หน้าแรก » วงประจำทาง » คอร์ดเพลง ร้อยล้านคำพูด – วงประจำทาง

คอร์ดเพลง ร้อยล้านคำพูด – วงประจำทาง

คอร์ดเพลง ร้อยล้านคำพูด วงประจำทาง

คอร์ดเพลง ร้อยล้านคำพูด - วงประจำทาง

เพลง ร้อยล้านคำพูด (คอร์ด)

ศิลปิน : วงประจำทาง

แนวเพลง : #ใต้

Single : วงประจำทาง ร้อยล้านคำพูด

คีย์คอร์ดเพลง ร้อยล้านคำพูด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


..กี่ล้านคำพูดที่บอกว่าเ
รารักกัน
 
เหมือ
C#m 
นเดิม
 
กี่ล้านความรู้สึกที่ต้องบอ
กกันให้รั
บรู้

INSTRU | E | E | B | C#m | A B | B |

..คิดไม่ถึงว่าเธอจะทำกันไ
ด้ลง
 
เธ
C#m 
อลืมทิ้งรักเราเก่าๆ
 
เพื่อไ
ปหาให
ม่ 
 
คนที่ดีห
วา
 
เธอมอบรักให้เ
ค้าหมดทั้งใจของเธอ
..เธอทุ่มเททั้ง
ตัวหัวใจ
..ถ้าถึงวันนั้นวันที่เขา
C#m 
ทิ้งเธอให้ร้องให้
 
มันเ
จ็บจนจะขาดใจตาย 
 
เมื่อไปจ
ากฉัน

 
ฉันคนที่ใ
ช่ 
 
เธอกลับไม่ส
นใจ 
 
ไม่หั
C#m 
นแล
 
เขาก็แ
ค่โดนแต่ 
 
 
คงไม่ใช่สำห
รับเธอ
รักเธอมากหวา
ฉันม้าย
G#m 
ชอบเธอมากกว่าฉั
C#m 
นม้าย
ฉันตายให้เ
ธอได้
C#m 
รู้ไว้

INSTRU | C#m | A B | C#m | A B | E | A | B |


..คิดไม่ถึงว่าเธอจะทำกันไ
ด้ลง
 
เธ
C#m 
อลืมทิ้งรักเราเก่าๆ
 
เพื่อไ
ปหาให
ม่ 
 
คนที่ดีห
วา
 
เธอมอบรักให้เ
ค้าหมดทั้งใจของเธอ
..เธอทุ่มเททั้ง
ตัวหัวใจ
..ถ้าถึงวันนั้นวันที่เขา
C#m 
ทิ้งเธอให้ร้องให้
 
มันเ
จ็บจนจะขาดใจตาย 
 
เมื่อไปจ
ากฉัน..

 
ฉันคนที่ใ
ช่ 
 
เธอกลับไม่ส
นใจ 
 
ไม่หั
C#m 
นแล
 
เขาก็แ
ค่โดนแต่ 
 
 
คงไม่ใช่สำห
รับเธอ
รักเธอมากหวา
ฉันม้าย
G#m 
ชอบเธอมากกว่าฉั
C#m 
นม้าย
ฉันตายให้เ
ธอได้
C#m 
รู้ไว้

 
ฉันคนที่ใ
ช่ 
 
เธอกลับไม่ส
นใจ 
 
ไม่หั
C#m 
นแล
 
เขาก็แ
ค่โดนแต่ 
 
 
คงไม่ใช่สำห
รับเธอ
รักเธอมากหวา
ฉันม้าย
G#m 
ชอบเธอมากกว่าฉั
C#m 
นม้าย
ฉันตายให้เ
ธอได้
C#m 
รู้ไว้

ฉันตายให้เธ
อได้… 
 
โปรดรู้ไว้

OUTRO | C#m | A B | C#m | C#m | E |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ร้อยล้านคำพูด (คอร์ด)
ศิลปิน วงประจำทาง
คำร้อง-ปรอท/น่าซีร เอียดวงศ์
ทำนอง-ปรอท/ประจำทาง
เรียบเรียง-PG Melody
 โฆษณา