หน้าแรก » ไชโย ธนาวัฒน์ » คอร์ดเพลง เจ้าของเบอร์นี้ตายไปแล้ว – ไชโย ธนาวัฒน์

คอร์ดเพลง เจ้าของเบอร์นี้ตายไปแล้ว – ไชโย ธนาวัฒน์


INTRO | Bb C | Dm Dbm |
INTRO | C | Gm Am Bb | C |

 
ไม่เงียบไม่เห
งา 
 
ไม่ซึมเ
Am 
ศร้าไม่โทร
Dm 
หา
 
เธอมีเว
ลาให้กันเว
Am 
ลาที่เธอเสี
Dm 
ยใจ
 
ปล่อยให้ฉันเ
Bb 
พ้อ 
 
คิ
Am 
ดถึงเธอแทบ
Gm 
ตาย
 
โทรไ
ปก็ไม่รับ
Am 
สาย 
 
จะเป็นจะ
Gm 
ตายค่อยโท
รมาหา

 
ไม่อยากจะ
รับ 
 
เพราระรับก็
Am 
รู้ว่ามีอะไ
Dm 
 
ขึ้นต้นลงท้
าย 
 
คิดถึงทีไ
Am 
รก็มีเรื่อ
Dm 
งมา
 
เบื่อจะรับส
Bb 
าย 
 
รับใ
Am 
ช้เป็นควายไถ
Gm 
นา
 
ไถก
ลบลบรอยน้ำ
Am 
ตา
 
เป็นที่ปรึก
Gm 
ษาแ
ต่ไ
ม่ใช่แ
F7 
ฟน

 
* มันตายไปแ
Bb 
ล้ว 
 
 
มันตายไปแ
Dm 
ล้ว
 
เจ้าของเบอร์โ
ทรที่โง่กว่าค
Dm 
วาย
 
หมดลมหายใ
Bb 
 
เพราะเธอทำใ
ห้ปวดใจหนักห
นา
 
ผิดหวังอย่างแ
รง 
 
ได้แต่ตำแ
Dm 
หน่งคนซับน้ำ
Gm 
ตา
 
สุขใ
จไม่เคยเห็
Bb 
นหน้า 
 
เจ็บม
Gm 
าค่อยจะเห็
นเบอร์

 
** ไม่ต้องโทร
หา 
 
รู้ไว้เถิ
Am 
ดว่าไม่เอาแ
Dm 
ล้ว
 
ฉลาดขึ้นแ
ล้ว 
 
ลบเบอร์ฉัน
Am 
ไปจากใจขอ
Dm 
งเธอ
 
จะเป็นหรื
Bb 
อตาย 
 
อย่าห
Am 
มายว่าจะได้เ
Gm 
จอ
 
ให้
จำเอาไว้เลย
Am 
เธอ
 
ว่าเจ้าขอ
Gm 
งเบอร์ 
 
 
..มันต
ายไปแล้ว

OUTRO | Bb C | Dm Dbm C |
OUTRO | Gm Am Bb | F |

( * ) ( ** )

OUTRO | Bb C | Dm Dbm | C |
OUTRO | Gm Am Bb | F |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : เจ้าของเบอร์นี้ตายไปแล้ว
ศิลปิน : ไชโย ธนาวัฒน์
คำร้อง/ทำนอง : สรัน จาบทอง
เรียบเรียงดนตรี : กรกฏ รักดี
 โฆษณา