คอร์ดเพลง ฟ้าเป็นของเธอ ไชโย ธนาวัฒน์

  
Text   
คอร์ดเพลง ฟ้าเป็นของเธอ ไชโย ธนาวัฒน์

คอร์ด :

ศิลปิน : ไชโย ธนาวัฒน์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ตะวันฉาย ชิงชัย

คอร์ดในเพลง : Bm,G,Em,F#m,F#7


INTRO | Bm | G | Em | F#7 | ( 2 Times )

Bm 
  เพียงเธอบินจากฟ้าลงมา
F#m 
จูบดิน
Em 
  ในอารมณ์หวั่นไหวใจดินก็ไห
A 
วเอน
Bm 
  พออารมณ์ผ่านไปใจมันก็
F#m 
เห็น
 
  
Em 
ชัดเจน 
 
มันเ
A 
ป็นไปไม่ได้

Bm 
  เธอไม่ควรหยุดบินให้ดินเปื้อ
F#m 
นเท้า
Em 
  เธอไม่ควรเปื้อนคาวทำคนให้หมอ
A 
งใจ
Bm 
  ขอให้เธอกับฉันเป็นเพียงแค่
F#m 
ฝันไป
 
  
Em 
ไปเถอะไป 
 
ให้ไกลจา
A 
กดิน

 
ปีกที่
Bm 
ควรจะไป 
 
ใจที่
F#m 
ควรจะบิน
 
อย่าอยู่กับ
G 
ดิน 
 
ฟ้าเป็นขอ
F#7 
งเธอ

 
ขอบคุณที่
Bm 
รัก 
 
อย่ารักไ
G 
ด้ไหม
 
เก็บรักเอ
Em 
าไว้ 
 
ให้ใ
A 
ครที่ควรคู่เ
D 
ธอ
F#7 
 
อย่าไปกับ
Bm 
ฉัน 
 
อย่าฝันอย่
G 
าเพ้อ
 
ฟ้าเป็น
Em 
ของเธอ 
 
 
F#7 
ไม่ใช่ดินอย่า
Bm 
งฉัน

INSTRU | Bm |

Bm 
  คนเดินดินหน้าไหนได้ครอง
F#m 
เจ้าหญิง
Em 
  มันเป็นจริงแค่ในนิยายเท่า
A 
นั้น
Bm 
  ความเป็นจริงที่เราต้องยอม
F#m 
รับมัน
 
  
Em 
เราต่างกัน 
 
เหมือนฟ้ากับ
A 
ดิน

 
ปีกที่
Bm 
ควรจะไป 
 
ใจที่
F#m 
ควรจะบิน
 
อย่าอยู่กับ
G 
ดิน 
 
ฟ้าเป็นขอ
F#7 
งเธอ

 
ขอบคุณที่
Bm 
รัก 
 
อย่ารักไ
G 
ด้ไหม
 
เก็บรักเอ
Em 
าไว้ 
 
ให้ใ
A 
ครที่ควรคู่เ
D 
ธอ
F#7 
 
อย่าไปกับ
Bm 
ฉัน 
 
อย่าฝันอย่
G 
าเพ้อ
 
ฟ้าเป็น
Em 
ของเธอ 
 
 
F#7 
ไม่ใช่ดินอย่า
Bm 
งฉัน

INSTRU | Em | Bm | G | F#7 |

 
ขอบคุณที่
Bm 
รัก 
 
(ขอบคุณที่รัก)
 
อย่ารักไ
G 
ด้ไหม 
 
(อย่ารักได้ไหม)
 
เก็บรักเอ
Em 
าไว้ 
 
ให้ใ
A 
ครที่ควรคู่เ
D 
ธอ
F#7 
 
อย่าไปกับ
Bm 
ฉัน 
 
อย่าฝันอย่
G 
าเพ้อ
 
ฟ้าเป็น
Em 
ของเธอ 
 
 
F#7 
ไม่ใช่ดินอย่า
Bm 
งฉัน

 
ฟ้าเป็น
G 
ของเธอ 
 
 
F#7 
ไม่ใช่ดินอย่า
Bm 
งฉัน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฟ้าเป็นของเธอ


เพียงเธอบินลงมาจากฟ้าลงมาจูบดิน
ในอารมณ์หวั่นไหวใจดินก็ไหวเอน
พออารมณ์ผ่านไปใจมันก็เห็น
ชัดเจน มันเป็นไปไม่ได้

เธอไม่ควรหยุดบินให้ดินเปื้อนเท้า
เธอไม่ควรเปื้อนคาวทำคนให้หมองใจ
ขอให้เธอกับฉันเป็นเพียงแค่ฝันไป
ไปเถอะไป ให้ไกลจากดิน

ปีกที่ควรจะไป ใจที่ควรจะบิน
อย่าอยู่กับดิน ฟ้าเป็นของเธอ

ขอบคุณที่รัก อย่ารักได้ไหม
เก็บรักเอาไว้ ให้ใครที่ควรคู่เธอ
อย่าไปกับฉัน อย่าฝันอย่าเพ้อ
ฟ้าเป็นของเธอ ไม่ใช่ดินอย่างฉัน

( ดนตรี )

คนเดินดินหน้าไหนได้ครองเจ้าหญิง
มันเป็นจริงแค่ในนิยายเท่านั้น
ความเป็นจริงที่เราต้องยอมรับมัน
เราต่างกัน เหมือนฟ้ากับดิน

ปีกที่ควรจะไป ใจที่ควรจะบิน
อย่าอยู่กับดิน ฟ้าเป็นของเธอ

ขอบคุณที่รัก อย่ารักได้ไหม
เก็บรักเอาไว้ ให้ใครที่ควรคู่เธอ
อย่าไปกับฉัน อย่าฝันอย่าเพ้อ
ฟ้าเป็นของเธอ ไม่ใช่ดินอย่างฉัน

( ดนตรี )

ขอบคุณที่รัก (ขอบคุณที่รัก)
อย่ารักได้ไหม (อย่ารักได้ไหม)
เก็บรักเอาไว้ ให้ใครที่ควรคู่เธอ
อย่าไปกับฉัน อย่าฝันอย่าเพ้อ
ฟ้าเป็นของเธอ ไม่ใช่ดินอย่างฉัน

ฟ้าเป็นของเธอ ไม่ใช่ดินอย่างฉัน

มิวสิควิดีโอ ฟ้าเป็นของเธอ ไชโย ธนาวัฒน์

เพลง : ฟ้าเป็นของเธอ
ศิลปิน : ไชโย ธนาวัฒน์
เรียบเรียง : เอ๋ ร็อคตะเว็น
ติดต่อ : 089-500-6725, 063-756-9915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend