หน้าแรก » บ่าววี อาร์ สยาม » คอร์ดเพลง เหงากอด – บ่าววี อาร์สยาม

คอร์ดเพลง เหงากอด – บ่าววี อาร์สยาม

คอร์ดเพลง เหงากอด บ่าววี อาร์สยาม

บ่าววี-อาร์สยาม

คอร์ดเพลง เหงากอด

ศิลปิน : บ่าววี อาร์สยาม

แนวเพลง : #ลูกทุ่งเพื่อชีวิต

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เหงากอด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง เหงากอด - บ่าววี อาร์สยาม
คอร์ด

INTRO | C | Em | F | C G |

 
ได้ออก
มายืนเงียบๆคนเดียว
 
และได้
Em 
ห่างผู้คนที่แสนวุ่นวาย
 
แค่ห
ลับตาลงฟังเ
Em 
สียงหัวใจ
 
ภาพของ
Dm 
เธอยิ่งแจ่มชัด 
 
 

 
และก
ลิ่นความเหงา 
 
ก็ล่อ
G/D 
งลอยมา
 
รังแก
ฉัน 
 
จนหัวใจสั่น
G/D 
ไหว
 
ากเธอมานาน 
 
จาก
Em 
บ้านตั้งไกล
 
อ้อ
Dm 
มแขนมันเดียวดา
ย 
 
เหลื
อเกิน

 
*  
ทนคิดถึงไม่ไหว
 
จะให้ทำอย่างไร เมื่
Em 
อใจมันเหงากอด
 
Am 
ลิ่นแก้มนวลมันอวลมันหอม 
 
ติดอ
ยู่..ในใ
 
หยหาเพียงอ้อมกอดเธอ 
 
 
Em 
ที่อยู่แสนไ
Am 
กล
 
อยากจ
Dm 
ะรีบหลบไป.
.. 
 
คิดถึง..เธอ

INSTRU | C | G |

 
มันเคยเข้มแ
ข็งทุกๆ 
 
เรื่อ
G/D 
งราว
 
แต่กลับอ่อน
แอจนแทบขา
G/D 
ดใจ
 
ด้แต่รอวัน 
 
ไม่
Em 
รู้เมื่อไหร่
 
อยา
Dm 
กซบอยากกอดเธอ 
 
เหลื
อเกิน

( * )

INSTRU | C | Em | F | C G |

ทนคิดถึงไม่ไหว
 
จะให้ทำอย่างไร เมื่
Em 
อใจมันเหงากอด
 
Am 
ลิ่นแก้มนวลมันอวลมันหอม 
 
ติ
ดอยู่..ใ
นใจ
 
หยหาเพียงอ้อมกอดเธอ 
 
 
Em 
ที่อยู่แสนไกล
Am 
 
อยากจ
Dm 
ะรีบหลบไป.
.. มันคิดถึง

..โว… โว… โว… เมื่
Em 
อใจมันเหงากอด
 
Am 
ลิ่นแก้มนวลมันอวลมันหอม 
 
ติ
ดอยู่..ใ
นใจ
 
หยหาเพียงอ้อมกอดเธอ 
 
 
Em 
ที่อยู่แสนไ
Am 
กล
 
อยากจ
Dm 
ะรีบหลบไป.
.. 
 
คิดถึง..เ
ธอ…

เนื้อเพลง
ได้ออกมายืนเงียบๆคนเดียว
และได้ห่างผู้คนที่แสนวุ่นวาย
แค่หลับตาลงฟังเสียงหัวใจ
ภาพของเธอยิ่งแจ่มชัด

และกลิ่นความเหงาก็ล่องลอยมา
รังแกฉันจนหัวใจสั่นไหว
จากเธอมานาน จากบ้านตั้งไกล
อ้อมแขนมันเดียวดาย เหลือเกิน

* ทนคิดถึงไม่ไหว
จะให้ทำอย่างไร เมื่อใจมันเหงากอด
กลิ่นแก้มนวลมันอวลมันหอม ติดอยู่..ในใจ
โหยหาเพียงอ้อมกอดเธอ ที่อยู่แสนไกล
อยากจะรีบหลบไป.. คิดถึงเธอ

มันเคยเข้มแข็งทุกๆเรื่องราว
แต่กลับอ่อนแอจนแทบขาดใจ
ได้แต่รอวัน ไม่รู้เมื่อไหร่
อยากซบอยากกอดเธอ เหลือเกิน

( * )

( ดนตรี )

ทนคิดถึงไม่ไหว
จะให้ทำอย่างไร เมื่อใจมันเหงากอด
กลิ่นแก้มนวลมันอวลมันหอม ติดอยู่..ในใจ
โหยหาเพียงอ้อมกอดเธอ ที่อยู่แสนไกล
อยากจะรีบหลบไป.. มันคิดถึง

โว… โว… โว… เมื่อใจมันเหงากอด
กลิ่นแก้มนวลมันอวลมันหอม ติดอยู่..ในใจ
โหยหาเพียงอ้อมกอดเธอ ที่อยู่แสนไกล
อยากจะรีบหลบไป.. คิดถึงเธอ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เหงากอด : บ่าววี Rsiam
 โฆษณา