หน้าแรก » Getsunova » คอร์ดเพลง เหตุผลที่ไม่มีเหตุผล – Getsunova

คอร์ดเพลง เหตุผลที่ไม่มีเหตุผล – Getsunova


INTRO | G | Am | C | D |

 
  อาจจะมีเป็นบาง
ที
Am 
  ที่ฉันนั้นทำอะ
ไรให้เธอ 
 
ไม่
พอใจ
 
  อาจจะมีเป็นบาง
คราว
Am 
  ที่ฉันนั้นเป็นห่วง
เธอมากจนไม่มี
เหตุผล

 
แต่อย่า
โกรธ 
 
ฉัน
Am 
เลย
 
เพราะ
ฉันไม่คิดทำเธอรู้สึก
แบบนั้น
 
ให้โอ
กาส 
 
ฉัน
Am 
ที
 
โปรด
ลองให้เวลาฉันอธิ
บาย 
 
กับเธอ

 
* ว่าเหตุ
ผล 
 
ที่ฉันไม่มี
Am 
เหตุผล
 
ก็เพราะว่ารัก
เธอ 
 
ได้
โปรดเธอเข้าใจ
 
อยาก
ขอ 
 
ขอร้องให้เธอ
Am 
ฟังฉัน
 
ฟังเสียงที่ก้อง
Em 
ข้างใน 
 
และ
เธอจะเข้าใจ
 
ทุก
สิ่งฉันทำไปเพราะรักเธอ

INSTRU | G | Am | C | D |

 
  อาจจะรู้สึกไม่
ดี
Am 
  หากฉันนั้นเป็นห่วง
เธอน้อยกว่า 
 
ที่
เคยเป็น
 
ความตั้งใจที่
มี
Am 
  คือขอดูแลแต่
เธอให้ดีไม่มี
ขาดหาย

 
  แต่อย่า
Am 
โกรธ 
 
ฉัน
Bm 
เลย
 
  โปรด
ลองให้เวลาฉันอธิ
บาย 
 
กับเธอ

( * )

INSTRU | Em | Am | C | G D |
INSTRU | Em | Am | C | D |

 
ว่าเหตุ
ผล 
 
ที่ฉันไม่มี
Am 
เหตุผล
 
ก็เพราะว่ารัก
เธอ 
 
ได้
โปรดเธอเข้าใจ
 
อยาก
ขอ 
 
ขอร้องให้เธอ
Am 
ฟังฉัน
 
ฟังเสียงที่ก้อง
Em 
ข้างใน 
 
และ
เธอจะเข้าใจ
 
ทุก
สิ่งฉันทำไป

 
ว่าเหตุ
Em 
ผล 
 
ที่ฉันไม่มี
Am 
เหตุผล
 
ก็เพราะว่ารัก
เธอ 
 
ได้
โปรดเธอเข้าใจ
 
อยาก
ขอ 
 
ขอร้องให้เธอ
Am 
ฟังฉัน
 
ฟังเสียงที่ก้อง
Em 
ข้างใน 
 
และ
เธอจะเข้าใจ
 
ทุก
สิ่งฉันทำไปเพราะรักเธอ..

OUTRO | G | Am | C | D | ( 2 Times ) | G |

Getsunova – เหตุผลที่ไม่มีเหตุผล
คำร้อง/ ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง ปณต คุณประเสริฐ, คชภัค ผลธนโชติ
 โฆษณา