คอร์ดเพลง โกหกใช่ไหม – JORJOEY x GUITARZSK

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง โกหกใช่ไหม – JORJOEY x GUITARZSK


 
โกหกใช่ไ
A 
หม 
 
ที่บอกเธอรักกันจนวันต
B 
าย
 
ที่บอกว่ารักตั้งมากตั้ง
E/G# 
มาย 
 
สุดท้า
C#m 
ยก็ทิ้งฉันไป
 
โกหกใช่
A 
ไหม 
 
ที่บอกว่ายกหัวใจให้
B 
ฉัน
 
ที่เธอพูดไม่จริงสั
E/G# 
กคำ 
 
 
C#m 

 
ทุกเว
A 
ลาทุกนาที 
 
 
B 
ที่เราเคยร่วมทางมา
E/G# 
ทุกคืนวันและเวลา 
 
 
C#m 
มันไม่มีค่าใด
 
หัวใจดวง
A 
นี้ที่ฉันได้ฝากไว้
B 
เธอยังจำมันได้ไหม 
 
 
E/G# 
ฝันที่เราเคยวาดไว้
C#m 

 
* โกหกใช่ไ
A 
หม 
 
ที่บอกเธอรักกันจนวันต
B 
าย
 
ที่บอกว่ารักตั้งมากตั้ง
E/G# 
มาย 
 
สุ
C#m 
ดท้ายก็ทิ้งฉันไป
 
โกหกใช่ไ
A 
หม 
 
ที่บอกว่ายกหัวใจให้
B 
ฉัน
 
ที่เธอพูดไม่จริงสั
E/G# 
กคำ
 
เก็บเอาคำ
C#m 
นั้นของเธอนั้นคืนไป

A 
ทุกเวลาทุกนาที 
 
 
B 
ที่เราเคยร่วมทางมา
E/G# 
ทุกคืนวันและเวลา 
 
 
C#m 
มันไม่มีค่าใด

 
หัวใจดวง
A 
นี้ที่ฉันเคยได้ฝากไว้
 
B 
ธอยังจำมันได้ไหม 
 
 
E/G# 
ฝันที่เราเคยวาดไว้ 
 
 
C#m 

 
อ่ะ..บอกกับตั
A 
วเองว่าไม่เป็นไร 
 
ต้องฝืนยืนอยู่ให้ไหว
 
ต้องกลายเป็น
B 
คนที่เธอไม่ต้องการ
 
และแม้ว่ามันจะทรมานสักเท่
E/G# 
าไรก็เข้าใจ 
 
 
C#m 

 
ช่วง
A 
วันเวลาที่มีมา 
 
คบกันมาก็ปีกว่า
B 
พูดออกมาอย่าลีลาว่าเธอไม่รักฉั
E/G# 
นแล้ว 
 
ก็แค่นั้น
C#m 
มันจะไปยากอะไร

( * )

A 
รู้ทั้งรู้เธอหลอกกัน 
 
 
B 
ฉันก็ยังไม่หราบจำ
 
หั
E/G# 
วใจดวงนี้ที่บอบช้ำ 
 
 
C#m 
 
ช่วยบอกว่า
A 
รักสักครั้งจะได้ไหม
B 
ถ้าเกิดมันไม่มากไป 
 
เพรา
E/G# 
ะใจของฉันยังอ่อนไหว
C#m 

( *, * )

OUTRO | A | B | E/G# | C#m | ( 2 Times ) Fade out

เนื้อเพลง
โกหกใช่ไหม ที่บอกเธอรักกันจนวันตาย
ที่บอกว่ารักตั้งมากตั้งมาย สุดท้ายก็ทิ้งฉันไป
โกหกใช่ไหม ที่บอกว่ายกหัวใจให้ฉัน
ที่เธอพูดไม่จริงสักคำ

ทุกเวลาทุกนาที ที่เราเคยร่วมทางมา
ทุกคืนวันและเวลา มันไม่มีค่าใด
หัวใจดวงนี้ที่ฉันได้ฝากไว้
เธอยังจำมันได้ไหม ฝันที่เราเคยวาดไว้

โกหกใช่ไหม ที่บอกเธอรักกันจนวันตาย
ที่บอกว่ารักตั้งมากตั้งมาย สุดท้ายก็ทิ้งฉันไป
โกหกใช่ไหม ที่บอกว่ายกหัวใจให้ฉัน
ที่เธอพูดไม่จริงสักคำ
เก็บเอาคำนั้นของเธอนั้นคืนไป

ทุกเวลาทุกนาที ที่เราเคยร่วมทางมา
ทุกคืนวันและเวลา มันไม่มีค่าใด

หัวใจดวงนี้ที่ฉันได้ฝากไว้
เธอยังจำมันได้ไหม ฝันที่เราเคยวาดไว้

อ่ะ..บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไร ต้องฝืนยืนอยู่ให้ไหว
มันกลายเป็นคนที่เธอไม่ต้องการ
และแม้ว่ามันจะทรมานสักเท่าไรก็เข้าใจ

ช่วงวันเวลาที่มีมา คบกันมาก็ปีกว่า
พูดออกมาอย่าลีลาว่าเธอไม่รักฉันแล้ว ก็แค่นั้น
มันจะไปยากอะไร

โกหกใช่ไหม ที่บอกเธอรักกันจนวันตาย
ที่บอกว่ารักตั้งมากตั้งมาย สุดท้ายก็ทิ้งฉันไป
โกหกใช่ไหม ที่บอกว่ายกหัวใจให้ฉัน
ที่เธอพูดไม่จริงสักคำ
เก็บเอาคำนั้นของเธอนั้นคืนไป

รู้ทั้งรู้เธอหลอกกันฉันก็ยังไม่หราบจำ
หัวใจดวงนี้ที่บอบช้ำ
ช่วยบอกว่ารักสักครั้งจะได้ไหม
ถ้าเกิดมันไม่มากไป เพราะใจของฉันยังอ่อนไหว

โกหกใช่ไหม ที่บอกเธอรักกันจนวันตาย
ที่บอกว่ารักตั้งมากตั้งมาย สุดท้ายก็ทิ้งฉันไป
โกหกใช่ไหม ที่บอกว่ายกหัวใจให้ฉัน
ที่เธอพูดไม่จริงสักคำ
เก็บเอาคำนั้นของเธอนั้นคืนไป

โกหกใช่ไหม ที่บอกเธอรักกันจนวันตาย
ที่บอกว่ารักตั้งมากตั้งมาย สุดท้ายก็ทิ้งฉันไป
โกหกใช่ไหม ที่บอกว่ายกหัวใจให้ฉัน
ที่เธอพูดไม่จริงสักคำ
เก็บเอาคำนั้นของเธอนั้นคืนไป

ลึกๆ ข้างในใจ ยิ่งนานเท่าไหร่
ภาพเธอไม่เคยจะเลือนลาง
Song : โกหกใช่ไหม
Artist : JORJOEY , GUITARZSK
Written by : GUITARZSK , JORJOEY
GUITARZSK
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend