คอร์ดเพลง อ้ายยังบ่ลืม – ต่าย ทรายมูล

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง อ้ายยังบ่ลืม – ต่าย ทรายมูล


INTRO | Bm | F#m | G A | Bm |

Bm 
อ้ายบ่อาจสิลืมเรื่องราววัน
F#m 
วานที่มันผ่านมา
 
อยากบ
G 
อกหมดทั้งน้ำ
A 
ตาว่าอ้ายบ่ลื
D 
มเจ้า
 
ความทร
Bm 
งจำดี
A 
ๆ 
 
อ้ายค
F#m 
นนี้บ่ลืมฮั
Bm 
กเก่า
 
แม้น้
G 
องนั้นสิมีเขาอยู่เต็มหั
A 
วใจ

 
* ชี
Bm 
วิตต้องก้าวเดินไปในเมื่อหั
F#m 
วใจนั้นบ่มีเจ้า
 
ยอม
G 
รับว่าอ้ายมันเห
A 
งาเมื่อขาดเจ้
D 
าไป
 
มี
Bm 
สิทธิ์แค่
A 
คิดฮอด 
 
แต่
F#m 
บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจั่
Bm 
งได๋
 
G 
ภาพตอนนี้ของอ้าย 
 
ถ้ายังบ่
F# 
ตายอ้ายสิบ่ลืม

 
** เก็บภาพเก่าๆ ที่
G 
มี 
 
ว่าสองเฮา
A 
นี้ได้เคยฮั
Bm 
กกัน
 
บ่อาจสิลืมวัน
G 
นั้น 
 
ที่สัญญา
A 
กันว่าฮักกัน
D 
จนตาย
 
ภาพความห
G 
ลังยัง
A 
ฝังตรึง 
 
ความคิด
D 
ถึงบ่เ
A/C# 
คยเสื่อ
Bm 
มคลาย
A 
 
สิเ
G 
ก็บฮักไว้จนต
A 
าย 
 
อ้ายยั
Bm 
งบ่ลืม

( ดนตรี ) G A | D | G A | D | G A | D A/C# Bm A | G A | Bm |

( *, ** )

 
สิเ
G 
ก็บฮักไว้จนต
A 
าย 
 
อ้ายยั
Bm 
งบ่ลืม
 
สิเ
G 
ก็บฮักไว้จนต
A 
าย 
 
อ้ายยั
Bm 
งบ่ลืม
 
สิเ
G 
ก็บฮักไว้จนต
A 
าย… 
 
เพราะอ้าย…ยังบ่ลืม

OUTRO | G A | Bm | Bm |

เนื้อเพลง
อ้ายบ่อาจสิลืมเรื่องราววันวานที่มันผ่านมา
อยากบอกหมดทั้งน้ำตาว่าอ้ายบ่ลืมเจ้า
ความทรงจำดีๆ อ้ายคนนี้บ่ลืมฮักเก่า
แม้น้องนั้นสิมีเขาอยู่เต็มหัวใจ

ชีวิตต้องก้าวเดินไปในเมื่อหัวใจนั้นบ่มีเจ้า
ยอมรับว่าอ้ายมันเหงาเมื่อขาดเจ้าไป
มีสิทธิ์แค่คิดฮอด แต่บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจั่งได๋
สภาพตอนนี้ของอ้าย ถ้ายังบ่ตายอ้ายสิบ่ลืม

เก็บภาพเก่าๆ ที่มี ว่าสองเฮานี้ได้เคยฮักกัน
บ่อาจสิลืมวันนั้น ที่สัญญากันว่าฮักกันจนตาย
ภาพความหลังยังฝังตรึง ความคิดถึงบ่เคยเสื่อมคลาย
สิเก็บฮักไว้จนตาย อ้ายยังบ่ลืม

( ดนตรี )

ชีวิตต้องก้าวเดินไปในเมื่อหัวใจนั้นบ่มีเจ้า
ยอมรับว่าอ้ายมันเหงาเมื่อขาดเจ้าไป
มีสิทธิ์แค่คิดฮอด แต่บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจั่งได๋
สภาพตอนนี้ของอ้าย ถ้ายังบ่ตายอ้ายสิบ่ลืม

เก็บภาพเก่าๆ ที่มี ว่าสองเฮานี้ได้เคยฮักกัน
บ่อาจสิลืมวันนั้น ที่สัญญากันว่าฮักกันจนตาย
ภาพความหลังยังฝังตรึง ความคิดถึงบ่เคยเสื่อมคลาย
สิเก็บฮักไว้จนตาย อ้ายยังบ่ลืม

สิเก็บฮักไว้จนตาย อ้ายยังบ่ลืม
สิเก็บฮักไว้จนตาย อ้ายยังบ่ลืม
สิเก็บฮักไว้จนตาย เพราะอ้ายยังบ่ลืม
เพลง อ้ายยังบ่ลืม
ศิลปิน : ต่าย ทรายมูล บ้านเฮาเร็คคอร์ด
คำร้อง/ทำนอง : มาสใหญ่ หัวใจศิลปะ
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ แก้วเนตร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend