หน้าแรก » คาราบาว » คอร์ดเพลง ทับหลัง – คาราบาว

คอร์ดเพลง ทับหลัง – คาราบาว


INTRO | F#m G | A Bm | ( 8 Times )

Bm 
เราขอเอาคืน 
 
ของของ
เราเขาเอา
Bm 
ไป
 
เอาของเราไป ของคน
ไทยไปทำ
Bm 
ไม
เฮลิคอป
เตอร์มาทำ
ศึก 
 
ถึงเวียด
Bm 
นาม
 
ตั้ง
ฐานบนแดน
ไทย 
 
ขนเอา
ไปทุกสิ่งทุก
F#7 
อย่าง

Bm 
คิดจะมาขอ 
 
ตั้งฐาน
ต่อในเมือง
Bm 
ไทย
 
คิดจะมาง้อ ตั้งฐาน
ทัพในเมือง
Bm 
ไทย
เมืองพระนา
รายณ์ 
 
ทรงหาย
ไปกับทับ
Bm 
หลัง
ฝังในศักดิ์
ศรี 
 
ที่คน
ไทยมิเ
คยลืมเ
Bm 
ลือน
F#m 
นารายณ์ 
 
นา
รายณ์ 
 
นา
รายณ์ 
 
นา
Bm 
รายณ์  
F#m 
นารายณ์
 
นา
รายณ์ 
 
นา
รายณ์ 
 
ทับ
Bm 
หลัง

INSTRU | F#m G | A Bm |

Bm 
นารายณ์บรรทม 
 
ความชื่น
ชมในชน
Bm 
ชาติ
 
นารายณ์บรรทมเราชื่น
ชมไทยเป็น
Bm 
ชาติ
 
มี
ประวัติ
ศาสตร์ 
 
บนแผ่น
ดินแดนขวาน
Bm 
ทอง
 
คล้อง
ใจไทยทุก
รุ่นสืบชาติตระ
กูลวัฒน
F#7 
ธรรม

Bm 
นารายณ์ทับหลัง 
 
ไปอยู่
ยังชิคา
Bm 
โก้
 
นารายณ์ทับหลัง ตั้งอยู่
ยังชิคา
Bm 
โก้
เป็นแท่นหินพัน
โล 
 
ให้เด็ก
ถามเอามาจาก
Bm 
ไหน
 
ไม่
สนหรอกพระนา
รายณ์ 
 
ไม่
ใช่ไมเ
คิล 
 
แจ็ค
Bm 
สัน

INSTRU | D A | G Bm | ( 3 Times )
INSTRU | D A | F#7 |

Bm 
ฮา ฮา ฮา ฮา ( ฮา ฮา ฮา ฮา )
ฮา ฮา ฮา ฮา ( ฮา ฮา ฮา ฮา )
 
เอาไม
F#m 
เคิล 
 
แจ็คสันคืน
ไป
 
( เอา
A7 
พระนารายณ์คืน
Bm 
มา 
 
)

( * ) ( * ) ( * ) ( * )

INSTRU | F#m G | A Bm | ( 2 Times )

Bm 
เพราะเราต่างกัน 
 
แตกต่าง
กันตรงหัว
Bm 
ใจ
 
เพราะเราต่างกัน ต่างกัน
ตรงความเข้า
Bm 
ใจ
ทับหลังนา
รายณ์ 
 
ไทยใช้
เหนี่ยวรั้งความ
Bm 
ดี
 
แต่
คุณมีประ
ดับบารมี 
 
สะสมสิ่ง
นี้เป็นรสนิ
F#7 
ยม

Bm 
คิดคนละทาง 
 
ไม่มี
ทางสร้างสัน
Bm 
ติ
 
คิดคนละทาง ไม่มี
ทาง 
 
ไม่มี
Bm 
ทาง
เทพีสันติ
ภาพ 
 
ยืนหลับ
ในไร้จุดห
Bm 
มาย
 
แค่
ทับหลังนา
รายณ์ 
 
คุณยัง
ทับห
ลังคนไ
Bm 
ทย

( * ) ( * ) ( * ) ( * )

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

คาราบาว – ทับหลัง
 โฆษณา