คอร์ดเพลง แช่ง – วงสาคู พาราฮัท feat. วุฒิ ป่าบอน

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง แช่ง – วงสาคู พาราฮัท feat. วุฒิ ป่าบอน


INTRO | G | D | Em | C | ( 2 Times )

G 
 และก็รู้ว่าเธอนั้นมีแ
D 
ฟนแล้ว 
 
และก็
Em 
รู้ว่าเธอนั้นมีเจ้า
C 
ของ
G 
 และก็รู้ว่ามีใคร
D 
จับจอง 
 
เป็นเจ้าของหั
Em 
วใจ 
 
ของเธ
C 
G 
 เมื่อแรกพบสบ
D 
ตา 
 
Em 
ธอส่งยิ้มมาก็โดนสเ
C 
ปคหัวใจ
G 
 ผางเข้าแล้วใช่ห
D 
ม้าย 
 
ตกหลุมรั
Em 
ก 
 
คนที่มีเจ้าข
C 
อง

Am 
 ทุกครั้งที่เห็น
Em 
เธอเดินกับเขา
Am 
 อยากเป็นเราที่เธอเดินค
Em 
วงแขน
Am 
 อยากได้เธอนั้นม
Em 
าเป็นแฟน 
 
เลยแช่งให้เ
F 
ขา 
 
นั้นมีอันเป็น
D 
ไป

 
* ขอให้แฟนน้องไ
G 
ข้ตาย 
 
ขอให้แฟนน้อ
Em 
งไม่บาย
 
ขอให้แฟนน้อ
C 
งไข้ตาเหลือกลิ้
G 
นล่อ
 
ขอให้กินข้าวไ
D 
ม่ได้ 
 
ให้เขานั้นเป็นคนหล
Em 
ายใจ
 
ทำเธอเสียใจ
C 
เสียน้ำ
G 
ตา 
 
โว้.
D 
.โว

 
หลง
G 
รักคนมีเจ้าของมันเลยต้องเจ็บเป็นธรรมดา
 
มองใค
D 
รที่มีความรักก็อยากให้เขานั้นต้องเลิกรา
Em 
 ไม่อยากให้มีความสุขขอให้มีแต่ความทุ
C 
กข์
เลยแช่งให้แฟนของเธอมีอันเป็นไป
G 
 ไม่อยากให้มีความรักก็อยากให้เธอเสี
D 
ยใจ
 
ให้เขาสองคนนั้นเลิกลากันไ
Em 
 
ให้เธอจาก
C 
ไป 
 
ขอแช่ง
G 
เขา 
 
 
D 
โว้ 
 
โว…

( * )

Em 
..อยากให้
C 
เธอกลับเขาเอานั้นเลิก
G 
กัน

OUTRO | G | D | Em | C |

เนื้อเพลง
และก็รู้ว่าเธอนั้นมีแฟนแล้ว และก็รู้ว่าเธอนั้นมีเจ้าของ
และก็รู้ว่ามีใครจับจอง เป็นเจ้าของหัวใจ ของเธอ
เมื่อแรกพบสบตา เธอส่งยิ้มมาก็โดนสเปคหัวใจ
ผางเข้าแล้วใช่หม้าย ตกหลุมรัก คนที่มีเจ้าของ
ทุกครั้งที่เห็นเธอเดินกับเขา
อยากเป็นเราที่เธอเดินควงแขน
อยากได้เธอนั้นมาเป็นแฟน
เลยแช่งให้เขา นั้นมีอันเป็นไป

ขอให้แฟนน้องใขตาย ขอให้แฟนน้องไม่บาย
ขอให้แฟนน้องไข้ตาเหลือกลิ้นล่อ
ขอให้กินข้าวไม่ได้ ให้เขานั้นเป็นคนหลายใจ
ทำเธอเสียใจ เสียน้ำตาโว้โว

หลงรักคนมีเจ้าของมันเลยต้องเจ็บเป็นธรรมดา
มองใครที่มีความรักก็อยากให้เขานั้นต้องเลิกรา
ไม่อยากให้มีความสุขขอให้มีแต่ความทุกข์
เลยจ้าให้แฟนของเธอมีอันเป็นไป
ไม่อยากให้มีความรักก็อยากให้เธอเสียใจ
ให้เขาสองคนนั้นเลิกลากันไป
ให้เธอจากไป ขอแช่งเขา โว้โว…

ขอให้แฟนน้องใขตาย ขอให้แฟนน้องไม่บาย
ขอให้แฟนน้องไข้ตาเหลือกลิ้นล่อ
ขอให้กินข้าวไม่ได้ ให้เขานั้นเป็นคนหลายใจ
ทำเธอเสียใจ เสียน้ำตาโว้โว โว้โว…

อยากให้เธอกลับเขาเอานั้นเลิกกัน
เพลง แช่ง
ศิลปิน วงสาคู พาราฮัท feat.วุฒิ ป่าบอน
คำร้อง-ทำนอง บี สาคู
เรียบเรียง ไตวาย เร็คคอร์ด
มิวสิควิดีโอ พาราฮัท โปรดักชั่น โทร 081-099-4345
ติดต่องานแสดงศิลปิน ค่ายพาราฮัท โทร 084-185-3266
แช่ง - วงสาคู พาราฮัท feat วุฒิ ป่าบอน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend