คอร์ดเพลง อันตรายตอแหล – ตั๊กแตน ชลดา ft.พันตา พนา

  
Text   

คอร์ดเพลง อันตรายตอแหล ตั๊กแตน ชลดา

ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง อันตรายตอแหล

ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2019

คีย์คอร์ดเพลง อันตรายตอแหล คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | Bm | A | G | A |
INTRO | Bm | A | G | D |
INTRO | Bm | A | G | A |
INTRO | Bm | Bm | Bm | Bm |

 
คน
Bm 
ตอแหลจะแม้นเฮ็ด
ได้ทุกอย่าง
 
หาแต่แนว
มาอ้างหาแต่แนว
มาเว้าใส่
 
คน
Bm 
ตอแหลเฮ็ดผิดจั่งได๋ก
ะมีทางไป
 
ย้อนสมอง
มันไวกว่าชาวบ้าน
เขา
 
มัก
Bm 
มาเฮ็ดให้เฮามีค
วามหวัง
 
แต่สุ
ดท้ายเขากะบ่เอา
 
โอ้ย
Bm 
ห่ารากโอ้ยขี้ข้
าเขา
 
พ้อแล้ว
เฮาพ้อคนตอ
แหล

 
* แถไ
Em 
ด้ทุกอย่างอ้างได้ทุ
F#m 
กเรื่อง
 
จั่งแม่น
มันคักเนาะห่าขั่ว
มึง..

 
** คน
ตอแหลแถจน
ขี้ข้างเหลิ่น
 
เฮ็ด
F#m 
ปานเพิ่นบ่มีความผิด
Bm 
 
คน
ตอแหลเตือนไว้อ
ย่าไปใกล้ชิด
 
มัน
F#m 
สิเป็นพิษเป็นภัย
Bm 
 
คัน
มันได้ตอแหล
 
มันบ่สนดอก
F#m 
ว่าไผเป็นไผ
Bm 
 
เตือน
กันให้ระวังไว้
 
 
เด้อ..
F#7 
(อันตราย
ตอแหล) 
Bm 

 
คน
Bm 
ตอแหลบ่สนดอกว่าสิเป็นไผ
 
มันเฮ็ด
ทุกอย่างจนกว่ามันจะพอใจ
 
นำ
Bm 
บ่ทันเห็นแต่ขี้ดินไหง่
 
กว่า
จะรู้ตัวมันก็ไปเเอ้แล้
 
บ่ว่า
Bm 
เรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินทอง
 
ลูกพี่ลู
กน้องมันยังเฮ็ดได้แหม๋
 
เฮ็ด
Bm 
ให้คนฮักให้สนใจที่เก่งแท้
 
คน
ตอแหลนี่มันอันตราย
Bm 
..       

( ** )

INSTRU | Bm | A | G | D |
INSTRU | Bm | A | G | A |
INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm |

( * ) ( ** ) ( ** )

OUTRO | Bm | Bm | Bm | Bm | Bm |

เนื้อเพลง อันตรายตอแหล
คนตอแหลจะแม้นเฮ็ดได้ทุกอย่าง
หาแต่แนวมาอ้าง หาแต่แนวมาเว้าใส่
คนตอแหลเฮ็ดผิดจั่งได๋กะมีทางไป
ย้อนสมองมันไวกว่าชาวบ้านเขา

มักมาเฮ็ดให้เฮามีความหวัง
แต่สุดท้ายเขากะบ่เอา
โอ้ยห่ารากโอ้ยขี้ข้าเขา
พ้อแล้วเฮา พ้อคนตอแหล

แถได้ทุกอย่างอ้างได้ทุกเรื่อง
จะแม่นมันคักเนาะห่าขั่วมืง
คนตอแหลแถจนขี้ข้างเหลิ่น
เฮ็ดปานเพิ่นบ่มีความผิด
คนตอแหลเตือนไว้อย่าไปใกล้ชิด
มันสิเป็นพิษเป็นภัย
คันมันได้ตอแหล มันบ่สนดอกว่าไผเป็นไผ
เตือนกันให้ระวังไว้ เด้อ.. อันตรายตอแหล
(แร๊พ)
คนตอแหลบ่สนดอกว่าสิเป็นไผ
มันเฮ็ดทุกอย่างจนกว่ามันจะพอใจ
นำบ่ทันเห็นแต่ขี้ดินไหง่
กว่าจะรู้ตัวมันก็ไปเเอ้แล้
บ่ว่าเรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินทอง
ลูกพี่ลูกน้องมันยังเฮ็ดได้แหม๋
เฮ็ดให้คนฮักให้สนใจที่เก่งแท้
คนตอแหลนี่มันอันตราย

คนตอแหลแถจนขี้ข้างเหลิ่นเฮ็ด
ปานเพิ่นบ่มีความผิด
คนตอแหลเตือนไว้อย่าไปใกล้ชิด
มันสิเป็นพิษเป็นภัย
คันมันได้ตอแหล มันบ่สนดอกว่าไผเป็นไผ
เตือนกันให้ระวังไว้..

คนตอแหลแถจนขี้ข้างเหลิ่นเฮ็ด
ปานเพิ่นบ่มีความผิด
คนตอแหลเตือนไว้อย่าไปใกล้ชิด
มันสิเป็นพิษเป็นภัย
คันมันได้ตอแหล มันบ่สนดอกว่าไผเป็นไผ
เตือนกันให้ระวังไว้ เด้อ.. อันตรายตอแหล
มิวสิควิดีโอ อันตรายตอแหล
เพลง : อันตรายตอแหล
ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดาfeat.พันตาพนา
คำร้อง-ทำนอง พันตา พนา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend