คอร์ดเพลง ผู้หญิงบ่ได้มีอิเดียว – ตั๊กแตน ชลดา (Demo)

  
Text   

คอร์ดเพลง ผู้หญิงบ่ได้มีอิเดียว ตั๊กแตน ชลดา

ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง ผู้หญิงบ่ได้มีอิเดียว

ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2019

คีย์คอร์ดเพลง ผู้หญิงบ่ได้มีอิเดียว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด ผู้หญิงบ่ได้มีอิเดียว

ฮูว์….
INTRO | G | Bm | C | D |

 
กะ
G 
ฮู้ทั้งฮู้ 
 
ว่าเขาไม่ได้ฮักอ้า
Bm 
ยแล้ว
 
เขาเ
C 
ฮ็ดให้ใจมีแป้ว 
 
แล้วเป็นห
D 
ยังคือยังฮักเขา
G 
ถิ่มเขาไปสา 
 
หาเอ
Bm 
าใหม่ให้ดีกว่าเก่า
 
ส่ำผู้ห
C 
ญิงใจเน่าๆ 
 
อย่าเก็บ
D 
ไว้ให้ฮกใจ

 
ไอ้เรื่องความ
C 
ฮักน้องก็เข้าใจ
 
อีกคนนอ
Bm 
กใจก็เลิกซ
Em 
ะตั๋ว
 
สิ
C 
ทนสิซัวฮักเขาเฮ็ดห
D 
ยัง

 
ผู้ห
G 
ญิงไม่ได้มีอิเดียว 
 
คนเคีย
Bm 
วๆ 
 
ก็ปล่อยเข
Em 
าไป
 
อ้
C 
ายอย่าซัวคักหลาย 
 
ประเทศไ
D 
ทยบ่สิ้นไร้สตรี
 
ผู้ห
G 
ญิงที่ฮักเดียวใจเดียว 
 
คนบ่
Bm 
เคียวดีๆ 
 
ก็มี
 
C 
ช้สมองเนติ๊ 
 
 
Cm 
อ้ายอย่าสิปึกให้งึดห
G 
ลาย 
 
 
D 

 
ไอ้เรื่องความ
C 
ฮักน้องก็เข้าใจ
 
อีกคนนอ
Bm 
กใจก็เลิกซ
Em 
ะตั๋ว
 
สิ
C 
ทนสิซัวฮักเขาเฮ็ดห
D 
ยัง

 
ผู้ห
G 
ญิงไม่ได้มีอิเดียว 
 
คนเคีย
Bm 
วๆ 
 
ก็ปล่อยเข
Em 
าไป
 
อ้
C 
ายอย่าซัวคักหลาย 
 
ประเทศไ
D 
ทยบ่สิ้นไร้สตรี
 
ผู้ห
G 
ญิงที่ฮักเดียวใจเดียว 
 
คนบ่
Bm 
เคียวดีๆ 
 
ก็มี
 
C 
ช้สมองเนติ๊ 
 
 
Cm 
อ้ายอย่าสิปึกให้งึดห
G 
ลาย

 
ผู้ห
G 
ญิงไม่ได้มีอิเดียว 
 
คนเคีย
Bm 
วๆ 
 
ก็ปล่อยเข
Em 
าไป
 
อ้
C 
ายอย่าซัวคักหลาย 
 
ประเทศไ
D 
ทยบ่สิ้นไร้สตรี
 
ผู้ห
G 
ญิงที่ฮักเดียวใจเดียว 
 
คนบ่
Bm 
เคียวดีๆ 
 
ก็มี
 
C 
ช้สมองเนติ๊ 
 
 
Cm 
อ้ายอย่าสิปึกให้งึดห
G 
ลาย

 
ลองแ
C 
นมคนอื่นเบิ่งติ๊ 
 
 
Cm 
คนดีๆ 
 
ก็มีเด้อ.
G 
.อ้าย…

ผู้หญิงบ่ได้มีอิเดียว - ตั๊กแตน ชลดา
ผู้หญิงบ่ได้มีอิเดียว เนื้อเพลง
ฮูว์….
กะฮู้ทั้งฮู้ ว่าเขาไม่ได้ฮักอ้ายแล้ว
เขาเฮ็ดให้ใจมีแป้ว แล้วเป็นหยังคือยังฮักเขา
ถิ่มเขาไปสา หาเอาใหม่ให้ดีกว่าเก่า
ส่ำผู้หญิงใจเน่าๆ อย่าเก็บไว้ให้ฮกใจ

ไอ้เรื่องความฮักน้องก็เข้าใจ
อีกคนนอกใจก็เลิกซะตั๋ว
สิทนสิซัวฮักเขาเฮ็ดหยัง
ผู้หญิงไม่ได้มีอิเดียว คนเคียวๆ ก็ปล่อยเขาไป
อ้ายอย่าซัวคักหลาย ประเทศไทยบ่สิ้นไร้สตรี
ผู้หญิงที่ฮักเดียวใจเดียว คนบ่เคียวดีๆ ก็มี
ใช้สมองเนติ๊ อ้ายอย่าสิปึกให้งึดหลาย
ไอ้เรื่องความฮักน้องก็เข้าใจ
อีกคนนอกใจก็เลิกซะตั๋ว
สิทนสิซัวฮักเขาเฮ็ดหยัง

ผู้หญิงไม่ได้มีอิเดียว คนเคียวๆ ก็ปล่อยเขาไป
อ้ายอย่าซัวคักหลาย ประเทศไทยบ่สิ้นไร้สตรี
ผู้หญิงที่ฮักเดียวใจเดียว คนบ่เคียวดีๆ ก็มี
ใช้สมองเนติ๊ อ้ายอย่าสิปึกให้งึดหลาย

ผู้หญิงไม่ได้มีอิเดียว คนเคียวๆ ก็ปล่อยเขาไป
อ้ายอย่าซัวคักหลาย ประเทศไทยบ่สิ้นไร้สตรี
ผู้หญิงที่ฮักเดียวใจเดียว คนบ่เคียวดีๆ ก็มี
ใช้สมองเนติ๊ อ้ายอย่าสิปึกให้งึดหลาย

ลองแนมคนอื่นเบิ่งติ๊ คนดีๆ ก็มีเด้ออ้าย..
มิวสิควิดีโอ ผู้หญิงบ่ได้มีอิเดียว
เพลง ผู้หญิงบ่ได้มีอิเดียว
ศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา
คำร้อง/ทำนอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend