คอร์ดเพลง เจ้าตัวน้อยของแม่ – อ้อย กะท้อน

  
Text   

INTRO | A | C#m | F#m | C#m |
INTRO | Bm E | A | A |

 
เมื่อได้เห็น
รอยยิ้มน้อย 
 
 
เมื่อได้ยิ
C#m 
นเจ้าคอยเรียกหา
 
เจ้าไขว่คว้
F#m 
า.. 
 
ร้องไห้หาแ
C#m 
ม่
 
โลกทั้งใ
Bm 
บจะร้อนร
 
เหนื่อยเท่าไ
C#m 
รก็ตามแ
F#m 
ต่
 
ม่จะดูแลเจ้า
เอง

 
ให้เจ้าหนุ
นตักแม่เป็นหมอน
 
ให้เจ้านอ
C#m 
นนิทราหลับใหล
 
อย่าหวั่นใ
F#m 
จ 
 
ลูกแม่คนเก่
C#m 
 
แม่คุ้มคร
Bm 
องด้วยหัวใจ
 
ไม่ให้ใค
C#m 
รเขาข่มเห
F#m 
 
สองมื
Bm 
อนี้เอ
ง..ที่จะคอย
ประคอง

 
ไม่อาจเก็บเดื
Bm 
อนมาให้เจ้า
 
ได้แต่ชี้ดา
C#m 
วให้เจ้ามอง
 
เจ้าอย่าร้
อง 
 
แม่จะอุ้มจะกอดไ
ว้

 
เจ้าตัวน้อ
ยของแ
C#m 
ม่
 
คือรักแ
F#m 
ท้ของใ
C#m 
 
แม่ไม่หวั
F#m 
งใด 
 
C#m 
 
ขอแค่ให้
Bm 
เจ้าเป็นเด็กดี
 
เจ้าตัวน้อ
ยของแ
C#m 
ม่
 
แม่จะยื
F#m 
นดูอยู่ตรงนี้
C#m 
 
เฝ้
F#m 
ารอวัน..ที่เจ้
C#m 
ามี..
 
เส้นทา
Bm 
งดี ๆ  
.. 
 
เมื่อโตใหญ่

INSTRU | A | C#m | F#m | C#m |
INSTRU | Bm E | C#m F#m |
INSTRU | Bm E | A | A |

 
ไม่อาจเก็บเดื
Bm 
อนมาให้เจ้า
 
ได้แต่ชี้ดา
C#m 
วให้เจ้ามอง
 
เจ้าอย่าร้
อง 
 
แม่จะอุ้มจะกอดไ
ว้

 
เจ้าตัวน้อ
ยของแ
C#m 
ม่
 
คือรักแ
F#m 
ท้ของใ
C#m 
 
แม่ไม่หวั
F#m 
งใด 
 
C#m 
 
ขอแค่ให้
Bm 
เจ้าเป็นเด็กดี
 
เจ้าตัวน้อ
ยของแ
C#m 
ม่
 
แม่จะยื
F#m 
นดูอยู่ตรงนี้
C#m 
 
เฝ้
F#m 
ารอวัน..ที่เจ้
C#m 
ามี..
 
เส้นทา
Bm 
งดี ๆ  
.. 
 
เมื่อโตใหญ่

INSTRU | A | A |

 
เมื่อได้เห็น
รอยยิ้มน้อย 
 
 
เมื่อได้ยิน
C#m 
เจ้าคอยเรียกหา
 
เจ้าไขว่ค
F#m 
ว้า 
 
ร้องไห้หาแ
C#m 
ม่
 
โลกทั้งใ
Bm 
บจะร้อนร
 
เหนื่อยเท่าไ
C#m 
รก็ตามแ
F#m 
ต่
 
Bm 
ม่จะดู
แลเจ้าเอ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง เจ้าตัวน้อยของแม่ – อ้อย กะท้อน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend