้าวไ
F#m 
ม่ดี
 
ช่วยหำสัก
Bm 
ที 
 
อยากมีเ
E7 
มียสัก
คน

INSTRU | A | A | D | A |
INSTRU | A | F#m | Bm E7 | A |

 
ก่อน
นี้มีที่นาทำ
F#m 
เนา
 
อีตอนเค้าลงค่า
ข้าว 
 
หำเอาที่นาจำ
นอง
 
เหลือหน่อยเดียวพอได้เก็บเกี่ยวใส่
F#m 
ท้อง
 
ฝนไม่มาไม่
Bm 
มองท้องไม่
E7 
มีที่ไม่
พอ
 
ต้องขอ
Bm 
เช่าเงินเก่าหำลง
F#m 
หมด
 
ไม่ทำหำ
อดใครจะ
E7 
ปลดหนี้
สิน
 
ทำเท่าใดได้คนอื่นเอาไป
F#m 
กิน
 
ดอกที่จำนอง
Bm 
ดิน 
 
มันหินมัน
E7 
เกลือเ
ค็มเค็ม

นาหำมีน้อย
 
เหลือเพียงจ้อยร่
อย 
 
ข้อยทำมาหลาย
ปี
 
อย่าตัดรอนตอนข้าวไ
F#m 
ม่ดี
 
ช่วยหำสัก
Bm 
ที 
 
อยากมีเ
E7 
มียสัก
คน

INSTRU | A | A | D | A |
INSTRU | A | F#m | Bm E7 | A |
INSTRU ( 2 Times )

 
เมื่อไพร่
ฟ้าชาวนาใบหน้า
F#m 
มัน
 
ดังถูกเขาจับทำห
มัน 
 
อยู่กันไปตามย
ถา
 
เงินไม่มีขันหมากไม่ยก
F#m 
มา
 
แม่น้องนางบ้าน
นา 
 
เห็นใจเถิดห
นาหำพ
ยายาม
 
ความ
Bm 
จนถึงมันเป็นอุป
F#m 
สรรค
 
แต่ของชอบขอ
งรักใครจะ
E7 
หักใจ
ลง
 
เห็นวัวควายผสมหลอดแล้วนึก
F#m 
ปลง
 
อีกไม่นานหำ
Bm 
คง 
 
ต้องลงเข้า
E7 
คิว 
 
ผสม
เทียม

นาหำมีน้อย
 
เหลือเพียงจ้อยร่
อย 
 
ข้อยทำมาหลาย
ปี
 
อย่าตัดรอนตอนข้าวไ
F#m 
ม่ดี
 
ช่วยหำสัก
Bm 
ที 
 
อยากมีเ
E7 
มียสัก
คน

นาหำมีน้อย
 
เหลือเพียงจ้อยร่
อย 
 
ข้อยทำมาหลาย
ปี
 
อย่าตัดรอนตอนข้าวไ
F#m 
ม่ดี
 
ช่วยหำสัก
Bm 
ที 
 
อยากมีเ
E7 
มียสัก
คน..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

 โฆษณา