คอร์ดเพลง ส่อหล่อ แส่แหล่ – ตั๊กแตน ชลดา (Acoustic Version)

  
Text   

คอร์ดเพลง ส่อหล่อ แส่แหล่ ตั๊กแตน ชลดา

ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง ส่อหล่อ แส่แหล่

ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง ส่อหล่อ แส่แหล่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ส่อหล่อ แส่แหล่ - ตั๊กแตน ชลดา
คอร์ด ส่อหล่อ แส่แหล่

INTRO | G | D | Em | C | D |

 
มื้อนี้เ
G 
ซ็งๆๆ 
 
มาหาฟังเ
D 
พลงฮ้านเก่า
 
ย้อนว่า
Em 
นักดนตรีเล่นได้ถืกใจเฮา
 
อยากมา
C 
นั่งเหงาๆ โง่ๆ ไป
 
 
อยู่ห
G 
น้าเวที 
 
เมาแล้วกะตะโ
D 
กนขอเพลงได้
 
บ่ต้องเ
Em 
กรงใจไผ 
 
กะสิว่าฟ้อนย้อนใส่ม่วนกรุ๊
C 
ปไป
 
ละเด้อใ
G 
จเฮา..

Am 
แต่มื้อนี้กูคือมาซ
Bm 
วยแท้หวา
 
ต้อง
C 
มาพ้อหน้าบักห่าแฟ
G 
นเก่า
 
พาผู้
Am 
สาวหน้าใหม่ 
 
มานั่
Bm 
งโต๊ะโตเก่าของเฮา
 
บ่อ
C 
ยากเอาเรื่องเอาราว
 
แต่อยากขอเพลงให้เขาจั๊กเ
D 
พลงแนพี่
 
อ้ายนักดนตรี ..
 

 
อ้
G 
ายๆๆ 
 
ขอเ
D 
พลง ส่อหล่อ แส่แหล่ แนอ้าย
 
มอบให้โ
Em 
ต๊ะที่มีผู้บ่าวหลายใจ
 
ที่เฮ็ดซัวๆ ไ
C 
ว้กับใจดวงนี้
 
อ้
G 
ายๆๆ 
 
ขอเ
D 
พลง ส่อหล่อ แส่แหล่ แนอ้าย
 
เผื่อว่า
Em 
เขาสิคึดได้ 
 
อย่าไปหาเฮ็ดบาปกั
C 
บไผ
 
อย่าไป
D 
หาลี้ส่อห
G 
ล่อไผ.
D 
 
เด้อ..

 
เว้าแล้ว
G 
ซังๆๆ 
 
กำปั้นหยุม
D 
ดั้งซะบ้อ
 
มานั่งห
Em 
น้าป่อลอ 
 
คือหักใจกันแท้น้อ
 
แฮงคึด
C 
พ้อความเก่า 
 
แฮงสูนหลาย
 
อ้าย
G 
นักดนตรี 
 
เล่นได้น้อ
D 
พี่เดี๋ยวติ๊ปให้
 
สิบ่
Em 
คึดนำไผ กะสิว่าฟ้อนย้อนใส่ ม่วนก
C 
รุ๊ปไป
 
ละเด้อใ
G 
จเฮา..

Am 
แต่มื้อนี้กูคือมาซ
Bm 
วยแท้หวา
 
ต้อง
C 
มาพ้อหน้าบักห่าแฟ
G 
นเก่า
 
พาผู้
Am 
สาวหน้าใหม่ 
 
มานั่
Bm 
งโต๊ะโตเก่าของเฮา
 
บ่อ
C 
ยากเอาเรื่องเอาราว
 
แต่อยากขอเพลงให้เขาจั๊กเ
D 
พลงแนพี่
 
อ้ายนักดนตรี ..
 

 
อ้
G 
ายๆๆ 
 
ขอเ
D 
พลง ส่อหล่อ แส่แหล่ แนอ้าย
 
มอบให้โ
Em 
ต๊ะที่มีผู้บ่าวหลายใจ
 
ที่เฮ็ดซัวๆ ไ
C 
ว้กับใจดวงนี้
 
อ้
G 
ายๆๆ 
 
ขอเ
D 
พลง ส่อหล่อ แส่แหล่ แนอ้าย
 
เผื่อว่า
Em 
เขาสิคึดได้ 
 
อย่าไปหาเฮ็ดบาปกั
C 
บไผ
 
อย่าไป
D 
หาลี้ส่อห
G 
ล่อไผ.. 
 
โอ้ย
D 
น้อ..
 
บักส่อหล่อ แส่แ
Em 
หล่ เด้น้อ โอ้ย
C 
น้อ
 
บักส่อหล่อ แส่แ
G 
หล่ 
 
โอ้ย
D 
น้อ..
 
ส่อหล่อ แส่แ
Em 
หล่ เด้น้อ โอ้ย
C 
น้อ..
D 
 
บักส่อหล่อ แส่แหล่..
G 
 
D 
 
G 
(โอ้ย..ส่อหล่อ)

เนื้อเพลง ส่อหล่อ แส่แหล่
มื้อนี้เซ็งๆๆ มาหาฟังเพลงฮ้านเก่า
ย้อนว่านักดนตรีเล่นได้ถืกใจเฮา
อยากมานั่งเหงาๆ โง่ๆ ไป
อยู่หน้าเวที เมาแล้วกะตะโกนขอเพลงได้
บ่ต้องเกรงใจไผ กะสิว่าฟ้อนย้อนใส่ม่วนกรุ๊ปไป
ละเด้อใจเฮา..

แต่มื้อนี้กูคือมาซวยแท้หวา
ต้องมาพ้อหน้าบักห่าแฟนเก่า
พาผู้สาวหน้าใหม่ มานั่งโต๊ะโตเก่าของเฮา
บ่อยากเอาเรื่องเอาราว
แต่อยากขอเพลงให้เขาจั๊กเพลงแนพี่
อ้ายนักดนตรี ..

อ้ายๆๆ ขอเพลง ส่อหล่อ แส่แหล่ แนอ้าย
มอบให้โต๊ะที่มีผู้บ่าวหลายใจที่เฮ็ดซัวๆ ไว้กับใจดวงนี้
อ้ายๆๆ ขอเพลง ส่อหล่อ แส่แหล่ แนอ้าย
เผื่อว่าเขาสิคึดได้ อย่าไปหาเฮ็ดบาปกับไผ
อย่าไปหาลี้ส่อหล่อไผ เด้อ..

เว้าแล้วซังๆๆ กำปั้นหยุมดั้งซะบ้อ
มานั่งหน้าป่อลอ คือหักใจกันแท้น้อ
แฮงคึดพ้อความเก่า แฮงสูนหลาย
อ้ายนักดนตรี เล่นได้น้อพี่เดี๋ยวติ๊ปให้
สิบ่คึดนำไผ กะสิว่าฟ้อนย้อนใส่ ม่วนกรุ๊ปไป
ละเด้อใจเฮา

แต่มื้อนี้กูคือมาซวยแท้หวา
ต้องมาพ้อหน้าบักห่าแฟนเก่า
พาผู้สาวหน้าใหม่ มานั่งโต๊ะโตเก่าของเฮา
บ่อยากเอาเรื่องเอาราว
แต่อยากขอเพลงให้เขาจั๊กเพลงแนพี่
อ้ายนักดนตรี ..
อ้าย ๆๆ ขอเพลง ส่อหล่อ แส่แหล่ แนอ้าย
มอบให้โต๊ะที่มีผู้บ่าวหลายใจที่เฮ็ดซัวๆ ไว้กับใจดวงนี้
อ้ายๆๆ ขอเพลง ส่อหล่อ แส่แหล่ แนอ้าย
เผื่อว่าเขาสิคึดได้ อย่าไปหาเฮ็ดบาปกับไผ
อย่าไปหาลี้ส่อหล่อไผ โอ้ยน้อ..
บักส่อหล่อ แส่แหล่ เด้น้อ โอ้ยน้อ
บักส่อหล่อ แส่แหล่ โอ้ยน้อ..
ส่อหล่อ แส่แหล่ เด้น้อ โอ้ยน้อ..
บักส่อหล่อ แส่แหล่..
(โอ้ย..ส่อหล่อ)
ฟังเพลง ส่อหล่อ แส่แหล่
เพลง ส่อหล่อ แส่แหล่
ศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา
คำร้อง/ทำนอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend