คอร์ดเพลง 250 สอพลอ – Rap Against Dictatorship, feat. Liberate P, Dif Kids, K.Aglet, G-Bear & Hockhacker

  
Text   

คอร์ดเพลง 250 สอพลอ- Rap Against Dictatorship

Rap Against Dictatorshi

คอร์ดเพลง 250 สอพลอ

ศิลปิน : Rap Against Dictatorshi

แนวเพลง : #แร็พ

Single : 250 สอพลอ

คีย์คอร์ดเพลง 250 สอพลอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง 250 สอพลอ - Rap Against Dictatorship
คอร์ด

 
สิทธิ์
C#m 
ที่ต้องมี 
 
แต่ไม่มี
เพราะคนสอพลอ
 
สิทธิ์
C#m 
ที่ต้องมี 
 
แต่ไม่มี
เพราะคนสอพลอ
 
สิทธิ์
C#m 
ที่ต้องมี 
 
แต่ไม่มี
เพราะคนสอพลอ
 
สิทธิ์
C#m 
ที่ต้องมี 
 
แต่ไม่มี
เพราะคนสอพลอ

 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. รัฐธ
รรมนูญแม่งสอพลอ…
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. ชี้นิ้ว
เลือกคนมาสอพลอ
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. กกต. ก็
สอพลอ…
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. ที่ม
าของพวกมึงแม่งสอพลอ…
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. โหวต
ในสภาแม่งสอพลอ
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. ไม่อ
ยากพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอ
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. ขึ้น
ต้นด้วยสอ 
 
ลงด้วยอ้อ
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. 250
 คนสอพลอ

 
โบกธง
C#m 
สามสี 
 
ยกมือไหว้สามที
 
พวกเราเป็น
คนดีที่สุดในปฐพี
 
ก็หลังจากนั้น
C#m 
สี่ปี 
 
ไม่เหมือนถ้อยคำวลี
 
คนจริง
ที่จะเลือกก็ถูกจำกัดเรื่องเก้าอี้
 
บางคน
C#m 
ก็น้อมนำด้วยคำสอน
 
บางคนก็คัดค้าน
บอกกัญชามันพาหลอน
 
ขอแค่ทำจริง
C#m 
ไม่เอาสิ่งที่สนอง
 
หาเสียงกันไปทำไม
ถ้าคืนนั้นหมายังหอน

 
การ
C#m 
เลือกตั้งมันน่าตลก 
 
มีบ
างคนช่วยเลือกนายก
 
กล่อง
C#m 
เลือกตั้งไม่น่าเคารพ 
 
เล่น
ลูกไม้คล้ายอุซป
 
ปาก
C#m 
มหัศจรรย์สอพลอพี่น้องกันไปวัน 
 
 
ปากกา
ในมือจะเลือกใครกัน
หรือเราต้องเลือกตามกรรมพันธุ์
 
เลว
C#m 
ก็เลวทุกวัน 
 
ไม่เอาคนคนดีแค่ในบางวัน
 
ไม่ใช่คนดูใ
นอัฒจันทร์ 
 
ประเทศกูเจ๊งใครรับประกัน

 
ประ
C#m 
จบสอพลอไม่ใช่เรื่องแปลก
 
ที่ตั้
งตารอมีแต่เพื่อนแดก
 
ที่มึ
C#m 
งกินอยู่มันไม่มีรสชาติ
 
อยาก
มีอำนาจ 
 
คุณค่าเขาวัดที่เครื่องแบบ
 
ที่มึ
C#m 
งบอกไม่แฟร์
 
กูไม่แล
ตอแย 
 
วอแวกูก็ไม่แคร์หรอก
 
You
C#m 
 know who i am
 
อย่าจอแจ
งอแง 
 
แค่กลโกงในมือกูแบออก

 
พวก
C#m 
มึงมี plan แต่ไม่มี point
 
มีอุ
ดมการณ์มีแรงแต่ไม่มี 
 
voice
 
อำนาจ
C#m 
ของกูล้นมืออย่าให้มี 
 
noise
 
เข้าใจที่
กูพูด แล้วมึงต้อง choose me boy
 
เล่น
C#m 
น้ำตาแทบย้อย
 
ออกคำสั่ง
เรียบร้อย 
 
และข้าน้อยห้ามติ
 
50
C#m 
ล้านคน เริ่มจะไม่มี choice
 
เพราะว่ามีข้
าน้อย ตั้ง 
 
250

 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. รัฐธ
รรมนูญแม่งสอพลอ…
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. ชี้นิ้ว
เลือกคนมาสอพลอ
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. กกต. ก็
สอพลอ…
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. ที่ม
าของพวกมึงแม่งสอพลอ…
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. โหวต
ในสภาแม่งสอพลอ
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. ไม่อ
ยากพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอ
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. ขึ้น
ต้นด้วยสอ 
 
ลงด้วยอ้อ
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. 250
 คนสอพลอ

 
สิทธิ์
C#m 
ที่ต้องมี 
 
แต่ไม่มี
เพราะคนสอพลอ
 
สิทธิ์
C#m 
ที่ต้องมี 
 
แต่ไม่มี
เพราะคนสอพลอ
 
สิทธิ์
C#m 
ที่ต้องมี 
 
แต่ไม่มี
เพราะคนสอพลอ
 
สิทธิ์
C#m 
ที่ต้องมี 
 
แต่ไม่มี
เพราะคนสอพลอ

 
หยุดหลอก
C#m 
ตัวเองมึงอย่าแถ
 
ได้จะคืบ
จะเอาศอกมึงอย่ามักมาก
 
หวงตำแหน่ง
C#m 
หวงก้างมึงไม่ได้รักชาติ
 
และกูโครต
ไม่พอใจอยากให้มึงรับทราบ
 
มึงมันไม่เ
C#m 
หมาะสม 
 
จงสำเหนียกตัวเองบ้าง
 
อยากกระโดด
ถีบปากแต่กูเองก็เกรงว่า
 
ต้อง
C#m 
ควบคุมอารมณ์ไม่อยากให้ตัวกูเองบ้า
 
ตอนมึง
เคารพคนผิดเหมือนกับ 
 
ยืนตรงร้องเพลงชาติ

 
ถ้าพูด
C#m 
ถึงจำพวกคนสอพลอ
 
จำนวน
เหล่านั้นมีผบ. 
 
เผ่าลับ
 
จำนวน
C#m 
ที่เหลือคือคนที่ถูกเลือก
 
จากกลุ่ม
 คน สิ้น ชื่อ. เหล่านั้น
 
ให้คั
C#m 
ดเลือกกันเอง 
 
ให้เค้าเลือกกันมา
 
แล้ว
มาจบที่การแต่งตั้ง
 
จัด
C#m 
ให้เลือกผู้แทน 
 
แต่มึงคุมชะตา
 
มึง
อย่าหวังว่าคนไม่แบ่งข้าง

 
f*ck
C#m 
 you 
 
คนที่ชอบประจบสอพลอ
 
และ
ที่กูไม่ใช้ ว แหวน
 
เพราะกูไ
C#m 
ม่อยากไปที่ 
 
สน.
 
ในคดีเ
ผด็จการที่มึงวางแผน
 
ประ
C#m 
ชาชน เลือกผู้แทน ในครั้งนี้
 
เอา
อำนาจ คนสอพลอ เข้ามาชี้
 
มอบ
C#m 
หน้าที่ นั่งสปา คุมอำนาจ
 
ได้สอพลอ
 250 
 
มาคุมชาติ

 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. รัฐธ
รรมนูญแม่งสอพลอ..
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. ชี้นิ้ว
เลือกคนมาสอพลอ
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. กกต. ก็
สอพลอ..
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. ที่ม
าของพวกมึงแม่งสอพลอ..
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. โหวต
ในสภาแม่งสอพลอ
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. ไม่อ
ยากพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอ
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. ขึ้น
ต้นด้วยสอ 
 
ลงด้วยอ้อ
 
สอ
C#m 
พลอ.. สอพลอ.. 250
 คนสอพลอ

 
สิทธิ์
C#m 
ที่ต้องมี 
 
แต่ไม่มี
เพราะคนสอพลอ
 
สิทธิ์
C#m 
ที่ต้องมี 
 
แต่ไม่มี
เพราะคนสอพลอ
 
สิทธิ์ที่ต้องมี แต่ไม่มี เพราะคนสอพลอ
 
 
สิทธิ์ที่ต้องมี แต่ไม่มี เพราะคนสอพลอ
 

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

RAP AGAINST DICTATORSHIP – “250 สอพลอ”
Feat. Liberate P, Dif Kids, K.Aglet, G-Bear & Hockhacker
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend