คอร์ดเพลง อ้ายคืนความสุข – ต้อม บาร์โค๊ด

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง อ้ายคืนความสุข – ต้อม บาร์โค๊ด


INTRO | Gm | Eb | ( 2 Times )
INTRO | Cm | D Gm | Cm F | Gm | Gm |

Gm 
เคย 
 
เป็นคนที่เ
Eb 
จ้านั้นฮักมาก 
 
 
Gm 
เขา 
 
เข้ามากระ
Eb 
ชากใจของเจ้าไป
 
อ้า
Cm 
ยคงสิดีบ่พอ 
 
ส่ำเขาแม่
D 
นบ่เจ้าจั่งถิ่
Gm 
มอ้าย
 
อยากไปก
Eb 
ะไป 
 
ตามใจเจ้าเท่
D 
านั้น

Gm 
เจ็บ 
 
ต้องเก็บอ
Eb 
าการกลั้นน้ำตาไว้ 
 
 
Gm 
ใจ 
 
มันแตกส
Eb 
ลายในใจพัง 
 
 
Cm 
ห้เจ้ามีสุขกับเขา 
 
อ้ายยอมเป็
Gm 
นหมาหัวเน่าข้างทาง
 
ผู้ชายฮ่า
Eb 
ง ๆ ยอมทร
D 
มาน 
 
โอ้ย

 
* อ้ายขอ
Eb 
คืนความสุขให้เ
F 
ธอ 
 
ให้เจ้าเส
D 
มอตามที่ใจต้อ
Gm 
งการ
 
บ่
Eb 
ต้องมาสงส
F 
าร 
 
กับคนจั่ง
Bb 
อ้าย
 
อ้ายขอ
Eb 
คืนความสุขให้เ
F 
ธอ 
 
ให้เจ้าเส
D 
มออ้ายยอมเป็
Gm 
นควาย
 
เพีย
Eb 
งขอให้น้องสม
F 
ใจ.. 
 
มักแนวใด๋
D 
ก็ตามใ
Gm 
จเธอ

INSTRU | Eb F | D Gm | Eb F | Bb |
INSTRU | Eb F | D Gm | Eb F | Gm |

Gm 
ยอม 
 
ให้น้องกับเ
Eb 
ขาได้ขึ้นสวรรค์ 
 
 
Gm 
อ้าย 
 
สิเป็นสิต
Eb 
ายกะซ่างหัวมัน
 
คั่
Cm 
นเขาเบิ่งเจ้าบ่ดี 
 
สิกลับมา
D 
หาอ้ายบ่ว่
Gm 
ากัน
 
เพราะใจอ้า
Eb 
ยนั้น 
 
สิฮักเจ้าตลอด
D 
ไป 
 
โอ้ย..

( *, * )

OUTRO | Eb F | Gm | ( 2 Times )

เนื้อเพลง
เคย เป็นคนที่เจ้านั้นฮักมาก
เขา เข้ามากระชากใจของเจ้าไป
อ้ายคงสิดีบ่พอ ส่ำเขาแม่นบ่เจ้าจั่งถิ่มอ้าย
อยากไปกะไป ตามใจเจ้าเท่านั้น

เจ็บ ต้องเก็บอาการกลั้นน้ำตาไว้
ใจ มันแตกสลายในใจพัง ๆ
ให้เจ้ามีสุขกับเขา
อ้ายยอมเป็นหมาหัวเน่าข้างทาง
ผู้ชายฮ่าง ๆ ยอมทรมาน โอ้ย

อ้ายขอคืนความสุขให้เธอ
ให้เจ้าเสมอตามที่ใจต้องการ
บ่ต้องมาสงสาร กับคนจั่งอ้าย
อ้ายขอคืนความสุขให้เธอ
ให้เจ้าเสมออ้ายยอมเป็นควาย
เพียงขอให้น้องสมใจ มักแนวใด๋ก็ตามใจเธอ

ยอม ให้น้องกับเขาได้ขึ้นสวรรค์
อ้าย สิเป็นสิตายกะซ่างหัวมัน
คั่นเขาเบิ่งเจ้าบ่ดี สิกลับมาหาอ้ายบ่ว่ากัน
เพราะใจอ้ายนั้น สิฮักเจ้าตลอดไป โอ้ย

อ้ายขอคืนความสุขให้เธอ
ให้เจ้าเสมอตามที่ใจต้องการ
บ่ต้องมาสงสาร กับคนจั่งอ้าย
อ้ายขอคืนความสุขให้เธอ
ให้เจ้าเสมออ้ายยอมเป็นควาย
เพียงขอให้น้องสมใจ มักแนวใด๋ก็ตามใจเธอ

อ้ายขอคืนความสุขให้เธอ
ให้เจ้าเสมอตามที่ใจต้องการ
บ่ต้องมาสงสาร กับคนจั่งอ้าย
อ้ายขอคืนความสุขให้เธอ
ให้เจ้าเสมออ้ายยอมเป็นควาย
เพียงขอให้น้องสมใจ มักแนวใด๋ก็ตามใจเธอ
ติดต่องานแสดง 082-4752054
อ้ายคืนความสุข - ต้อม บาร์โค๊ด
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend