หน้าแรก » เสก โลโซ (LOSO) » คอร์ดเพลง โสดตอน 40 – เสก โลโซ (Loso)

คอร์ดเพลง โสดตอน 40 – เสก โลโซ (Loso)


INTRO | C | D | G | D |

 
** โ
สด ตอน  
Em 
40
 
ใครจะ
Am 
จีบให้รีบเข้า
มา
คิดดี 
 
ทำดี
Em 
แต่ปากหมา
 
คนเขาเรี
Am 
ยกว่า 
 
ซุปตาร็อคแ
อนด์โรล
 
ของเมืองไ
ทย

มีเมียมาแล้วก็ห
Em 
ลายคน
 
แต่ยังไม่โ
Am 
ดน 
 
ไม่รู้จะ
ทำไง
 
เดี๋ยวแ
ต่ง เดี๋ยวหย่า รักเ
Em 
ลิกอยู่ร่ำไป
 
แต่หัวใ
Am 
จ 
 
ก็ยังชิ
ว 
 


 
* ก็คนมัน
น่ารักเสีย 
 
แถม
Bm 
ยังกวนตีนยังกวนตีน
 
แฟน ๆ เล
Am 
ยชิน 
 
ทำเป็นเนียนแล้วเข้
าใจ
 
ถ้าใครมาเ
สือกมาแส่ 
 
รับร
Bm 
องว่าโดน
 
เพราะกูก็
Am 
คน 
 
เข้าใจไ
หม

( ** )

 
จะ
ตั้งสมาคมคนโส
Em 
ด ณ บัดนาว
 
ใครจะเ
Am 
อา 
 
เข้ามาไว
 
ขอแค่รักจ
ริง 
 
พูดจริงออกมาจ
Em 
ากหัวใจ
 
อย่าจัด
Am 
ฉากถ่ายคลิปเอาความ
ลับกูไปโชว์ก็เป็นพอ

( * ) ( ** ) ( ** )

 
คนเขาเ
รียกว่า 
 
เดอะคิงร็อคแอ
นด์โรล
 
ของประเ
ทศไทย

 โฆษณา